Niemiecki dla nauczycieli matematyki

Data ostatniej modyfikacji:
2022-06-5

DML - Deutsch für Mathematiklehrer (DML)
stona domowa kursów

Organizator:
Fundacja Matematyków Wrocławskich
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław
http://www.math.uni.wroc.pl/fmw

Terminy:

 • edycja semestralna: w soboty i/lub niedziele w czasie roku szkolnego
 • edycja wakacyjna (terminy do uzgodnienia)
 • zgłaszać można się cały czas mejlowo na adres mikolaj@math.uni.wroc.pl

Najbliższa edycja:

 • kurs 30-godzinny rozpocznie się w październiku 2022
 • zjazdy (do ustalenia w trakcie pierwszego spotkania):

Opłata: 380 zł 
Nie zależy od liczby uczestników. 

Miejsce:

Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław
tel. na portiernię: 71 3757414

Czas trwania kursu:
120 godzin (15 zjazdów 8-godzinnych)
60 godzin (10 zjazdów 6-godzinnych)
30 godzin (5 zjazdów 6-godzinnych lub 15 spotkań 2-godzinnych)

Osoba do kontaktu:
Małgorzata Mikołajczyk
tel. 71 336 10 85 lub 71 375 74 16
e-mail: mikolaj@math.uni.wroc.pl

Zasięg: regionalny

Opłata: ok. 1500 zł za 120 godzin (w zależności od liczebności grupy) lub proporcjonalnie mniej za krótsze warianty kursów. Płatne w dwóch ratach.
Kurs może być dofinansowany ze szkolnego funduszu na doskonalenie zawodowe po wystawieniu rachunku.

Realizowane typy zajęć: 

 • Hörverstehen - wykłady z matematyki szkolnej lub popularnej do wysłuchania, materiały audio i video, piosenki o matematyce,
 • Vokabelnlernen - zajęcia słownikowe wokół danego tematu matematycznego, dyktanda matematyczne itp.,
 • Leseverstehen - praca z podręcznikami na różnych poziomach nauczania szkolnego oraz dokumentami edukacyjnymi (programy nauczania oraz konspekty lekcji nauczycieli niemieckich),
 • Unterricht + Aufgabenlösen - symulacje lekcji, praca przy tablicy, rozwiązywanie zadań z różnych poziomów szkół, z podręczników, egzaminów i konkursów niemieckojęzycznych,
 • Workshops, Gruppenarbeit - praca w grupach, zajęcia warsztatowe, logiczne gry terenowe, strategiczne gry planszowe, praca z kalkulatorem,
 • Präsentationen - referaty i pokazy uczestników kursu,
 • Hausarbeiten - liczne i atrakcyjne zadania domowe, np. poprawianie klasówek uczniów,
 • Filmesehen - oglądanie krótkich filmów o tematyce matematycznej,
 • Besprechen von Bildungswesen und Didaktik - omawianie systemów edukacyjnych różnych krajów oraz wymaganej dokumentacji procesu nauczania.

Wykłady i ćwiczenia prowadzą polscy nauczyciele matematyki biegle władający językiem niemieckim, nauczyciele niemieccy oraz wykładowcy zagraniczni.

 

Powrót na górę strony