Podręczniki


Redaktor działu:
Monika Schmidt-Rauchut (moniaszmitka(at)interia.pl)
nauczycielka w SP 99 we Wrocławiu


Edukacja matematyczna w klasie I

Nieubłagane statystyki dowodzą, że ponad połowa dzieci wykazuje uzdolnienia matematyczne w wieku przedszkolnym, ale po pierwszym roku nauki w szkole przejawia je już tylko co ósme dziecko. Kilka miesięcy wystarcza, aby dzieci straciły chęć do uczenia się matematyki. Jednocześnie co czwarte dziecko ma kłopoty w zdobywaniu wiedzy i doznaje niepowodzeń w nauce matematyki. Czy da się temu zapobiec? Czy można to zmienić?


Kostki na lekcjach matematyki

GRY. Ta niewielka książeczka zawiera materiały dydaktyczne do wykorzystania w pracy na lekcji oraz na zajęciach pozaszkolnych (wyrównawczych, świetlicowych, terapeutycznych, na kółku matematycznym lub na zielonej szkole) z użyciem wielościennych kości do gry. Zawiera opisy 41 gier losowych i łamigłówek logicznych z wykorzystaniem różnych typów kości oraz gotowe scenariusze lekcji matematyki. We wstępie autorzy omawiają historię oraz różne rodzaje kości do gry.


Matematyka dla naszych dzieci

GRY. Książka zawiera 50 scenariuszy gier i zabaw dla młodszych dzieci (5-10 lat) rozwijających uzdolnienia matematyczne. Przeznaczona jest głównie dla rodziców, chociaż z zawartych w niej pomysłów mogą też korzystać nauczyciele podczas lekcji lub zajęć dodatkowych i świetlicowych. Wiele zabaw wzorowanych jest na znanym amerykańskim podręczniku "Family Math" polecanym rodzicom dzieci, którym nauka matematyka sprawia trudności. Powinni oni pracować wspólnie z dziećmi, towarzysząc im w zabawie i wspierając w opanowaniu trudnych dla nich wiadomości i umiejętności.


Rodzinna matematyka

GRY. To mądra książka z prawdziwą matematyką dla małych dzieci i ich rodziców. Nie ma w niej prostych rachunków, ogłupiających kolorowanek i nudnych ćwiczeń. Jest za to wszystko to, co jest istotą matematyki: porównywanie, porządkowanie, analizowanie, precyzyjne opisywanie, uogólnianie, wysilanie wyobraźni, a przede wszystkim - logiczne myślenie. Bo taki jest właśnie cel tej książki - nauczyć dzieci w wieku 5-8 lat twórczego myślenia w stylu matematycznym. Podtytuł książki brzmi "Łamigłówki, które rozwijają i bawią" - nie tylko dzieci, także ich rodziców, którzy wspólnie z maluchami zechcą podjąć matematyczne wyzwanie.  


Akademia przedszkolaka

ĆWICZENIA. To seria niewielkich książeczek przeznaczonych dla dzieci w wieku 5-6 lat z ćwiczeniami sprawdzającymi wiedzę dotyczącą codziennego życia oraz rozwijającymi umiejętności rozpoznawania i zapisywania cyfr i liter, a także zachęcającymi do rozwiązywania matematycznych zagadek i wykonywania podstawowych rachunków. Książeczki są bogato ilustrowane, a przedstawione sytuacje są dowcipne, zachęcają do opowiadania o nich i rozwijania słownictwa. Proponowane ćwiczenia rozwijają spostrzegawczość, pamięć, motorykę, skupianie uwagi i logiczne myślenie. 

Powrót na górę strony