Wrocławianin liderem CYTL

W rozstrzygniętym w maju 2012 konkursie CYTL (CRISIL Young Thought Leaders 2011) na pracę o charatkerze ekonomicznym drugie miejsce w temacie "Should Poland adopt euro?" zajął student matematyki na UWr Jakub Pstrusiński - absolwent III LO we Wrocławiu. Jakub kończy właśnie studia na specjalności "Matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach". Jego pasją jest narciarstwo zjazdowe.


Matematyk laureatem Kolumba

26 marca 2012 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznała pięciu młodym badaczom stypendia 'Kolumb' na sfinansowanie stażu w zagranicznym ośrodku naukowym. W tej grupie jest Marcin Sabok z Instytutu Matematycznego UWr. Wyjedzie na pół roku do Instytutu Badań Matematycznych im. Johna Fieldsa w Toronto, gdzie będzie prowadził badania w grupie najwybitniejszych specjalistów w zakresie.


Zamawiana matematyka bis

W 2012 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało uniwersyteckiej matematyce (jako jedynemu kierunkowi matematycznemu na Dolnym Śląsku) status studiów zamawianych. Projekt nosi nazwę "Studia pełne możliwości". Po 60 osób rozpoczynających naukę w X 2011 oraz w II i X 2012 przez trzy lata będzie otrzymywało stypendia w wysokości 1000 zł miesięcznie. To już druga edycja studiów zamawianych na matematyce. Pierwsza była realizowana w latach 2008-2011.


Muzyczna matematyka

Ciekawą pracę pt. "Muzyczna matematyka" na temat związków matematyki z muzyką (opartą zresztą na materiałach z naszego Portalu) napisała uczennica VI klasy Szkoły Muzycznej I stopnia w Krakowie - Klara Maria Zgliński - na konkurs prac matematycznych organizowany przez Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk oraz Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Praca zajęła I miejsce w XI edycji konkursu w roku 2011 w kategorii szkół podstawowych.


Order kawalerski dla Damy

W stulecie wręczenia nagrody Nobla polskiej uczonej Marii Skłodowskiej-Curie w Pałacu Prezydenckim w Warszawie Bronisław Komorowski uhonorował odznaczeniami państwowymi wybitne kobiety polskiej nauki. Była wśród nich prof. Ewa Damek z Instytutu Matematycznego UWr, która została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Powrót na górę strony