Otwarty Kampus Grunwaldzki

12 IV 2014 odbędą się Drzwi Otwarte na terenie nowopowstałego Kampusu Grunwaldzkiego - części Uniwersytetu Wrocławskiego położonego na prawym brzegu Odry pomiędzy mostami Grunwaldzkim i Pokoju. Na terenie kampusu mają swoje siedziby wydziały ścisłe i przyrodnicze uczelni: Matematyki i Informatyki, Chemii, Biotechnologii oraz nowa Biblioteka Uniwersytecka. Imprezy są otwarte dla wszystkich, ale szczególnie zapraszamy na nie tegorocznych maturzystów.


Plakaty probabilistyczne

4 IV 2014 na posiedzeniu oddziału wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego odbył się otwarty wykład Jakuba Jernajczyka (IM UWr, ASP) nt. "Roli sztuki w popularyzacji matematyki". Bezpośrednio po wykładzie w Galerii "Łącznik" odbył się wernisaż wystawy plakatów promujących XLVIII Konkurs na Najlepszą Pracę Studencką z Teorii Prawdopodobieństwa i Zastosowań Matematyki w roku 2014 i wręczenie dyplomów laureatom.


Plakaty probabilistyczne

4 IV 2014 na posiedzeniu oddziału wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego odbył się otwarty wykład Jakuba Jernajczyka (IM UWr, ASP) nt. "Roli sztuki w popularyzacji matematyki". Bezpośrednio po wykładzie w Galerii "Łącznik" odbył się wernisaż wystawy plakatów promujących XLVIII Konkurs na Najlepszą Pracę Studencką z Teorii Prawdopodobieństwa i Zastosowań Matematyki w roku 2014 i wręczenie dyplomów laureatom.


Warsztaty z modelowania ryzyka

Crisil wraz z Instytutem Matematycznym UWr zapraszają 10 IV 2014 na warsztaty z modelowania ryzyka adresowane do studentów, licealistów i ich nauczycieli. Poprowadzi je Łukasz Wojciechowski - absolwent matematyki na UWr, pracownik zespołu walidacji modeli ryzyka w Crisil. Uczestnicy dowiedzą się, dlaczego absolwenci matematyki są poszukiwani na rynku pracy, na czym polegają projekty dotyczące modelowania ryzyka, jaką matematykę się w nich wykorzystuje i jakie są możliwości związanej z tym kariery zawodowej.


Matematyczne pisanki

5 IV 2014 w Muzeum Etnograficznym odbędzie się spotkanie dla uczniów SP poświęcone symetrii szlaczków i technikom zdobienia wielkanocnych pisanek. Zajęcia w części matematycznej poprowadzi Małgorzata Mikołajczyk - kierownik Pracowni Dydaktyki Matematyki z Instytutu Matematycznego UWr, a w części etnograficznej - Dorota Jasnowska - kustosz z Muzeum Etnograficznego. Po spotkaniu jego uczestnicy zwiedzą ekspozycję Muzeum, w tym wystawę czasową pisanek i palm wielkanocnych.

Powrót na górę strony