"Humanitarium" we Wrocławiu

To długo oczekiwany choć na razie bardzo skromny park nauki we Wrocławiu łączący edukację z zabawą. Obecnie zajmuje powierzchnię 1000 m2 i składa się z sześciu sal tematycznych, laboratorium i sali multimedialnej, ale docelowo kompleks obejmie ponad 5 hektarów parku przyległego do kampusu EIT+. Interaktywna wystawa poświęcona jest człowiekowi i otaczającemu go środowisku. Część jest stała, a część będzie zmieniana okresowo, tak by kolejne odwiedziny były każdorazowo nową przygodą.


Rekrutacja na matematykę

W grudniu 2014 ruszyła rekrutacja śródroczna na kierunek matematyka na Uniwersytecie Wrocławskim. Dla kandydatów na studia licencjackie przygotowano 100 miejsc. Same studia mają wiele zalet - wielopoziomowe nauczanie, swobodny wybór ścieżki kształcenia, ciekawe staże i praktyki w Polsce i zagranicą, możliwość wyboru spośród kilku specjalności, dobre przygotowanie zapewniające łatwość odnalezienia się na rynku pracy i wsparcie dla słabiej przygotowanych studentów. 


Krasnal - matematyk

Od 1 grudnia 2014 przed wejściem do Instytutu Matematycznego UWr rezyduje nowy wrocławski krasnal. Wspiera się na stosie podręczników akademickich do matematyki: od algebry, przez analizę, geometrię, logikę, rachunek prawdopodobieństwa, aż po topologię i podobno pomaga zdać egzaminy z tych przedmiotów. W swoim kajeciku ma zapisane dwa wzory. Pierwszy został uznany w światowym głosowaniu internautów za najpiękniejszy wzór matematyki, drugi - to najsłynniejszy nierozwiązany problem matematyczny - hipoteza Riemanna.


Pierwiastek z dwóch w muzyce

Związki muzyki z matematyką zauważono już w starożytności. Pitagoras uważał wszak  matematykę za "naukę o harmonii". Obecność matematyki w muzyce nadal zadziwia i pasjonuje ludzi, bo choć muzyka wydaje się być dyscypliną całkowicie subiektywną i podlegającą emocjom, rządzi się ścisłymi, matematycznymi regułami. Czy w ogóle można pogodzić te dwie skrajności? Owszem. Dobrze skomponowana muzyka brzmi idealnie właśnie dlatego, że opiera się na solidnych matematycznych podstawach.


Wykłady 'Visiting Professors'

Na zaproszenie wrocławskich uczelni w ramach programu "Visiting Professors" finansowanego z funduszu Scientiae Wratislavienses Urzędu Miejskiego przyjeżdżają do Wrocławia znani naukowcy z całego świata. Wygłaszają wykłady specjalistyczne, prowadzą seminaria naukowe, spotykają się z badaczami, studentami i uczniami, ale każdy z nich musi też wygłosić wykład otwarty dla szerokiej publiczności.

Powrót na górę strony