Rolling Stones (4) - Matematyczne wyboje

Jeśli można wymyślać (zmyślać) rowery o kwadratowych 'kołach' (tak jak robiliśmy to we wcześniejszych tekstach: Rolling Stones (2) - Polygon Rover oraz Rolling Stones (3) - Rysują cykloidę - zajrzyj tam koniecznie), to może można wymyślać też drogi, po których tymi rowerami będzie się jeździć jak po stole? Spróbujmy!


Czy istnieje wzór na n-tą liczbę pierwszą?

To pytanie nie jest jednoznaczne, bo...
nie wiadomo co to znaczy 'wzór' i nie wiadomo co to znaczy 'istnieje'.
Ale w ogóle co to za pytanie 'czy istnieje'? Niemal w każdym programie do obliczeń symbolicznych (CAS) istnieje funkcja podająca n-tą liczbę pierwszą (np. w MAPLEu jest ithprime(n) ). Z drugiej jednak strony szyfry, które kodują nasze dane w internecie, bazują na kłopotach z rozkładem liczb na czynniki pierwsze, więc gdyby taka funkcja istniała...


Czy istnieje wzór na n-tą liczbę pierwszą?

To pytanie nie jest jednoznaczne, bo...
nie wiadomo co to znaczy 'wzór' i nie wiadomo co to znaczy 'istnieje'.
Ale w ogóle co to za pytanie 'czy istnieje'? Niemal w każdym programie do obliczeń symbolicznych (CAS) istnieje funkcja podająca n-tą liczbę pierwszą (np. w MAPLEu jest ithprime(n) ). Z drugiej jednak strony szyfry, które kodują nasze dane w internecie, bazują na kłopotach z rozkładem liczb na czynniki pierwsze, więc gdyby taka funkcja istniała...


Rolling Stones (3) - Rysują cykloidę

Toczymy po prostej n-kąt foremny. Zbadajmy, jaką trajektorię kreśli ustalony wierzchołek.

 


Rolling Stones (2) - Polygon Rover

Znana firma motoryzacyjna wypuściła ostatnio na rynek nową serię rowerów terenowych o trochę mylącej nazwie Polygon Rover. Nazwa nie pochodzi od słowa 'poligon', lecz od 'polygon' (ang. wielokąt). Rowery te mają koła... kwadratowe lub w kształcie innych wielokątów foremnych. Zbadamy ich własności.

Powrót na górę strony