Nazwiska matematyków

Wiele osób ma kłopoty z pisownią i odmianą nazwisk znanych matematyków. Wstyd przyznać, ale nawet nauczyciele i sami matematycy popełniają przy tej okazji mnóstwo błędów. Z rodzimymi nazwiskami jeszcze jakoś sobie radzimy, ale tych w nazwach twierdzeń i pojęć nie ma tak wiele. Dlatego warto przypomnieć zasady, jakie rządzą pisownią nazwisk obcojęzycznych.


MMM dostępny w Sieci!

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego udostępniła ostatnio zdygitalizowane numery 1-9 (lata 2002-2004) "Magazynu Miłośników Matematyki". Zbiory te będą systematyczne uzupełniane o dalsze archiwalne numery. MMM to kwartalnik dla wszystkich, którzy lubią rozwiązywać zadania logiczne, a przy okazji przeczytać coś ciekawego o matematyce.


Prostokrąg (2) - Wpisany w prostokąt

Obiektem naszych dalszych badań będzie owal z rysunku, nazywany prostokręgiem, którym zajmowaliśmy się już wcześniej tutaj - przeczytaj koniecznie!
Widać, że można opisać na nim wiele prostokątów.
Jak je konstruować? Jakie mają własności? Poszukajmy wspólnie odpowiedzi na te pytania.Prostokrąg (1)

Owal - taki jak na rysunku obok - wygląda podobnie do okręgu - nie ma 'kantów'. W matematyce 'rozdeptany okrąg' (spłaszczony lub wydłużony) nazywany jest elipsą i ma precyzyjną definicję (jeden ze sposobów zdefiniowania elipsy polega na sprecyzowaniu co to znaczy 'rozdeptać' lub 'spłaszczyć'). Jednak tu nie będziemy zajmować się elipsami. Zbadamy

czy owal z rysunku można zbudować z kawałków okręgów.


Rolling Stones (4) - Matematyczne wyboje

Jeśli można wymyślać (zmyślać) rowery o kwadratowych 'kołach' (tak jak robiliśmy to we wcześniejszych tekstach: Rolling Stones (2) - Polygon Rover oraz Rolling Stones (3) - Rysują cykloidę - zajrzyj tam koniecznie), to może można wymyślać też drogi, po których tymi rowerami będzie się jeździć jak po stole? Spróbujmy!

Powrót na górę strony