Odkryto Układ Słoneczny bis

Międzynarodowy zespół astronomów pod przewodnictwem naukowców z Warszawy - zespołu prof. Andrzeja Udalskiego z UW - odkrył w lutym 2008 roku nowy pozasłoneczny układ planetarny. Ze wszystkich dotąd znanych ten najbardziej przypomina nasz Układ Słoneczny. Jest jakby jego bliźniaczą, pomniejszoną kopią. Czy może istnieć w nim życie?


Rok Matematyki w Niemczech

Rok 2008 został ogłoszony w Niemczech Rokiem Matematyki. Kanclerz Angela Merkel (z wykształcenia fizyk!) obwieściła to w specjalnym wystąpieniu. Z tej okazji przez cały rok w całym kraju odbywa się kilkaset rozmaitych imprez matematycznych - wykładów, pokazów, wystaw, konkursów, festiwali filmowych, a do 30 niemieckich portów zawinie matematyczny statek MS "Nauka".


Studnia egipska (3) - Wersja 3D

Co robi matematyk, gdy wpadnie mu do studni patyk? Buduje najprostszy (płaski) model tego zjawiska i układa o nim ciekawe zadania. Szybko jednak okazuje się, że model płaski go nie zadowala i przechodzi do wersji bardziej realistycznej.

Przed przeczytaniem tego tekstu koniecznie trzeba zrobić poprzednie zadania stąd - Studnia egipska (1), a także przeczytać tekst Studnia egipska (2) - Między prawdą a mitem.


się powtarza? Co się powtarza? Co...

Raz jeszcze mowa o rozwinięciach dziesiętnych ułamków. Po czym rozpoznać, czy będą one okresowe? Co i kiedy zacznie się w nich powtarzać? I jak długi będzie okres?


Dzielenie pisemne z... kalkulatorem

Aby obliczyć rozwinięcie dziesiętne ułamka [tex]\frac{132}{41}[/tex] wystarczy po prostu dzielić

132 : 41 = 3,2195121951... .
Czasami trzeba liczyć 'dość długo'. Jak to sobie ułatwić? Czy można tu zastosować jakąś sztuczkę?

Powrót na górę strony