Nagrody główne PTM

Polskie Towarzystwo Matematyczne co roku przyznaje trzy nagrody główne: dla Młodych Matematyków, im. Stefana Banacha za osiągnięcia w dziedzinie badań matematycznych oraz jedną z dwóch - im. Samuela Dicksteina za osiągnięcia w dziedzinie edukacji matematycznej, popularyzacji i historii matematyki lub im. Hugona Steinhausa za osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki. W roku 2013 aż dwie z nich trafiły do Wrocławia. Ich laureatami zostali Małgorzata Mikołajczyk i Jacek Świątkowski z IM UWr.


Studencki Stefcio

W 2016 roku fundacja mBanku uruchomiła konkurs pod nazwą "Krok w przyszłość" na najlepszą pracę studencką z matematyki. Od 30 czerwca do 30 października można zgłaszać obronione prace licencjackie lub magisterskie. W konkursie mogą brać również udział studenckie prace naukowe opublikowane w międzynarodowych czasopismach. Główna nagroda to 20 000 zł oraz statuetka Stefcia (czyli małego Stefana Banacha).


Kopalnia metod

Trójkąt równoboczny ABC wpisano w okrąg, a następnie na łuku BC obrano dowolny punkt M. Okazuje się, że |MA| = |MB| + |MC|. Ten zaskakujący fakt wykażemy na kilkanaście sposobów. Niektóre dowody opierają się na podobnym pomyśle, więc są prezentowane pod wspólnym tytułem.


Kosmiczny wzór na pole trójkąta

Każdy licealista zna co najmniej kilka wzorów na pole trójkąta. A czy znacie taki wzór S = R·pH, gdzie R jest promieniem okręgu opisanego na trójkącie, a pH - połową obwodu trójkąta spodkowego? Kosmos... Trójkąt spodkowy trójkąta ostrokątnego ABC to taki trójkąt wpisany w trójkąt ABC, którego wierzchołkami są spodki wysokości trójkąta ABC. W artykule przeprowadzimy aż 10 dowodów wyżej wspomnianego wzoru, a przy okazji poznamy kilka innych interesujących faktów.


Doktorat honorowy

Profesor Zbigniew Marciniak z Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Ten znakomity matematyk od kilkudziesięciu lat angażuje się w działania związane z edukacją matematyczną w wymiarze społecznym oraz w zarządzanie procesami edukacyjnymi.

Powrót na górę strony