styczeń 2023

Data ostatniej modyfikacji:
2023-07-13

Zad. 1. A) Jakie dwa przedrostki (za każdym razem te same) należy wstawić w wykropkowane miejsca, aby dały wyrazy o sensownym znaczeniu?
(...)ant,   (...)ans,   (...)ylion,   (...)ylogia,   (...)yga,   (...)upol
B) Podaj trzy inne końcówki, które z tymi samymi dwoma przedrostkami dają sensowne słowa.
C) Wytłumacz znaczenie tych wszystkich terminów.

Zad. 2. Podaj dwa inne (niż w zad. 1) przedrostki i inne końcówki, dla których można ułożyć analogiczne do poprzedniego zadanie.

Zad. 3. Oto kilka liczebników w języku używanym w Angoli i Zambii.
7 = vitanu na vivali
8 = vitanu na vitatu
22 = makumi avali na vivali
37 = makumi atatu na vitanu na vivali
72 = makumi atanu na avali na vivali
85 = makumi atanu na atatu na vitanu

A) Przyporządkuj liczbom 420, 505, 900 liczebniki x, y i z.
x = viita viwana na makumi avali
y = viita vitanu na viwana
z = viita vitanu na tutanu

B) Zapisz cyframi liczby:
vitanu
makumi atanu
viita vivali

C) Zapisz w podanym języku 28, 53, 804.

 

Wyniki: 

W tym miesiącu punkty otrzymują:

  • 2,5 - Tomasz Tomiczek - nauczyciel z Lipowej,
  • 2,25 - Aleksandra Bujny - studentka Politechniki Gdańskiej, Daria Bumażnik - doktorantka na Wydziale Chemii UWr, Krzysztof Danielak - programista z Jeleniej Góry, Agata Leśnicka - programistka z Gdańska, Krystyna Lisiowska - redaktor z Warszawy,
  • 2 - Andrzej Piasecki - administrator IT z Oleśnicy, Ignacy Włodarski SP 36 Wrocław.

 

Odpowiedzi: 

Zad. 1. A) Możliwe przedrostki to np. kwadr-, sekst-, kwint-, okt-.

B) Możliwe końcówki to np.
-a (kwadra, seksta),
-yliard (kwadryliard, sekstyliard),
-pod (kwadropod, sekstopod),
-demia (kwadrodemia, sekstodemia),
-ycykl (kwadrycykl, sekstycykl),
-polis (kwadropolis, sekstopolis),
-upla (kwadrupla, sekstupla),
-uplet (kwadruplet, sekstuplet),
-upleks (kwadrupleks, sekstupleks),
-ynarny (kwadrynarny, sekstynarny),
-ywium (kwadrywium, sekstywium),
-kopter (kwadrokopter, sekstokopter).

C) Znaczenia to:
kwadrant / sekstant - przyrząd obserwacyjny w kształcie czwartej/szóstej części okręgu,
kwadrans / sekstans - czwarta/szósta część godziny,
kwadrylion / sekstylion - 104·6 / 106·6,
kwadrylogia / sekstylogia - dzieło złożone z czterech/sześciu tomów,
kwadryga / sekstyga - pojazd konny zaprzężony w cztery konie /sześć koni,
kwadrupol / sekstupol - układ czterech/sześciu ładunków w polu elektromagnetycznym (np. monopol, dipol),
kwadra / seksta - część czwarta/szósta,
kwadryliard / sekstyliard - 104·6+3 / 106·6+3,
kwadropod / sekstopod) - oparty na czterech/sześciu nogach,
kwadrodemia / sekstodemia - epidemia czterech/sześciu chorób na raz,
kwadrycykl / sekstycykl - pojazd o czterech/sześciu kołach (jak. monocykl, bicykl),
kwadropolis / sekstopolis - miasto powstałe z czterech/sześciu mniejszych (jak Tripolis - Trójmiasto),
kwadrupla / sekstupla - poczwórna/poszóstna ilość czegoś,
kwadruplet / sekstuplet - coś złożonego z czterech/sześciu elementów,
kwadrupleks / sekstupleks - forma cztero-/sześcioniciowa (np. w przewodach),
kwadrynarny / sekstynarny - czwórkowy/szóstkowy (np. system - jak binarny, trynarny),
kwadrokopter / sekstokopter - obiekt latający pionowego startu (np. dron) z czterema/sześcioma śmigłami,
kwadrywium / sekstywium - program nauczanie złożony z czterech/sześciu przedmiotów (np. w średniowieczu
obejmujący cztery sztuki wyzwolone: arytmetykę, geometrię, astronomię i muzykę).

Zad. 2. Inne przedrostki: mono- (un-), bi- (di-, du-), try- (tri-, ter-), kwart-, multi- (poli-) itp.
Inne końcówki:
-nokl (monokl, binokl),
-gamia (monogamia, bigamia, poligamia),
-et (duet, tercet, kwartet),
-ceratops (biceratops, triceratops),
-arny (unarny, binarny, trynarny),

Zad. 3. A) Przyporządkowanie: 420 = x, 505 = z, 900 = y.
B) vitanu = 5, makumi atanu = 50, viita vivali = 200
c) 28 = makumi avali na vitanu na vitatu
53 = makumi atanu na vitatu
804 = viita vitanu na vitatu na tuwana

 

Powrót na górę strony