styczeń 2021

Data ostatniej modyfikacji:
2021-08-3

Zad. 1. Podaj przykłady związków frazeologicznych w języku polskim związanych z meteorologią i oznaczających:
a) nagle
b) nagle i dużo
c) zdezorientowany
d) zdeterminowany
e) wiarołomny
f) niewspółmierny do oczekiwań
g) wywołany z błahego powodu.

Zad. 2. Wskaż błędy w zapisie dat.
a) 4.11.1966
b) 27.VIII.1988
c) 17-ty października 2021
d) 11-tego grudnia 1970
e) 14-go września 1989
f) 3 Maja 1791
g) 13 grudzień 1981
h) 02.03.04
i) 2000-13-12
j) 1 września dwutysięcznego trzeciego roku
k) 1 listopad dwa tysiące piątego roku 

Zad. 3. Poniżej jest zaszyfrowany tekst w języku polskim. Odszyfruj go i podaj zasady zastępowania liter.

Omdrudżog-bomdrudżog, dżolfemu zderudżog
A ma dun zderudżgi brodziemu geżudżog.
F geżudżgi łapjyżge, f łapjyżgi lepadżog,
a ma dun lepadżgi sioremu gypladżog.

 

Wyniki: 

W tym miesiącu punkty zdobyli:

  • 3 - Krzysztof Danielak - student data science na UE Wrocław, Kalina Jabłonkowska SP 1 Siechnice,
    Maja Jas SP 5 Strzelin, Krystyna Lisiowska - redaktor z Warszawy,Andrzej Piasecki - administrator IT z Oleśnicy,
  • 2,75 - Łukasz Rogalski II LO Częstochowa, Tomasz Smołka I LO Kraków, Tomasz Tomiczek - nauczyciel z Lipowej,
  • 2,5 - Daria Bumażnik - studentka chemii i toksykologii sądowej na UWr,
  • 2 - Laura Stefanowska KLO Legnica.

 

Odpowiedzi: 

Zad. 1.
a) spaść jak grom z jasnego nieba
b) pojawić się jak grzyby po deszczu
c) być jak dziecko we mgle, pamiętać jak przez mgłę, mieć mgliste pojęcie
d) iść jak burza
e) rzucać słowa na wiatr, wystawić do wiatru, być jak chorągiewka na wietrze
f) z małej chmury duży deszcz / z dużej chmury mały deszcz
g) burza w szklance wody

Zad. 2. Błędne zapisy to:
b) nie powinno być kropek
c), d), e) nie powinno być podpórek z końcówkami fleksyjnymi
f) nazwa miesiąca powinna być pisana małą literą (wyjątkiem byłaby np. nazwa ulicy, wtedy piszemy ul. 3 Maja 1791)
g) nazwa miesiąca powinna być użyta w dopełniaczu: 13 grudnia 1981 (bo to 13 dzień grudnia)
h) zapis językowo jest poprawny, ale jest niejednoznaczny, rok należałoby napisać w tym wypadku w całości)
i) zapis w notacji polskiej jest niepoprawny, gdyż powinien mieć kolejność rok-miesiąc-dzień (w notacji amerykańskiej byłby zapewne uznany za poprawny)
j) powinno być dwa tysiące trzeciego
k) należało podać miesiąc w dopełniaczu: 1 listopada (bo to 1 dzień listopada)

Zad. 3. Zaszyfrowano wiersz Jana Brzechwy "Entliczek-pentliczek". W tekście litery/dwuznaki oznaczające spółgłoski dźwięczne zamieniono na odpowiadające im litery/dwuznaki oznaczające spółgłoski bezdźwięczne i na odwrót. Jeśli litera nie ma odpowiednika bezdźwięcznego, to stosowano "bliskie" podmiany: r-l, m-n, ł-j. Samogłoski przednie zamieniano na samogłoski tylne e, i/y na  o, u (według trójkąta Benniniego - patrz poniżej). Najbardziej znany przykład w tym przekładzie to F begeugi ma zderugi zdaje nrodżge u łałodżge.

 

Powrót na górę strony