styczeń 2014

Data ostatniej modyfikacji:
2018-09-17

Uwaga! Rozpoczynając od stycznia 2014, zadania Ligi Zadaniowej dla gimnazjów należy wysyłać na adres mejlowy kisowski@gazeta.pl. Adres pocztowy pozostaje bez zmian.

Zad. 1. Rolnik Franciszek w poniedziałek rano zabronował połowę pola, a pod wieczór zabronował jeszcze 4 ha tego pola. We wtorek zabronował 1/3 pozostałej części pola. W środę Franciszek skończył bronować ostatni 8-hektarowy fragment pola. Jaka była powierzchnia tego pola?

Zad. 2. Udowodnij, że dla x>0 i y>0 prawdziwa jest nierówność [tex]\sqrt{xy}\geq \frac{2}{\frac{1}{x}+\frac{1}{y}}[/tex].

Zad. 3. W wycinek koła o promieniu 6 cm wyznaczony przez kąt środkowy o mierze 60o wpisano koło. Oblicz pole tego koła.

 

Wyniki: 

 W tym miesiącu punkty zdobyli:

 • 3 pkt. - Bartosz Czyżewski GM 1 Jelenia Góra, Joanna Lisiowska KZE Warszawa, Ola Madrzańska GM ?, Klaudia Marcinkiewicz GM 24 Katowice, Maciej Pająk GM 13 Wrocław, Michał Stempniak GMSS Ostrów Wielkopolski i Wojciech Wiśniewski GM 3 Giżycko,
 • 2 pkt. - Piotr Czekała GM 46 Szczecin i Mateusz Rzepecki GM 14 Wrocław,
 • 1 pkt. - Monika Tomaszewska GM 3 Brzeg.

Pozostali uczestnicy zdobyli poniżej 1 punktu. Liga dopiero dobiega do półmetka, więc w ostatecznej klasyfikacji wszystko jest jeszcze możliwe. 

Po czterech miesiącach Ligi z wynikiem 12 pkt. (na 12 możliwych) prowadzi Bartosz Czyżewski z GM 1 Jelenia Góra. Gratulujemy!

 

Odpowiedzi: 

Zad. 1. Niech x oznacza szukaną powierzchnię pola w hektarach. Franciszek zabronował:

 • w poniedziałek 0,5x+4,
 • we wtorek (x-0,5x-4)/3,
 • w środę 8.

Rozwiązując równanie x = (0,5x+4) + (0,5x-4)/3 + 8, otrzymamy x=32 ha.

Zad. 2. Przekształcamy daną nierówność w następujący sposób:

 • mnożymy licznik i mianownik prawej strony przez xy (z założenia ≠0)
  [tex]\sqrt{xy}\geq \frac{2xy}{x+y}[/tex]
 • mnożymy obie strony nierówności przez [tex]\frac{x+y}{\sqrt{xy}}[/tex] (wyrażenie to jest stale dodatnie)
  [tex]x+y\geq \frac{2xy}{\sqrt{xy}}[/tex]
 • mnożymy licznik i mianownik prawej strony przez √(xy)/xy (z założenia ≠0)
  [tex]x+y\geq 2\sqrt{xy}[/tex]
 • podnosimy obie strony do kwadratu (można to zrobić, bo obie są dodatnie)
  (x+y)2 ≥ 4xy
 • przekształcamy tożsamościowo
  x2+2xy+y2 ≥ 4xy, czyli x2-2xy+y2 ≥ 0, co jest równoważne (x-y)2 ≥ 0.

Ostatnia nierówność jest spełniona dla dowolnych liczb rzeczywistych, a wszystkie przejścia są równoważne, czyli można odwrócić kolejność przekształceń, co dowodzi prawdziwości wyjściowej nierówności. Udowodniliśmy w ten sposób nierówność pomiędzy średnią geometryczną (lewa strona) i harmoniczną (prawa strona) liczb dodatnich.

Zad. 3. Koło wpisane w wycinek większego koła jest identyczne z kołem wpisanym w trójkąt równoboczny o wysokości równej promieniowi wycinka, czyli 6. Wysokość ta jest jednocześnie środkową trójkąta i dwusieczną jego kąta, dlatego środek koła wpisanego w trójkąt (leżący w przecięciu dwusiecznych) dzieli tę wysokość w stosunku 2:1 (bo tak dzielą się środkowe w każdym trójkącie). Promień koła wpisanego stanowi więc 1/3 promienia wycinka i wynosi 2 cm. Zatem pole koła wpisanego w wycinek wynosi 4π.

 

Rysunek do zadania 3.

 

Powrót na górę strony