październik 2022

Data ostatniej modyfikacji:
2023-07-31

Zad. 1. Na rozpoczęcie roku szkolnego proponujemy rozwiązanie kilku rebusów nierozłącznie ze szkołą związanych.

A)

B)

C)

 

Zad. 2. Alfabet flagowy to międzynarodowy kod sygnałowy stosowany w żegludze, zatwierdzony przez Międzynarodową Organizację Morską w Londynie w 1969 roku. W zestawie ma m. in. 26 flag literowych. Ich zapamiętanie jest dość trudne, ale mogą je ułatwić zwroty mnemotechniczne (tzw. mnemy), np.

 litera I: Igła w stogu siana.

 litera H: Halina - polska dziewczyna.

 Opracuj takie krótkie zdania mnemotechniczne dla trzech innych liter alfabetu flagowego.

Zad. 3. Poniżej podano słowa i wyrażenia w pewnym języku. Dopasuj do nich ich polskie tłumaczenia podane w przypadkowej kolejności.

A. ćeberlyk, B. gożpus, C. gożtet, D. gożjany, E. ingoż, F. kreźgur, G. kreźgurći, H. kungoż, I. kungur, J. kunlyk, K. kunpus, L. kuntem, M. kylbugor, N. kylbur, O. kylburći, P. kyltem, Q. kylći, R. lydpus, S. lydtem, T. lydjany, U. ćeberjany

1. bezpaństwowy, 2. cyfra, 3. godło państwowe, 4. granica, 5. horyzont, 6. hymn państwowy, 7. językoznawca, 8. kompozytor, 9. liczyć, 10. list, 11. litera, 12. melodia, 13. niemy, 14. niezliczony, 15. ozdabiać, 16. państwowość, 17. piękno, 18. pisać, 19. poeta, 20. słownik, 21. wiersz

 

Wyniki: 

W tym miesiącu punkty zdobyli:

  • 3 - Aleksandra Bujny - studentka Politechniki Gdańskiej, Krzysztof Danielak - programista z Jeleniej Góry, Elżbieta Grzechnik - emerytowana nauczycielka z Radomia, Agata Leśnicka - programistka z Gdańska, Krystyna Lisiowska - redaktor z Warszawy, Andrzej Piasecki - administrator IT z Oleśnicy, Tomasz Tomiczek - nauczyciel z Lipowej,
  • 2,75 - Daria Bumażnik - doktorantka na Wydziale Chemii UWr,
  • 2,5 - Martyna Nowak - studentka kognitywistyki z Warszawy,
  • 2 - Ignacy Włodarski SP 36 Wrocław, Dominik Zygmunt - specjalista ds. administrowania wierzytelnościami z Białej Rawskiej.

 

Odpowiedzi: 

Zad. 1. Rozwiązania rebusów:
A) ośla ławka (oś, LA, wał [duży wałek] wstecz, K, A)
B) kolorowa kreda (koło [bez kreski], ro, w A K, Reda)
C) lekcje odwołane (lek, C je, do [wstecz], wół [bez kreski diakrytycznej], osioł [franc. ane])

Zad. 2. Przykładowe mnemotechniki:
B - But bolszewika, Burak czerwony i nadgryziony
C - Costa Rica - bogata republika, Cezar w Tajlandii,
D - Dunaj płynie po Saharze, Dunaju plaże, Dzieli żółty niebieski - dając w sumie trzy kreski
F - Felek ma karo w kartach, Frunie latawiec po śniegu
G - Gouda (w plastrach) na niebie
H - Halina - polska dziewczyna
I - Igła w stogu siana
J - Janina - hebrajska dziewczyna, Jagoda niebieska - w środku biała kreska
K - Kaspijska plaża, Kijów - stolica Ukrainy, Kraina jantaru - Ukraina, Kraina złotych łanów - Ukraina,  Koło piachu woda płynie na Ukrainie, Kra się warzy na plaży, Kilogramy pomocy dla Ukrainy
M - M jak miłość Szkota, Morgan ze Szkocji, Miecze (nagie) na niebie
N - Nilem kra płynie, Niebo z chmurami, Niebiańskie szachy
P - Pilicą kra płynie, Płynie kra po Pilicy, Po morzu kra płynie
Q - Qura zniosła złote jajka, Qurczak na Saharze, Qurki w jajecznicy, Qurczaki w quadracie
S - Sauna na śniegu
T - Tango w Tuluzie, Tarta w Paryżu, Tarta francuska, Trzy kolory (Kieślowskiego), Teresa z Lisieux - patronka Francji
U - Uskrzydleni Polacy
W - Wisienka na torcie, Wiśnia na krze na Wiśle, Wisłą płynie wiśnia na krze, Wisłą płynie krwi plama na krze
V - Viktoria krwawa pod Grunwaldem, Viktoria na biegunie
X - Xawery podziwia fińskie gejzery, X dodane na biegunie
Y - Yajecznica z pomidorami
Z - Ziemia bez Europy (kolory: czarny - Afryka, czerwony - Ameryka, żółty - Azja, niebieski - Australia i Oceania)

   
B C D F
G I J K
M N P Q
S T U V
W  X Y Z

 

Zad. 3. Mamy po 5 słów odnoszących się do jednego pojęcia (państwo i język): kun i kyl. Mamy 3 słowa odnoszące się tylko do jednego pojęcia pisania = prowadzenie linii, jest to goż. Mamy po 2 słowa odnoszące się do jednego pojęcia (muzyka, piękno, liczyć): ćeber, kreź i lyd. Pozostaje jedno słowo oznaczające horyzont - ingoż. W tym słowie występuje końcówka -goż, która może oznaczać linię widzenia, podobnie jak w słowie kungoż = linia państwa = granica. Wówczas kun to państwo, kyl to język. W zestawie mamy 3 słowa zaprzeczone: bezpaństwowy, bezjęzykowy = niemy i bez możliwości policzenia = niezliczony i 3 razy występuje końcówka -tem (w tym przy kun i kyl), to musi oznaczać przeczenie, zatem: kuntem to bezpaństwowy, kyltem - niemy i lydtem - niezliczony, a samo lyd to liczyć. W zestawie występuje 3 razy końcówka -pus (przy państwie, pisaniu i liczeniu), która może oznaczać znak: znak państwa = godło = kunpus, znak pisania = litera = gożpus i znak liczby = cyfra = lydpus. Hymn to muzyka państwa, czyli kungur, więc kuźgur to grana muzyka, czyli melodia, a kreźgurći to twórca muzyki = kompozytor i wtedy kylburći to twórca słów, wierszy = pisarz, poeta, a kylbur to wiersz. Końcówka -jany musi teraz indykować czynność: gożjany - pisać i ćeberjany - ozdabiać, a końcówka -lyk musi oznaczać rzeczownik: kunlyk - państwowość i ćeberlyk - piękno.

E5 ingoż – horyzont

H4 kungoż – granica państwa
L1 kuntem – bezpaństwowy 
K3 kunpus – znak państwa, godło
I6 kungur – hymn państwa
J16 kunlyk – państwowość

P13 kyltem – niemy
O19 kylburći – poeta
N21 kylbur – wiersz
M20 kylbugor – słownik
Q7 kylći – językoznawca

B11 gożpus – litera
D18 gożjany – pisać
C10 gożtet – list

S14 lydtem – niezliczony
R2 lydpus – cyfra  

U15 ćeberjany – ozdabiać
A17 ćeberlyk – piękno

H12 kreźgur – melodia
G8 kreźgurći – kompozytor

 

Powrót na górę strony