październik 2019

Data ostatniej modyfikacji:
2020-02-20

Zad. 1. Podaj nazwy trzech pojęć matematycznych zawierające nazwy krajów.

Zad. 2. Podaj nazwy trzech pojęć matematycznych zawierające nazwy miast.

Zad. 3. O kim mówi ta anegdota ?

Historia ta wydarzyła się, gdy w latach 50. XX wieku profesor X został zaproszony do wygłoszenia wykładów na Uniwersytecie Berkeley. Gdy po pierwszym wykładzie dziekan wydziału, by ukazać wpływ profesora X na rozwój matematyki, poprosił o powstanie:

  • uczniów profesora, to wstały 3 osoby,
  • uczniów uczniów profesora, to wstało kilkanaście osób,
  • uczniów uczniów uczniów profesora, to wstali niemal wszyscy obecni.

 

Wyniki: 

W tym miesiącu punkty zdobyli:

  • 3 pkt. - Jacek Gładysz - korepetytor w Szkole Matematyki 2+2 w Jeleniej Górze, Jakub Jagiełła - LO PŁ, Krystyna Lisiowska - redaktor z Warszawy, Bolesław Mokrski - emerytowany nauczyciel matematyki z Przyszowic, Adam Wrzesiński - terapeuta z Bielska-Białej, Dominik Zygmunt - student bankowości i finansów cyfrowych na UŁ,
  • 2,5 pkt. - Lena Nowacka - SP 28 Wałbrzych,
  • 2 pkt. - Daria Bumażnik - studentka chemii i toksykologii sądowej na UWr, Zygmunt Krawczyk - nauczyciel ze Szprotawy

 

Odpowiedzi: 

Zad. 1. trójkąt egipski, chińskie twierdzenie o resztach, przestrzeń polska (tzn. metryczna, ośrodkowa i zupełna), odwrotna notacja polska

Zad. 2. rzymski zapis liczb, metoda Monte Carlo, problem mostów królewieckich, wieże Hanoi, problem bazylejski, paradoks petersburski, algorytm Las Vegas, koło warszawskie, krakowian

Zad. 3. Bohaterem anegdoty jest Wacław Sierpiński . Na Uniwersytecie w Berkeley profesorami byli wcześniej Alfred Tarski i Jerzy Spława-Neyman.

 

Powrót na górę strony