październik 2013

Data ostatniej modyfikacji:
2013-11-15

Zad. 1. Podaj wszystkie polskie liczebniki, które da się ułożyć z liter, z których składa się liczebnik 2013.

Zad. 2. Słowo dyrektorka ma się do dyrektor tak jak pielęgniarka do A i tak jak B do uczeń, i tak jak matematyczka do matematyk, i tak jak sędzia do sędzia, i tak jak C do przyjaciel, i tak jak D do robotnik, i tak jak E do kot, i tak jak F do baran, i tak jak koza do G, i tak jak krowa do H, i tak jak I do jeleń. Podaj słowa A, B, C, ..., I.

Zad. 3. Poniżej podano zapisane po turecku działania arytmetyczne wraz z ich wynikami. Każde jest dodawaniem lub odejmowaniem, a wszystkie występujące w nich liczby są jednocyfrowe. Jak, nie korzystając ze słownika, można możliwie łatwo ustalić ich tłumaczenia?

Üç eksi iki eşittir bir.
Sekiz eksi iki eşittir altı.
Üç artı üç eşittir altı.
İki artı iki eşittir dört.
Bir artı bir eşittir iki.

 

Wyniki: 

Okazało się, że najwięcej kłopotów sprawiło Ligowiczom niepominięcie żadnego z liczebników w zad. 1...

Komplet 3 pkt otrzymali jedynie Daria Bumażnik z II LO w Jeleniej Górze i Kamil Krakowiecki, student filologii angielskiej na UŚ.

Po 2,5 pkt przyznaliśmy Annie Gudełajtis z Opola, Adamowi Krasuskiemu z Mosiny, Krystynie Lisiowskiej z Warszawy, Tomaszowi Skalskiemu z Wrocławia i Piotr Wróblowi z Brwinowa.

Gratulujemy wszystkim!

 

Odpowiedzi: 

Zad. 1. Nazwy liczb: 2, 3, 4, 12, 13, 14, 200, 203, 300, 302, 400, 402, 1000, 1002, 1003, 1004, 1012, 1013, 2000, 2003, 2004, 2013, 3000, 3002, 3012, 4000, 4002, ponadto "dwie" i liczebniki porządkowe: 3., 4., 9., 10., 13., 14. oraz kilka form niesłownikowych (w przypadkach zależnych lub liczbie mnogiej).

Zad. 2.  A = pielęgniarz, B = uczennica, C = przyjaciółka, D = robotnica, E = kotka (= kocica), F = owca, G = kozioł (= cap), H = byk, I = łania.

Zad. 3. Jak łatwo zauważyć, eşittir oznacza "równa się", a eksi i artı - działania, przy czym artı to nie odejmowanie, bo wyniki ostatnich trzech działań byłyby zerem. Z pierwszego zdania mamy więc: üç = bir + iki, a z ostatnich trzech:  altı = 2 üç  i  dört = 2 iki = 4 bir, zatem üç = 3 bir, a altı = 6 bir. Ponieważ są to liczby jednocyfrowe, altı = 6, bir = 1, üç = 3, iki = 2, dört = 4, a sekiz = 8.

 

Powrót na górę strony