marzec 2021

Data ostatniej modyfikacji:
2021-04-6

Zad. 1. Rozwiąż kalambury. Wszystkie opisują terminy matematyczne.

a) Małej Jaworowicz zwierzęta domowe.
b) Woda w stanie odmiennym atakuje wirusa bez liczby niewymiernej.
c) Faza wymarłego wołu.
d) Dziedziczony paleozoik boczny.

Zad. 2. Ułóż trzy podobne kalambury.

Zad. 3.  a) Do każdej litery oznaczającej zdanie w pewnym języku dopasuj liczbę oznaczającą jego tłumaczenie.
A. Jiyarni bubalu jamana.
B. Jamananayi gadaj bani, gungulug.
C. Yagayagarna jamanama galunggama.
D. Wulngarnrdunayi jiyala.
E. Ngawawumayi jiyarni.
F. Warlaguluyi bayarni wardan.
G. Gungulunayi na wanda, wardannginyi.
H. Nyawamarna jamana janga galunginyi.
I. Ngayinyma garuma darugabnginyi.
J. Nyawamarna janga, gularna bunyu.

1. Moja stopa jest chora (boli) od chodzenia.
2. Słońce mnie parzy (pali).
3. Coś przekłuło mi stopę i [sprawiło, że] krwawi.
4. Zraniłem stopę, chodząc.
5. Jestem chory, nie jest ze mną dobrze.
6. Paliło mnie pragnienie.
7. Moje dziecko bierze prysznic.
8. Krew leci mi z ręki.
9. Ogień spalił stopę.
10. Pies ugryzł mnie w rękę.

b) Przetłumacz na polski: Nyawama garuma bunyug janganginyi.

 

Wyniki: 

W tym miesiącu punkty zdobyli:

 • 3 pkt. Krystyna Lisiowska - redaktor z Warszawy,
 • 2,75 pkt. - Andrzej Piasecki - administrator IT z Oleśnicy,
 • 2,5 pkt. - Kalina Jabłonkowska SP 1 Siechnice, Maja Jas SP 5 Strzelin,
 • 2 pkt. - Daria Bumażnik - studentka chemii i toksykologii sądowej na UWr, Krzysztof Danielak - student data science na UE Wrocław, Łukasz Rogalski II LO Częstochowa,
 • 1,5 pkt. - Laura Stefanowska KLO Legnica.

 

Odpowiedzi: 

Zad. 1.
a) elipsy (Eli psy)
b) parabola (para e-bola)
c) kwadratura (kwadra tura)
d) generator (gen era tor)

Zad. 2. 

 • Gra podczas koncertu o cichym dźwięku 3-4-5.
  trójkąt
 • Zmieszany jeden z krymskich wykończony promieniem.
  tensor (sonet R)
 • Strój męski elegancki z pierwiastkiem.
  fraktal (frak tal)
 • Azjatycka rzeka cieczy.
  obwód (Ob wód)
 • Wjeżdża na stację bez włoskiej rzeki.
  ciąg (Po, pociąg)
 • Słoik wyścigowy.
  wektor (wek tor)
 • Ni mały, ni duży z wapniem.
  średnica (średni Ca)
 • Wapń płacze.
  całka (Ca łka)
 • Podłużny wykop jest przeciwko.
  równanie (rów na nie)
 • Społeczna praca organu kontroli państwowej.
  czynnik (czyn, NIK)
 • Zaimek do wypicia w rybie.
  wysokość (wy sok ość)
 • Ani tamte, ani przed.
  teza (te za)
 • Odgłos kaczki i szewczyk bez pierwszej kobietki.
  kwadrat (kwa, Dratewka, Ewka)
 • Rabczewska w lewandowską bez ogonka.
  dodawanie (Doda w Anię)
 • Dokąd bez przyspieszenia nieroby.
  dzielenie (gdzie g lenie)

Zad. 3. a) A9, B3, C4, D2, E6, F10, G8, H1, I7, J5
b) To dziecko dobrzeje z choroby / ma się lepiej po chorobie.

W czterech zdaniach występuje słowo stopa, jedyne cztery razy powtórzone słowo to jamana. W trzech zdaniach pojawia się czasownik palić, dwukrotnie w czasie przesłym i raz w teraźniejszym. Odpowiadające mu słowo to jiya- z końcówkami -arni w czasie przeszłym i -la w teraźniejszym. Powtarzająca się cząstka -nginyi oznacza źródło / przyczynę / powód (w tłum. z czegoś / od czegoś). Znaczenie pozostałych słów kluczowych łatwo już ustalić.

 

Powrót na górę strony