maj 2023

Data ostatniej modyfikacji:
2023-07-13

Pewnien uczeń wykonał następujące obliczenia i uzyskał wyniki wyrażone angielskimi słowami:

Ψθξθωββω = gel
Ψβπμ
θ = hell
ββψ
ω = egg
ΨΦξω
Φ = sill
μΨ
λ = leg
βδω
ΨΦ = shoe
Ψμ
Ψθ = hoe
ξθω
π = hole

 

Zad. 1. Jakim liczbom odpowiadają angielskie słowa (przy założeniu, że każda litera to cyfra)?

Zad. 2. Jakim cyfrom (0-9) odpowiadają użyte w zadaniu greckie litery?

Zad. 3. Wszystkie użyte tu angielskie słowa to dość znane rzeczowniki. Większość z nich to też czasowniki (to gel, to leg, to shoe, to hoe, to hole). Wymyśl znaczenie dla trzech pozostałych (na razie nieistniejących) czasowników. Co mogłyby znaczyć to hell, to egg i to sill?

 

Wyniki: 

W tym miesiącu punkty otrzymali:

  • 2 - Aleksandra Bujny - studentka Politechniki Gdańskiej, Krystyna Lisiowska - redaktor z Warszawy,
  • 1 - Daria Bumażnik - doktoranta na Wydziale Chemii UWr, Agata Leśnicka - programistka z Gdańska, Andrzej Piasecki - administrator IT z Oławy, Ignacy Włodarski SP 36 Wrocław.

 

Odpowiedzi: 

Tym razem bawiliśmy się w słowa na kalkulatorze. I tak:

Zad. 1
gel = 736
hell = 7734
egg = 663
sill = 7715
leg = 637
shoe = 3045
hoe = 304
hole = 3704 

Zad. 2
1 = Ψ
2 = β
3 = ω
4 = ξ
5 = Φ
6 = θ
7 = λ
8 = π
9 = μ
0 = δ

Zad. 3. Konwersja (rzeczownik → czasownik; ale nie tylko) jest niezwykle płodnym procesem słowotwórczym w (w zasadzie niefleksyjnym) języku angielskim. Właściwie każdy rzeczownik może stać się czasownikiem (nic zatem dziwnego, że słowo to egg - nie wystepujace w brytyjskich słownikach - jednej z uczestniczek udało się znaleźć w Diki; podaje je także Mirriam-Webster, amerykański słownik). Dlatego, już poza konkursem, zachęcamy do eksperymentowania z innymi angielskimi rzeczownikami. A odpowiedzi, w oparciu o najlepsze nadesłane przykłady, to (choć nie tylko):
TO HELL = wrzeszczeć (yell), jakby kogo w piekle smażyli
TO EGG = walczyć na jajka (zwyczaj wielkanocny)
TO SILL = wyglądać dłuższy czas przez okno, opierając się na parapecie

 

Powrót na górę strony