maj 2014

Data ostatniej modyfikacji:
2015-04-2

Od stycznia 2014 zadania Ligi Zadaniowej dla Gimnazjów należy wysyłać na adres mejlowy kisowski@gazeta.pl. Adres pocztowy pozostaje bez zmian.

Zad. 1. Naszkicuj wykres funkcji opisującej zależność między długością jednej przekątnej w zależności od długości drugiej przekątnej deltoidu wypukłego o polu równym 10 cm2.

Zad. 2. Rozwiąż równanie (x+22014)2-41008-(x-22014)2 = 0 w liczbach rzeczywistych.

Zad. 3. W jakim stosunku cięciwa równa promieniowi koła dzieli jego pole? Podaj wartość dokładną i przybliżoną do trzech cyfr znaczących.

 

Wyniki: 

W tym miesiącu punkty zdobyli:

  • 3 pkt. - Bartosz Czyżewski GM 1 Jelenia Góra, Joanna Lisiowska KZE Warszawa i Michał Stempniak GMSS Ostrów Wielkopolski,
  • 2,5 pkt. - Przemysław Rybarczyk GM Stargard Szczeciński, Mateusz Rzepecki GM 14 Wrocław i Wojciech Wiśniewski GM 3 Giżycko,
  • 2 pkt. - Klaudia Marcinkiewicz GM 24 Katowice.

Pozostali uczestnicy zdobyli poniżej 1 punktu.  

Po ośmiu miesiącach Ligi z wynikiem 24 pkt. (na 24 możliwe!) prowadzi Bartosz Czyżewski z GM 1 Jelenia Góra. Gratulujemy!

 

Odpowiedzi: 

Zad. 1. Oznaczając przekątne deltoidu jako x i y, otrzymujemy pole x·y/2 = 10, zatem szukana funkcja to jedna gałąź hiperboli y = 20/x.

 

Wykres do zadania 1

 

Zad. 2. Korzystając ze wzorów skróconego mnożenia, możemy równanie uprościć do postaci  2·x·22014 + 2·x·22014 = 41008, co po przekształceniu daje x·22016 = 22016, skąd widać, że x musi być równe 1.

Zad. 3. Pole wycinka koła opartego na cięciwie o długości r jest 1/6 pola koła, czyli wynosi PW 1/6πr2. Pole odcinka koła opartego na tej cięciwie (zaznaczony na rysunku na niebiesko) jest różnicą pola wycinka koła i pola trójkąta równobocznego o boku r, zatem wynosi ono PO = PW - PΔ1/6πr2 -√3/4r2 = r2/2·(π/3 - √3/2). Reszta koła to różnica całego koła i jego odcinka, a jej pole wynoai PR = πr2 - PO = r2/2·(/3 + √3/2). Szukany stosunek pól to [tex]\frac{P_R}{P_O}=\frac{10\pi+3\sqrt{3}}{2\pi-3\sqrt{3}}[/tex]≈ 33,7.

 

Rysunek do zadania 3

 

Powrót na górę strony