maj 2014

Zad. 1. W XVI wieku Maria I Stuart i Anthony Babington, spiskując przeciwko królowej Elżbiecie I, zawierzyli zbyt słabemu szyfrowi. Został on złamany przez nadwornego kryptoanalityka Thomasa Phelippesa, a spiskowcy – skazani na śmierć.
Poniżej symbolami tego właśnie szyfru zapisano w języku polskim wiadomość skierowaną przez przywódcę do współspiskowców. Wiemy, że planowany przez nich atak nie udał się, ponieważ obok szopy – wbrew temu, co planowano – nie znalazły się potrzebne do ucieczki przedmioty. Odszyfruj tę wiadomość.

 

Zad. 2. Pismo Blissa ma charakter logograficzny. Powstało w 1. połowie XX wieku i miało służyć ułatwieniu porozumienia się między ludźmi różnych narodowości. Obecnie wykorzystywane jest m. in. w pracy z dziećmi z porażeniem mózgowym, dla których często jest to jedyny możliwy sposób komunikacji. Poniżej podano kilka symboli pisma Blissa wraz z ich polskimi tłumaczeniami w przypadkowej kolejności.

jeść, nos, smutek, patrzeć, zapach, debata, wąchać, oko, pić, herbata, taniec, głodny 

a) Dopasuj symbole do ich polskich odpowiedników.
b) Co oznaczają symbole:

 

Zad. 3. Z dużego pliku zapisanego w edytorze Word Karol musiał usunąć kilka imion. Postanowił ułatwić sobie pracę i wykorzystać funkcję „znajdź i zamień” (ctrl+H). Do komórki „znajdź” wpisał imię w mianowniku, a komórkę „zamień” zostawił pustą. Nie wszystko jednak poszło zgodnie z jego planem. Kiedy zaczął przeglądać plik, znalazł tam sporo dziwnych słów, np. ze słowa „zakamarek” pozostało jedynie „zaka”.
Oto inne uszkodzone wyrazy, które powstały po usunięciu z tekstu pewnych trzech imion:
piy, ły, podgrznie, miie, pmi, buy, dziew, drz, s, ul.
a) Jakie imiona usuwał Karol i jakie słowa zostały przez to uszkodzone?
b) Podaj przykład innego imienia, które mogłoby w podobny sposób uszkodzić co najmniej trzy wyrazy. Jakie to wyrazy?
c) Jak Karol mógł się uchronić przed opisanymi błędami, nie wprowadzając jednak zmian ręcznie?

 

Wyniki: 

Główne błędy w tym miesiącu polegały na niezachowaniu form gramatycznych w zadaniu 2 oraz podawaniu zdrobnień lub niewystarczających warunków przeszukiwania i usuwania wyrazów w zadaniu 3. W efekcie tego 3 punkty zdobyła jedynie Krystyna Lisiowska - redaktor z Warszawy. Po 2,5 pkt otrzymali: Daria Bumażnik z II LO w Jeleniej Górze, Sebastian Łątka z XIII LO we Wrocławiu i Kamila Bojar z ZSP w Szprotawie. Po 2 pkt. otrzymali: Mieszko Baszczak z SP 301 w Warszawie, Krzysztof Danielak z I LO w Jeleniej Górze, Kamil Krakowiecki - student anglistyki na Uniwersytecie Śląskim, Wojciech Tomiczek - inżynier z Lipowej i Adam Wrzesiński - pracownik kancelaryjny z Bielska-Białej. Pozostali zawodnicy zdobyli poniżej 2 pkt. 

Czołówkę Ligi Lingwistycznej stanowią (z punktami na 24 możliwe): Krystyna Lisiowska (21), Daria Bumażnik (20,5), Kamil Krakowiecki (19,5), Krzysztof Danielak (18,5) i Sebastian Łątka (17,5). Gratulujemy!

 

Odpowiedzi: 

Zad. 1. Podany szyfr jest szyfrem podstawieniowym, tzn. każdy symbol odpowiada wzajemnie jednoznacznie pewnej  literze alfabetu. Dlatego szyfr jest łatwy do złamania. Można zastosować metody częstościowe lub analizę wybranych słów. Wiadomość brzmi:
rozpoczynamy atakiem na zamek rzeczy potrzebne do ucieczki ukryte obok szopy
W rzeczywistości szyfr Marii I Stuart i Babingtona był nieco bardziej skomplikowany, ponieważ zawierał także symbole zastępujące całe często używane słowa angielskie. Opis tego szyfru można znaleźć na stronie http://asecuritysite.com/coding/mary.

Zad. 2.

a)

 

b)

Wykorzystano narzędzie do tworzenia kart z symbolami Blissa ze strony http://www.blissonline.se/chart.

Zad. 3.
a) JAN: pijany bujany mijanie, ANNA: pannami, dziewanna, sanna, annały, EWA: drzewa, podgrzewanie, ulewa
b) ADAM: badam, okradamy, adamaszek, IWO: ogniwo, piwo, cierpliwość. Mniej chętnie widziane były zdrobnienia: ANIA: zabrania, maniak, ostrzegania, ULA: brzydula, kula, ulatuje
c) Karol mógł skorzystać z opcji uwzględniania wielkości liter (czyli tzw. kasztowości) oraz wyszukiwania tylko całych wyrazów. Uwzględnienie samej kasztowości nie uchroniłoby go na przykład przed usunięciem imienia „Ewa” ze słowa „ewakuacja” pisanego wielką literą na początku zdania, uwzględnienie jedynie wyszukiwania całych wyrazów mogłoby spowodować np. usunięcie wyrazu pola, róża, malina. Podobnie zresztą zadziałałoby wstawienie w wyszukiwaniu spacji przed i po imieniu.

 

Powrót na górę strony