luty 2014

Od stycznia 2014 zadania z Ligi Lingwistyki Matematycznej należy wysylać na adres mejlowy: mikolaj@math.uni.wroc.pl. Adres pocztowy pozostaje bez zmian.

 

Zad. 1. Text mining (czyli eksploracja tekstu) to metody służące do wydobywania informacji z tekstów za pomocą programów komputerowych. Pozwalają na przykład automatycznie określić, czego dotyczy dany tekst. Aby to zrobić, konieczne jest przeprowadzenie lematyzacji, czyli określenie, jakie słowa są reprezentowane przez ciągi liter występujące w tekście. Nie jest to proste, bo np. ciąg liter MAMY mógłby zostać przypisany do słowa mieć lub mama, a ciąg liter TONIE do słów toń lub tonąć. Podaj trzy przykłady, kiedy dany ciąg liter mógłby zostać przyporządkowany do więcej niż jednej części mowy.

Zad. 2. Poniżej podano siedem liczebników systemu używanego niegdyś przez plemię api (żyjące na terenie obecnego Vanuatu w Oceanii) oraz ich odpowiedniki zapisane cyframi systemu dziesiętnego (kolejność przypadkowa).
OTAI, LUALUNA TAI, OTOLU, TOLULUNA, OVARI, VARILUNA VARI, LUALUNA TOLU
15, 8, 13, 9, 24, 11, 6
a) Jakie liczby reprezentują podane liczebniki języka api?
b) Zapisz cyframi liczby LUALUNA LUA i TOLULUNA TAI.
c) Zapisz w api liczby 19 i 23

Zad. 3. Polskie głoski mogą różnić się dźwięcznością. Mamy na przykład dźwięczne: b, d, dź, ź itd. oraz ich bezdźwięczne odpowiedniki: p, t, ć, ś itd. Istnieją całe wyrazy, które różnią się tylko dźwięcznością niektórych swoich głosek, np. gada – kata, bordowy – portowy, dobór – topór. Podaj trzy pary wyrazów różniących się tylko dźwięcznością dwóch głosek.

 

Wyniki: 

Lutowe zadania nie sprawiły zawodnikom większych kłopotów. Punkty zdobyli:

  • 3 pkt. -  Daria Bumażnik z II LO w Jeleniej Górze, Krzysztof Danielak z I LO w Jeleniej Górze, Kamil Krakowiecki - student anglistyki na Uniwersytecie Śląskim, Sebastian Łątka z XIII LO we Wrocławiu, Tomasz Skalski - student matematyki na Politechnice Wrocławskiej, Jakub Tasiemski z I LO w Krakowie, Adam Wrzesiński - pracownik kancelaryjny z Bielska-Białej i Tomasz Porębski z I LO w Krakowie, którego serdecznie witamy wśród uczestników Ligi Lingwistycznej,
  • 2,5 pkt. - Kamila Bojar z ZSP w Szprotawie, Krystyna Lisiowska - redaktor z Warszawy, Wojciech Tomiczek - inżynier z Lipowej i Tomasz Michalec z I LO w Krakowie, którego także witamy, jako nowego uczestnika Ligi,
  • 2 pkt. zdobył Mieszko Baszczak z SP 301 w Warszawie.

 

Po pięciu miesiącach czołówkę Ligi stanowią (z punktami na 15 możliwych):

  • Daria Bumażnik (12,5 pkt.)
  • Kamil Krakowiecki i Krystyna Lisiowska (12 pkt.)
  • Krzysztof Danielak (11 pkt.)
  • Tomasz Skalski (10,5 pkt.)
  • Adam Wrzesiński (10 pkt.)
  • Mieszko Baszczak i Sebastian Łątka (9,5 pkt.)

 

Odpowiedzi: 

Zad. 1. Przykładowe wyrazy:
drogi (drogi – przymiotnik i droga – rzeczownik),
kopie (kopia – rzeczownik i kopać – czasownik),
je (one - zaimek i jeść - czasownik).

Zad. 2. W liczebnikach api używany jest sytem piątkowy, gdzie 5 – luna (ozn. dłoń), 10 – lualuna (ozn. dwie dłonie), 15 – toluluna (ozn. trzy dłonie). Liczebniki od 6 do 9, których strukturę na podstawie danych zadania można określić jako 5+1, 5+2, ..., 5+4, oznaczają dosłownie nową jedynkę (czyli jeden dodatkowy palec z nowej ręki), nową dwójkę itd.
a) OTAI – 6, LUALUNA TAI – 11, OTOLU – 8, TOLULUNA – 15, OVARI – 9, VARILUNA VARI – 24, LUALUNA TOLU – 13
b) LUALUNA LUA – 12, TOLULUNA TAI – 16
c) 19 – TOLULUNA VARI, 23 – VARILUNA TOLU.

Zad. 3. Przykładowe pary wyrazów: grogu – kroku, poza – bosa, pada – bata. Trzeba pamiętać, że spółgłoski na końcu wyrazu (w tzw. wygłosie) są wymawiane bezdźwięcznie, np. słowa zapisywane kot i kod wymawiamy tak samo jako kot.

 

Powrót na górę strony