listopad 2013

Data ostatniej modyfikacji:
2013-12-31

Zad. 1. Gdyby polskie nazwy dodatnich liczb parzystych zapisać w kolejności alfabetycznej, to jakie byłyby na pierwszych trzech, a jakie na ostatnich trzech pozycjach?

Zad. 2. Podaj polskie słowo (niekoniecznie w postaci słownikowej, tzn. nie musi być to forma mianownika czy bezokolicznika) o możliwie największej liczbie sylab, którego każda sylaba zaczyna się tą samą głoską.

Zad. 3. Poniżej zapisano za pomocą liczebników języka wolof i niewiadomych x, y, z i t cztery działania, których wyniki podane w przypadkowej kolejności to 41, 67, 78 i 90. Podaj wartości niewiadomych oraz największej liczby, którą da się zapisać na podstawie danych zadania. Zapisz ten liczebnik w wolof i wytłumacz jego budowę.
ñenent fukka ak ñaar + x = juróom benna fukka ak juróom ñaar
juróom fukka ak juróom benna + y = juróom ñaar fukka ak juróom ñetta
z + ñetta fukka = ñenent fukka ak benna
t + fukka ak juróom ñetta = juróom ñenent fukka

 

Wyniki: 

Tradycyjnie trudne okazało się zadanie o ustawieniu alfabetycznym. Nie wymagaliśmy użycia nazw wielkich liczb, ale dużo Ligowiczów zapominało o wielu mniejszych. Niektórzy mylili się też w rachunkach w zad. 3.
Najwyższy wynik, 2,5 pkt uzyskali (poprawka - przepraszamy!): Daria Bumażnik z II LO w Jeleniej Górze, Sebastian Łątka z XIII LO we Wrocławiu i Adam Wrzesiński, pracownik kancelaryjny z Bielska-Białej, a po 2 pkt zdobyli: Kamil Krakowiecki, student Uniwersytetu Śląskiego oraz Tomasz Skalski, student Politechniki Wrocławskiej.

W Lidze Lingwistycznej prowadzą więc:

  • z 5,5 pkt (na 6 możliwych do zdobycia) - Daria Bumażnik,
  • z 5 pkt - Kamil Krakowiecki,
  • z 4,5 pkt - Tomasz Skalski i Adam Wrzesiński,
  • z 4 pkt - Anna Gudełajtis i Krystyna Lisiowska.

Gratulujemy wszystkim!

 

Odpowiedzi: 

Zad. 1. biliard, biliard bilion, biliard bilion czterdzieści, ..., undecylion tysiąc trzydzieści dwa, undecylion tysiąc trzydzieści osiem, undecylion tysiąc trzydzieści sześć

Zad. 2. Poza prapraprapra...ptakiem Ligowicze znaleźli sporo takich słów o trzech sylabach, np. kukułka, karkówka, kokoszka, popieprzyć, przepieprzyć, mamimy czy też dopuszczalne w mowie potocznej kakałko. Jest jeszcze czterosylabowe współwywiawszy, ale podane przez jednego z Zawodników "współwywiewawszy" nie jest poprawne, ponieważ imiesłowy przysłówkowe uprzednie tworzy się tylko od czasowników dokonanych.

Zad. 3. x=25, y=22, z=11, t=72,
max = 99 = juróom ñenent fukka ak juróom ñenent ('pięć cztery dziesięć i pięć cztery').

 

Powrót na górę strony