listopad 2019

Data ostatniej modyfikacji:
2019-12-15

Zad. 1. Odpowiedz na poniższe pytania.
a) W jakim serwisie można sprawdzić, czy nasze dane wrażliwe wyciekły na zewnątrz (np. wraz z niedawnym wyciekiem danych z Twittera)?
b) Jak ten serwis spełnia wymagania RODO?

Zad. 2. Zapoznaj się z tym artykułem i odpowiedz na poniższe pytania.
a) Zachowując założenia przyjęte w artykule oraz przyjmując perspektywę 30 lat oszczędzania, czy wraz z liniowym wzrostem pensji (1000, 2000, 3000, ..., 10000, ....) liniowo wzrasta również prognozowany wynik końcowy? Odpowiedź uzasadnij, przedstawiając obliczenia.
b) Jaką roczną stopę zwrotu trzeba by osiągnąć z samodzielnego inwestowania oszczędności, aby po 30 latach odkładania 2% pensji brutto, osiągnąć ten sam wynik co PPK?

Zad. 3. Odpowiedz na poniższe pytania.
a) Kto i kiedy zaprojektował pierwsze mechaniczne planetarium wg. modelu kopernikańskiego?  
b) Kto je zbudował?
c) Kto i kiedy zbudował najstarsze do dziś działające mechaniczne planetarium kopernikańskie? Gdzie ono się znajduje?

 

Wyniki: 

Zadania listopadowe okazały się dość trudne. Tylko pani Krystyna rozwiązała w pełni poprawnie zad. 3, a pan Andrzej - zad. 1. Gratulujemy!

Wyniki listopadowe są następujące:

  • 2,5 pkt. - Krystyna Lisiowska - redaktor z Warszawy
  • 1,5 pkt. - Andrzej Piasecki - administrator IT z Oleśnicy
  • 1,25 pkt. - Adam Wrzesiński - terapeuta z Bielska-Białej, Dominik Zygmunt - student bankowości i finansów cyfrowych z Łodzi oraz Krzysztof Danielak - student automatyki i robotyki na PWr.

Po dwóch miesiącach trwania Ligi czołówka prezentuje się następująco:

  • 5,25 pkt. - Krystyna Lisiowska
  • 4,25 pkt. - Andrzej Piasecki
  • 4 pkt. - Adam Wrzesiński i Dominik Zygmunt
  • 1,25 pkt. - Krzysztof Danielak

 

Odpowiedzi: 

Zad. 1. a) Ten serwis to https://haveibeenpwned.com
b) Po wpisaniu adresu email dostaniemy jedynie informację, z jakich portali wyciekły nasze dane. Wynika to z polityki bezpieczeństwa, a nie z przepisów RODO. Serwis ten ma serwery zlokalizowane poza Europą, więc kwestie RODO go nie dotyczą.

Zad. 2. a) Z wyjątkiem pierwszego roku, kiedy otrzymamy wpłatę powitalną, w każdym następnym możemy liczyć na jednoprocentową podwyżkę. Dla uproszczenia rachunków zastąpmy wpłatę powitalną podwyżką. Wtedy każdego roku wartość nowych oszczędności wynosi yn = 1,01n·0,035·x+240, gdzie x to płaca miesięczna brutto, a n to czas inwestowania w latach. Wtedy kapitał z pierwszego roku będzie pracował przez 30 lat zgodnie ze wzorem K30 = y1·1,03530, kapitał z drugiego roku będzie pracował już tylko 29 lat i tak dalej. Jeśli pensja brutto rośnie liniowo, to również wynik końcowy będzie rósł liniowo, ponieważ w każdym roku podwyżka jest niezależna od pensji. Zatem jedyną zmienną jest pensja. Tu są dokładne rachunki w excelu (w rzeczywistości kapitalizacja odsetek następuje miesięcznie oraz dopłata roczna jest w kwietniu).

b) Przy założeniu kwoty 5200 brutto, 1% podwyżki oraz 3,5% stopy zwrotu, po 30 latach oszczędzania w PPK uzbieramy 142 400 zł. Aby, oszczędzając samodzielnie, osiągnąć tę samą kwotę, stopa zwrotu powinna wynieść prawie 7% rocznie. Rachunki w tym smaym excelu co powyżej. Z braku informacji, że chodzi o roczną stopę zwrotu, odpowiedź z artzkułu 94% jest również poprawna.

Zad. 3. Patrz http://www.irem.univ-mrs.fr/IMG/pdf/huygens-delft.pdf

a) W latach 1680-1682 Christian Huygens - holenderski matematyk - dla Academie Royale des Sciences w Paryżu.
szkic - front i wnętrze

b) Johannes Ceulen - holenderski zegarmistrz

c) Eise Eisinga - holenderski astronom - w latach 1774-1781 we Franeker (Holandia) - patrz tutaj.

Powrót na górę strony