kwiecień 2018

Data ostatniej modyfikacji:
2018-09-17

Zad. 1. Każdą z liczb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mnożymy przez każdą z liczb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ile wynosi suma wszystkich otrzymanych w ten sposób iloczynów?

Zad. 2. Dany jest czworokąt wypukły ABCD, w którym kąt ADC ma miarę 150°, a kąt DAB – 40°. Okrąg o środku D przechodzący przez punkt A przechodzi także przez punkty B i C. Jaką miarę ma kąt BCD?

Zad. 3. Pewna tajemnicza dodatnia wielkość najpierw dziesięciokrotnie zmalała o 10%, a następnie dwudziestokrotnie wzrosła o 11%, by na koniec znowu dziesięć razy zmaleć o 10%. Czy to możliwe, żeby na końcu była większa niż na początku?

 

Wyniki: 

W kwietniu punkty zdobyli:

  • 3 pkt. – Justyna Kładoczna SP 118 Wrocław, Michał Węgrzyn SP 9 Wrocław, Michał Dźwigaj SP 1 Przemków, Urszula Wąsiewicz SP Kostowiec, Antoni Adamus SP 4 Warszawa, Michał Plata SP 2 Syców, Wojciech Domin SP Pisarzowice, Miłosz Zakrzewski SP Gostycyn i Adam Chowanek SP Mieroszów; 
  • 2 pkt. – Paulina Hołodniuk SP 2 Wołów, Wiktoria Jaguszczak SP Grębocice, Cezary Rębiś ZSO Jedlnia-Letnisko i Patryk Buliński Dwujęzyczna SP 1 Warszawa; 
  • 1 pkt. – Miłosz Siekacz SP 3 Choszczno.

Pozostali uczestnicy otrzymali poniżej 1 punktu.

 

Odpowiedzi: 

Zad. 1. Podaną sumę iloczynów możemy zapisać w postaci
   (1+2+3+…+10) + 2.(1+…+10) +3.(1+…+10) + …+ 10.(1+…+10) = 55.55 = 3025.

Zad. 2. Niech x jest miarą kąta BCD. Ponieważ odcinki DA, DB i DC są promieniami okręgu, trójkąty ADB i BDC są równoramienne, a kąty przy ich podstawach – jednakowe. Suma kątów wewnętrznych czworokąta ABCD wynosi 360 = 150°+40°+40°+2x. Stąd x= 65°.

Zad. 3.  Niech początkowa wartość wynosi x. Po zmaleniu o 10% wielkość wynosi 0,9x, a po 10 zmaleniach 0,9·...·0,9x = 0,910x. Po wzroście o 11% wielkość wynosi 1,11 0,910x. Po 20 takich wzrostach wynosi
   1,11 . 1,11 · ... · 1,11 · 0,910 x   =   1,1120 · 0,910 x.
Na koniec wielkość wynosi 0,910 . 1,1120 . 0,910 x,
co z przemienności mnożenia daje (0,9 1,11)20 x = 0,99920 x,
a to jest pewien ułamek x, czyli wielkość mniejsza od x

 

Powrót na górę strony