czerwiec 2017

Rozwiązania można przesyłać do końca września 2017. 

W tym miesiącu poznamy 2 nowe sposoby gry w domino.

Muggins jest odmianą rozpowszechnioną w Anglii. Wymaga pewnej sprawności rachunkowej. Zasady gry są podobne do klasycznego domina z tą różnicą, że premiowane punktami są takie układy, kiedy po ruchu suma oczek na końcach łańcucha jest podzielna przez 5. Za osiągnięcie takiej sytuacji w swoim ruchu gracz otrzymuje tyle punktów, ile wynosi iloraz z tego dzielenia. Dublety kładzie się zawsze w pozycji poprzecznej i wtedy każdy koniec dubletu traktowany jest jako osobny koniec szeregu kamieni. Następny kamień można dolożyć do każdego z końców dubletu. Np. jeśli do dubletu 3-3 dołożono z jednej strony kamień 3-2, suma oczek na końcach łańcucha wynosi 2+3+3 = 8 i gracz nie dostaje punktu. Jeśli kolejny gracz dołoży teraz do dwójki dublet 2-2, suma na końcach wynosi 2+2+3+3 = 10 i gracz zdobywa 2 pkt.   

Matador jest jeszcze inną odmianą domino. Wykładanie kamieni polega na tym, aby suma liczb oczek na kwadraciku przystawianym i na tym, do którego się przystawia wynosiła 7. Oczywiście taką grę zamykają mydła, bo nie ma kwadracika o 7 oczkach. Wówczas grę mogą otworzyć kamienie specjalne, tzw. matadory. Są nimi wszystkie kamienie z sumą oczek równą 7 (tzn. 3-4, 5-2, 6-1) oraz podwójne mydło. Matadora ustawia się w pozycji poprzecznej, ale można go też użyć w standardowy sposób. Pusty kwadracik można dołożyć tylko do poprzecznego matadora.  

Zad. 1. Jaka jest największa liczba punktów w jednym ruchu, jaką może otrzymać gracz w mugginsa w wersji, gdy punktowane są wielokrotności piątki, a jaka - jeśli wielokrotności trójki?

Zad. 2. W rozgrywce mugginsa zagrano następujące ruchy:
1 kolejka: I wykłada 5-5, II wyklada 5-6
2 kolejka: I wykłada 5-4, II wykłada 6-6
3 kolejka: I wykłada 4-4,
Ile punktów zebrał do tej pory każdy z graczy? Wyłożenie jakiego kamienia byłoby najkorzystniejsze dla II gracza w 3 kolejce?

Zad. 3. Czy grając w matadora klasycznym zestawem 28 kamieni, można otrzymać zamknięty łańcuch zawierający wszystkie kamienie? Jeśli tak, podaj kolejne kamienie łańcucha. Jesli nie, podaj maksymalną liczbę kamieni, jaką potrafisz ustawić w łańcuch zamknięty. 

 

Powrót na górę strony