Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela

Data ostatniej modyfikacji:
2019-07-29
Organizator: 

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Swobodna 73 a, 50-089 Wrocław
tel. 71 798 68 80 wew 103

http://www.wcdn.wroc.pl

 

Termin: 

kurs zawieszony

 

Czas trwania kursu: 

20 godzin (4 spotkania 5-godzinne)

 

Osoba do kontaktu: 

Jolanta Lazar
tel. 71 798 68 80 wew. 209, kom. 609 637 527
e-mail: j.lazar@wcdn.wroc.pl

 

Miejsce: 

w siedzibie organizatora

 

Zasięg: 
regionalny
Opłata: 
płatny

200 zł

Skrót programu: 

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego. Ma na celu podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie efektywnego komunikowania się i prezentacji dorobku zawodowego za okres stażu.

Uczestnik kursu nabędzie m.in. następujące umiejętności:

  • interpretowania dokumentów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczyciela,
  • sporządzania sprawozdania z planu rozwoju zawodowego i przygotowania koniecznej dokumentacji,
  • stosowania zasad prezentacji i sposobów radzenia sobie ze stresem i tremą,
  • przedstawienia dorobku zawodowego, w tym z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej,
  • udzielania merytorycznych odpowiedzi na pytania egzaminacyjne.

Osoby prowadzące: Krzysztof Popiel i Jolanta Lazar

 

Powrót na górę strony