Ocenianie kształtujące

Data ostatniej modyfikacji:
2023-09-6
Organizator: 

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. Skarbowców 8a, 53-025 Wrocław
tel. 508-691-035

https://dodn.dolnyslask.pl

 

Termin: 

27 wrzesnia 2023 rejestracja

 

Czas trwania kursu: 

4 godziny dydaktyczne

 

Osoba do kontaktu: 

Joanna Kaczmarska
tel. 531 469 435
e-mail: joanna.kaczmarska@dodn.dolnyslask.pl

Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-212 

 

Miejsce: 

Microsoft Office 365, Teams.

 

Zasięg: 
regionalny
Opłata: 
płatny

120 zł

Skrót programu: 

Warsztaty mają na celu doskonalenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji nauczycieli w zakresie oceniania kształtującego. Skierowane są do nauczycieli różnych przedmiotów wszystkich etapów edukacyjnych.

Program:

  • Zapisy prawa oświatowego dotyczące oceniania. 
  • Ocenanie kształtujące i sumujące. 
  • Ocena wspierająca rozwój ucznia. 
  • Praktyczne przykłady stosowania skróconej i pełnej informacji zwrotnej

 

Powrót na górę strony