Moodle przez Internet

Data ostatniej modyfikacji:
2023-09-6
Organizator: 

Warszawskie Centrum GeoGebry

Instytut Społecznej Psychologii Internetu i Komunikacji
Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
ul. Chodakowska 19/31, 03-831 Warszawa
tel. 22 517 96 00, faks: 22 517 96 25
http://www.geogebra.pl

Współpraca:
Stowarzyszenie ROSE
(Regionalne Ośrodki Szkoleń E-learningowych)
http://rose.spik.swps.edu.pl

strona domowa kursów

 

Termin: 

kursy powtarzane są 3 razy w roku szkolnym
najbliższy termin rejestracji: październik 2023

 

Czas trwania kursu: 

60 godzin realizowane w ciągu 10 tygodni

 

Osoba do kontaktu: 

Katarzyna Winkowska-Nowak
e-mail: kursygeogebry[at]gmail.com

 

Zasięg: 
krajowy
Opłata: 
płatny

350 zł

Skrót programu: 

W roku szkolnym 2019/20 dostępny jest kura Moodle na poziomie podstawowym.

Moodle to akronim angielskiej nazwy Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment. Jest to środowisko zdalnego nauczania za pomocą sieci teleinformatycznych dostępne przez przeglądarkę internetową. Jest to oprogramowanie darmowe (typu open-source), dostępne na licencji GNU. Nauczyciele mogą z niego korzystać do tworzenia własnych witryn edukacyjnych i kursów e-learningowych.

Kursy Moodle w Warszawskim Centrum Geogebry są prowadzone przez internet. Są adresowane do nauczycieli dowolnych przedmiotów na dowolnych poziomach edukacyjnych lub do administratorów platform prowadzonych w Moodle.

Wariant podstawowy obejmuje następujące zagadnienia:

 • budowa i organizacja panelu kursowego,
 • konfiguracja podstawowych parametrów kursu, przypisywanie poziomu dostępu uczestników, dodawanie bloków na kursie,
 • tworzenie podstawowych zasobów, umieszczanie plików na kursie,
 • tworzenie podstawowych aktywności: zadanie, test, lekcja,
 • tworzenie form komunikacji: forum, czat, głosowanie,
 • techniczne aspekty oceny zadań na platformie e-learningowej, przesyłanie informacji zwrotnej uczestnikom kursu,
 • tworzenie autorskiego mini-kursu e-learningowego

Wariant zawansowany obejmuje następujące zagadnienia:

 • instalacja platformy Moodle w trzech wariantach: na komputerze domowym komputerze, na serwerze zdalnym oraz przy wykorzystaniu gotowych skryptów instalacyjnych,
 • obsługa przykładowego panelu administracyjnego phpMyAdmin do bazy danych MySQL często spotkanego w serwisach hostingowych,
 • sposoby i celowość typów instalacji platformy Moodle,
 • podstawy linuksowego polecenia chmod i jego zastosowania w zakresie zmian uprawnień do plików i katalogów w programach do obsługi FTP,
 • sposoby administracji użytkownikami, tworzenia kursów, spolszczania platformy, instalacji dodatkowych rozszerzeń, tworzenia kopii zapasowych oraz aktualizacji platformy.

Po zarejestrowaniu się na dany kurs uczestnik co tydzień otrzymuje materiały. Ma 7 dni na zapoznanie się z nimi oraz wykonanie i odesłanie poszczególnych zadań. Instruktor ocenia każde zadanie i odsyła wraz z uwagami zwykle w ciągu 24 godzin.  Warunkiem zaliczenia kursu jest wykonanie wszystkich zadań oznaczonych jako obowiązkowe.

Przekazywana na kursie wiedza i umiejętności stanowią element znacząco rozszerzający kompetencje informatyczne nauczycieli przydatne w życiu zawodowym i poza nim. Dodatkowym atutem jest niezależność techniczna kursu – instalacje zdalne uczestników odbywają się na serwerze szkoleniowym, do którego instruktor ma dostęp zdalny i fizyczny. Pozwala to na odwzorowanie sytuacji korzystania z komercyjnego hostingu, a jednocześnie daje możliwość pełnego sprawdzenia poprawności wykonywanych przez uczestników instalacji. 

 

Powrót na górę strony