Kurs wychowawców kolonijnych (PROTOTO)

Data ostatniej modyfikacji:
2019-07-29
Organizator: 

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli PROTOTO
ul. Kozanowska 105/24, 54-152 Wrocław
tel. 603 673 928
e-mail: prototo@wp.pl
http://prototo.pl

strona domowa

 

Termin: 

Kurs zawieszony

 

Miejsce: 

do ustalenia dla grup powyżej 10 osób

 

Zasięg: 
regionalny
Opłata: 
płatny

150 zł

Skrót programu: 

Kurs przeznaczony jest dla osób chętnych do podjęcia pracy wychowawcy w placówkach wypoczynku i posiadających predyspozycje do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą. Osoby takie muszą być pełnoletnie i posiadać co najmniej średnie wykształcenie (matura nie jest konieczna). Celem kursu jest uzyskanie wiedzy oraz kompetencji do pracy w charakterze wychowawcy w placówkach wypoczynku.

Tematyka zajęć obejmuje następujące zagadnienia:

  • Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.
  • Organizacja zajęć w placówce wypoczynku.
  • Planowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej.
  • Obowiązki wychowawcy grupy.
  • Wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynku.
  • Turystyka i krajoznawstwo.
  • Zajęcia kulturalno-oświatowe.
  • Zajęcia praktyczno-techniczne.
  • Prace społecznie użyteczne.
  • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku.

    

Powrót na górę strony