Jak uczyć krytycznego myślenia?

Data ostatniej modyfikacji:
2020-12-29
Organizator: 

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. Skarbowców 8a, 53-025 Wrocław
tel. 508 691 035

https://dodn.dolnyslask.pl

Termin: 

III. 2021, godz. 13.00-15.00
Logowanie / Rejestracja

 

Czas trwania kursu: 

2 h

 

Osoba do kontaktu: 

Lilianna Zabierowska
tel. 508 691 089
e-mail: lilianna.zabierowska@dodn.dolnyslask.pl

 

Miejsce: 

Microsoft Office 365, MS Teams

 

Zasięg: 
regionalny
Opłata: 
płatny

42 zł

Skrót programu: 

Warsztaty mają na celu rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie oceniania wspierającego. Skierowane są do nauczycieli różnych przedmiotów ze wszystkich etapów edukacyjnych.

Tematyka szkolenia:

  • Miejsce krytycznego myślenia w podstawie programowej.
  • Myślenie krytyczne i jego rola w społeczeństwie informacyjnym. 
  • Gałąź logiczna jako narzędzie krytycznego myślenia.

 

Powrót na górę strony