GeoGebra przez Internet

Data ostatniej modyfikacji:
2023-09-6
Organizator: 

Warszawskie Centrum GeoGebry

Instytut Społecznej Psychologii Internetu i Komunikacji
Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
ul. Chodakowska 19/31, 03-831 Warszawa
tel. 22 517 96 00, faks: 22 517 96 25
http://www.geogebra.pl

Współpraca:
Stowarzyszenie ROSE
(Regionalne Ośrodki Szkoleń E-Learningowych)
http://rose.spik.swps.edu.pl

strona domowa kursów

 

Termin: 

kursy powtarzane są 3 razy w roku szkolnym
najbliższy termin rejestracji - październik 2023

 

Czas trwania kursu: 

60 godzin (realizowane w ciągu 10 tygodni) lub 30 godzin (realizowane w ciągu 5 tygodni)

 

Osoba do kontaktu: 

Katarzyna Winkowska-Nowak
e-mail: kursygeogebry[at]gmail.com

 

Zasięg: 
krajowy
Opłata: 
płatny

150 - 300 zł

Skrót programu: 

GeoGebra to darmowy program (typu open source) wspomagający nauczanie matematyki i przedmiotów ścisłych poprzez wizualizację obiektów i komputerowe wspomaganie obliczeń (podobny do komercyjnych "Cabri Geometrie" czy "Geometer Skechpad"). Łączy zastosowania geometryczne i algebraiczne.

W roku szkolnym 2019/20 dostępne są następujące kursy:

  • GeoGebra - poziom podstawowy
  • GeoGebra - poziom średniozaawansowany
  • GeoGebra - poziom zaawansowany
  • GeoGebra w szkole podstawowej (klasy 4-6)
  • GeoGebra w szkole podstawowej (klasy 7-8)
  • GeoGebra w szkole ponadpodstawowej
  • Widok Grafiki 3D w GeoGebrze
  • Animacje i prezentacje w GeoGebrze
  • Odkrywanie twierdzeń i prawidłowości w GeoGebrze

Wszystkie kursy są prowadzone przez internet i skierowane do nauczycieli matematyki na wszystkich poziomach edukacyjnych, do dyrektorów szkół, pracowników wyższych uczelni i studentów kierunków nauczycielskich, którzy są zainteresowani wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w procesie dydaktycznym. 

Wszystkie kursy poza poziomem podstawowym wymagają dobrej znajomości GeoGebry. Kurs średniozaawansowany kończy się otrzymaniem certyfikatu użytkownika GeoGebry. Szczegółowe programy każdego z kursów podane są na stronie domowej.

Po zarejestrowaniu się na dany kurs uczestnik co tydzień otrzymuje materiały. Ma 7 dni na zapoznanie się z nimi oraz wykonanie i odesłanie poszczególnych zadań. Instruktor ocenia każde zadanie i odsyła wraz z uwagami zwykle w ciągu 24 godzin.  Warunkiem zaliczenia kursu jest wykonanie wszystkich zadań oznaczonych jako obowiązkowe. Przekazywana na kursie wiedza i umiejętności stanowią element znacząco rozszerzający kompetencje informatyczne nauczycieli przydatne w życiu zawodowym i poza nim.

 

Powrót na górę strony