Chmura Google w pracy nauczyciela

Data ostatniej modyfikacji:
2023-09-6
Organizator: 

Warszawskie Centrum GeoGebry

Instytut Społecznej Psychologii Internetu i Komunikacji
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
ul. Chodakowska 19/31, 03-831 Warszawa
tel. 22 517 96 00, faks: 22 517 96 25
http://www.geogebra.pl

Współpraca:
Stowarzyszenie ROSE
(Regionalne Ośrodki Szkoleń E-learningowych)
http://rose.spik.swps.edu.pl

strona domowa kursów

 

Termin: 

kursy powtarzane są 3 razy w roku szkolnym
najbliższy termin rejestracji: październik 2023

 

Czas trwania kursu: 

60 godzin realizowane w ciągu 10 tygodni

 

Osoba do kontaktu: 

Katarzyna Winkowska-Nowak
e-mail: kursygeogebry[at]gmail.com

 

Zasięg: 
krajowy
Opłata: 
płatny

350 zł

Skrót programu: 

Kurs prowadzony jest metodą e-learningową. Przeznaczony jest dla nauczycieli wszystkich przedmiotów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności z zakresu posługiwania się i praktycznego wykorzystania możliwości chmury w pracy z uczniami oraz innymi nauczycielami. Przekazywana na kursie wiedza i umiejętności stanowią element znacząco rozszerzający kompetencje informatyczne nauczycieli przydatne w życiu zawodowym i poza nim.

Tematyka poszczególnych modułów

  • Moduł organizacyjny - zapoznanie z platformą Moodle - miejscem naszej pracy 
  • Praca z kontem Gmail 
  • Praca z edytorem tekstu w chmurze, udostępnianie oraz osadzanie dokumentów, instalowanie dodatków do aplikacji 
  • Arkusz kalkulacyjny w chmurze 
  • Formularz Google jako narzędzie tworzenia ankiet, formularzy zapisów itp, usługa goo.gl do skracania adresów  
  • Podłączanie dodatkowych aplikacji do Dysku Google, obróbka zdjęć w programie PixlrEditor
  • Prezentacja multimedialna - praca grupowa 
  • Obróbka video w chmurze w programie WeVideo oraz w serwisie YouTube
  • Tablica interaktywna w chmurze Google - praca z aplikacją RealTime Board
  • Tworzenie map myśli (Mind Maps) z wykorzystaniem aplikacji w chmurze 

Każdy uczestnik kursu zobowiązany jest do założenia (jeżeli jeszcze nie posiada) konta pocztowego w domenie gmail.com. Po zalogowaniu się na platformie Moodle uczestnik co tydzień otrzymuje materiały. Ma 7 dni na zapoznanie się z nimi oraz wykonanie i odesłanie zadań. Instruktor ocenia każde zadanie i odsyła wraz z uwagami w ciągu 24 godzin. Warunkiem zaliczenia kursu jest wykonanie wszystkich zadań oznaczonych jako obowiązkowe.

 

Powrót na górę strony