Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów (tomy I - IV)

Data ostatniej modyfikacji:
2015-09-1
Autor recenzji: 
Małgorzata Mikołajczyk
pracownik IM UWr
Autor: 

redakcja - Waldemar Pompe
Komitet Główny Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów

Wydawca: 

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej
ul. Śniadeckich 8, 00-656 Warszawa
http://www.sem.edu.pl

Wydawnictwo Szkolne OMEGA
ul. Wielicka 44C, 30-552 Kraków
tel. 12 4256256, e-mail: biuro@ws-omega.com.pl

Dystrybutorzy: 

Salonik matematyczny "Od smyka do matematyka"
ul. Racławicka 11/1B (wejście od podwórza)
53-149 Wrocław
tel. 71 361 27 41
https://matmaigry.pl/
czynne: poniedziałek–piątek, godz. 9:00–18:00

 

Są to sprawozdania z I, II, III i IV edycji  OMG wydane w formie broszur i zawierające szczegółowy opis przebiegu zawodów, listę uczestników finałów i nazwiska laureatów, a także treści zadań ze wszystkich etapów wraz z rozwiązaniami i statystyki rozwiązalności poszczególnych zadań. Jako dodatek w każdym tomie zamieszczono krótkie artykuły monograficzne:

 • w części I
  Kongruencje Jacka Dymela - nauczyciela z V LO w Krakowie i Michała Niedźwiedzia - pracownika UJ,
  Zasada szufladkowa Dirichleta Joanny Jaszuńskiej z IM PAN,
 • w części II
  Nierówność Schwarza Tomasza Szymczyka - nauczyciela w V LO w Bielsku-Białej,
  Twierdzenie Carnota Wojciecha Guzickiego z IM UW - nauczyciela w ZS Przymierza Rodzin w Warszawie i Waldemara Pompe z IM UW,
 • w części III
  Pole Waldemara Pompe z IM UW i Urszuli Swianiewicz,
  Wartość bezwzględna Pawła Kwiatkowskiego - nauczyciela w I LO w Piotrkowie Trybunalskim i Tomasza Szymczyka - nauczyciela w V LO w Bielsku Białej,
 • w części IV
  Długości odcinków w trójkącie Wojciecha Guzickiego z IM UW - nauczyciela w ZS Przymierza Rodzin w Warszawie i Waldemara Pompe z IM UW.

       

To pozycje niezbędne w biblioteczce każdego ucznia (nie tylko gimnazjalisty) startującego w olimpiadzie i każdego nauczyciela przygotowującego uczniów do rozmaitych konkursów matematycznych. Na uwagę zasługuje duża staranność, z jaką opracowano rozwiązania zadań. W wielu z nich podano kilka alternatywnych sposobów rozwiązania.  Dodatkowe artykuły  krótko i w sposób elementarny podają najważniejsze zagadnienia związane z omawianymi tematami (definicje i twierdzenia), prezentują przykładowe zadania z rozwiązaniami oraz zawierają zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania (z odpowiedziami lub wskazówkami). Ich tematy, mimo że nie występują na ogół w takim ujęciu w programie nauczania szkolnego, są bardzo użytecznymi narzędziami do rozwiązywaniu wielu olimpijskich zadań. Znajomość tych technik może być bardzo przydatna. Teksty opatrzono dalszymi wskazówkami bibliograficznymi.

Teraz trzeba tylko cierpliwie czekać na podobne publikacje z kolejnych edycji OMG.

 

Powrót na górę strony