Mistrzostwa Polski w Geometrii Elementarnej (XXII)

Data ostatniej modyfikacji:
2024-06-8
Autor: 
Michał Śliwiński
nauczyciel w III LO we Wrocławiu
Organizator: 

Fundacja Matematyków Wrocławskich
Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław
strona domowa zawodów

 

Terminy: 

zgłoszenia: do 5 VI 2024 przez formularz (do 28 V jeśli z noclegiem)
zawody: 8 VI 2024, godz. 9-12 w IM UWr

Jest to jedyny konkurs w swoim rodzaju. Propaguje rozwiązywanie zadań klasycznymi metodami geometrii elementarnej (bez metod analitycznych i trygonometrii), rozwija wyobraźnię geometryczną i myślenie dedukcyjne.

Organizatorom zależy na otwartym charakterze Mistrzostw, dlatego zaproszenie kierują nie tylko do uczniów szkół podstawowych i srednich, ale także do studentów, nauczycieli, rodziców i wszystkich miłośników geometrii.

UWAGA! Stefan Mizia - nauczyciel matematyki w XIV LO we Wrocławiu, organizator Otwartych Mistrzostw Wrocławia w Geometrii Elementarnej utworzył Klub Miłośników Zadań z Geometrii Elementarnej. Wszystkim chętnym, którzy podadzą mu swój adres mailowy, przesyła ciekawe zadania, wskazówki i rozwiązania. Raz na jakiś czas Klub spotyka się na sesjach zadaniowych w IM UWr lub w XIV LO. Zaproszenie dotyczy zarówno nauczycieli jak i uczniów. Zgłoszenia należy wysyłać na adres: stefanmizia@wp.pl .

Więcej informacji można znaleźć na stronie www zawodów.

 

Historia: 

Konkurs wymyślił w 2003 roku nauczyciel matematyki w XIV LO Stefan Mizia i do dziś go prowadzi. Od kilku lat robi to we współpracy z synem Włodzimierzem - nauczycielem matematyki w III LO we Wrocławiu. Popularność konkursu rośnie z roku na rok. Liczba uczestników konkursu zbliża się do 100, zwiększa się też udział zawodników dorosłych. W opracowaniu jest zbiór zadań z geometrii elementarnej autorstwa Stefana Mizi, który ułatwi przygotowania do zawodów. Ukaże się nakładem Dolnośląskiego Wydawnictwa Edukacyjnego w I półroczu 2011 roku.

Pierwszych 8 edycji konkursu w latach 2003-2010 zorganizowało XIV LO we Wrocławiu. Począwszy od IX edycji w 2011 roku organizatorami zawodów są Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Fundacja Stypendialna Matematyków Wrocławskich.

Od XXI edycji w 2023 roku wprowadzono osobną kategorię Juniorów dla uczniów szkół podstawowych.

Podczas zawodów tradycyjnie wygłaszane są wykłady z geometrii. Ich tematami były do tej pory:

 • 2003 - ???
 • 2004 - Okrąg Eulera - Stefan Mizia (XIV LO W-w)
 • 2005 - Inwersja - Tomasz Elsner (IM UWr)
 • 2006 - Okrąg dziewięciu punktów - Michał Marcinkowski (III LO Ww)
             Inwersja - Włodzimierz Mizia (student IM UWr)
 • 2007 - Twierdzenie Ptolemeusza i jego zastosowania w zadaniach - Stefan Mizia (XIV LO W-w)
 • 2008 - Twierdzenie Ptolemeusza i okręgi przecinające się - Stefan Mizia (XIV LO W-w)
 • 2009 - Geometrie nieeuklidesowe - Jan Dymara (IM UWr)
 • 2010 - Linie Eulera i Nagela w trójkącie - Michał Marcinkowski (student IM UWr)
 • 2011 - Twierdzenia matematyczne w origami 1 - Michał Molicki (student IM UWr)
 • 2012 - Twierdzenia matematyczne w origami 2 - Michał Molicki (absolwent IM UWr)
 • 2013 - Jak dowodzić dwuwymiarowych twierdzeń Menelaosa i Cevy za pomocą geometrii trój- lub czwórwymiarowej - Światosław Gal (IM UWr)
 • 2014 - O inwersji - Leszek Winniczuk (Zamość)
 • 2015 - Krzywe stożkowe i GeoGebra - Adam Dzedzej (IM UG)
 • 2016 - What do we need to know to handle big data? - Jarosław Harężlak (Department of Biostatistics, Harvard School of Public Health, Boston, MA, USA)
 • 2017 - Elementarna geometria n-wymiarowa - Michał Szurek (WMiM UW)
 • 2018 - Równoważność nożyczkowa figur - Karolina Filistyńska (IM UWr)
 • 2019 - Maszyna Turinga, teoria złożoności i kryptografia - Thomas Koberda (University of Virginia)
 • 2020, 2021 - zawody zdalne, wykłady nie odbyły się
 • 2022 - Malarstwo, Muzyka, Matematyka - Michał Szurek (WMIM UW)
 • 2023 - Zanim wymyślono dopwody - Antoni Augustynowicz (IM UG)
 • 2024 - Inspiracje nieeuklidesowe w sztuce - Jacek Świątkowski (IM UWr)
 • 2025 -

 

Zwycięzcy poprzednich edycji:

 • 2003 - Michał Molicki, GIM 49 Wrocław
 • 2004 - Michał Marcinkowski, III LO Wrocław
 • 2005 - Michał Molicki, XIV LO Wrocław
 • 2006 - Michał Molicki - XIV LO Wrocław; Paweł Totoń - GIM w I ZSO Jelenia Góra
 • 2007 - Jakub Caban, XIV LO Wrocław
 • 2008 - Dominik Rusak, I LO Legnica
 • 2009 - Maciej Dulęba, GIM 49 Wrocław
 • 2010 - Konrad Królicki, III LO Wrocław
 • 2011 - Maciej Dulęba, XIV LO Wrocław
 • 2012 - Maciej Dulęba, XIV LO Wrocław
 • 2013 - Albert Citko - XIV LO Warszawa, Anna Hoduń - V LO Kraków, Jakub Skorupski - XIV LO Warszawa
 • 2014 - Adam Dzedzej - nauczyciel w GM 24 w Gdyni, pracownik IM UG
 • 2015 - Michel Migas - student matematyki na Politechnice Warszawskiej
 • 2016 - Mieszko Komisarczyk, XIV LO Wrocław
 • 2017 - Iwo Pilecki-Silva, GM 26 Wrocław
 • 2018 - Iwo Pilecki-Silwa, LO 3 Wrocław
 • 2019 - Dominik Bysiewicz - I LO Krosno, Rafał Pyzik - III LO Tarnów
 • 2020 - Antoni Buraczewski III LO Wrocław, Kornel Sikora XIV LO Warszawa
 • 2021 - Kornel Sikora XIV LO Warszawa
 • 2022 - Kornel Sikora - student matematyki na Uniwersytecie Warszawskim
 • 2023 - JUNIORZY - Zuzanna Buraczewska SP 107 Wrocław
            SENIORZY
            Dominik Bysiewicz - student matematyki na UJ
            Mateusz Wawrzyniak ALO PWr Wrocław
 • 2024 - JUNIORZY - Mariia Kulyk SP 3 Wrocław
            SENIORZY - Antoni Mazur V LO Kraków
 • 2025 -

 

Skrót regulaminu: 
 • Konkurs jest jednoetapowy i indywidualny. W roku 2023 będzie rozegrany w dwóch kategoriach: Junior - dla uczniów szkół podstawowych oraz Open - dla pozostałych.
 • Zgłoszenie uczniów ze szkoły lub zgłoszenie indywidualne w przypadku studentów lub nauczycieli należy przesłać za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie www zawodów.
 • Uczestnicy rozwiązują 12 zadań w czasie 180 minut.
 • Po zawodach odbywa się wykład popularnonaukowy, a po nim ogłoszenie wyników.
 • Trzy pierwsze miejsca nagradzane są dyplomami i książkami, przyznawane są też wyróżnienia za najlepsze rozwiązanie poszczególnych zadań.

 

Program zawodów:
8:45 - 9:00 - zajmowanie miejsc na sali
9:00 - 12:00 - rozwiązywanie zadań
12:00 - 12:45 - przerwa obiadowa
12:45 - 13:45 - wykład popularnonaukowy
14:00 - ogłoszenie wyników i rozdanie nagród

 

Przykładowe zadania: 

Zadanie 1. W trójkącie ABC środkowe boków AC i BC są prostopadłe, a boki mają długości |AC|= b, |CB|= a. Oblicz AB.

Zadanie 2. Przez wierzchołki A i B przy podstawie trójkąta równoramiennego ABC poprowadzono proste przechodzące przez środek O wysokości CD. Przecinają one ramiona trójkąta w punktach K i L. Oblicz pole czworokąta CKOL wiedząc, że pole trójkąta ABC wynosi S.

Zadanie 3. W trójkąt ABC wpisano okrąg styczny do boków AB, BC, CA odpowiednio w punktach M, N, K. Prosta l przechodząca przez środek D boku AC równolegle do MN przecina proste BC i BA odpowiednio w punktach T i S. Dowieść, że TC = KD = AS.

 

Gratulacje

Gratulacje za profesjonalną organizację zawodów zdalnych w 2020.

Powrót na górę strony