Naukowa Liga Matematyczna (XIII)

Data ostatniej modyfikacji:
2015-10-9
Autor: 
Joanna Polechońska
nauczycielka w Gim. nr 1 we Wrocławiu
Organizator: 

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Uzdolnionych
Liceum Ogólnokształcące nr XIV we Wrocławiu
al. Brücknera 10, pok. 314, 51-410 Wrocław
tel. 71 324 69 25, 71 324 69 00, faks 71 324 69 01
e-mail: konkurs@liganaukowa.pl

www.liganaukowa.pl

 

Terminy: 

W roku szkolnym 2015/16 konkurs został zawieszony.

 

Konkurs jest adresowany do uczniów gimnazjów województwa dolnośląskiego. Od 2010 roku wzrosła jego ranga, gdyż tytuł laureata decyzją Dolnośląskiego Kuratora Oświaty pozwala na wolny wybór szkoły ponadgimnazjalnej. Zwycięska szkoła otrzymuje puchar Prezydenta Wrocławia.

Zadania Ligi Matematycznej są ciekawe, nietypowe i zróżnicowane pod względem tematyki. Opracowują je pracownicy naukowi Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Opolskiego.

Równolegle jest też prowadzona Liga Humanistyczna.

 

Historia: 

Liga jest organizowana od 2002 roku. Jest kontynuacją konkursu Disce Puer prowadzonego przez XIV LO we Wrocławiu początkowo dla szkół podstawowych, a po reformie oświaty - dla wrocławskich gimnazjów. Od roku 2004 konkurs obejmuje nie tylko wrocławskie, ale wszystkie dolnośląskie gimnazja. Honorowy patronat nad konkursem objął wtedy wiceprezydent miasta Wrocławia i tym samym samym konkurs stał się Dolnośląskim Konkursem Gimnazjalistów o Puchar Prezydenta Wrocławia. Puchar ten zdobywa szkoła, której uczniowie uzyskają w sumie najwięcej punktów z Ligi Humanistycznej i Matematycznej.

W dotychczasowych edycjach Ligi Naukowej wzięło udział ponad 65 000 uczniów z dolnośląskich gimnazjów.

 

Skrót regulaminu: 
 • Wymagania sprzętowe. Gimnazjum, które chce przystąpić do konkursu musi dysponować czterema komputerami z dostępem do internetu. Wymagana przepustowość łącza to przynajmniej 256 kbps (32 KB/s) w obu kierunkach. Komputery muszą być do dyspozycji zawodników w trakcie trwania etapu próbnego i etapu II. Przeglądarka internetowa musi obsługiwać pliki cookies, skrypty java i mieć zainstalowane wtyczki flash.
 • Etap I (szkolny) jest rozgrywany w wersji papierowej. Uczniowie pracują indywidualnie.
  Szkoła otrzymuje arkusze zadań do powielenia dla każdego uczestnika. Uczeń rozwiązuje w ciągu 45 minut test wielokrotnego wyboru (10 zadań, w każdym 4 podpunkty). Macierzysta szkoła sprawdza prace według otrzymanego klucza.
 • Do etapu II (regionalnego) zakwalifikowana zostaje czteroosobowa drużyna uczniów, którzy zdobyli największą liczbę punktów w etapie szkolnym. W sytuacji, gdy np. czwarty i piąty zawodnik na liście zdobyli taką samą liczbę punktów, organizowana jest dogrywka na bazie zadań dostarczanych przez organizatorów, aż do wyłonienia czteroosobowej drużyny.
 • Zasady punktowania etapu I. Na starcie uczeń otrzymuje kredyt 80 punktów. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje 2 punkty, a za błędną (-2) punkty. Za brak odpowiedzi jest 0 pkt. Oznacza to, że za każde zadanie uczeń może zdobyć od 0 do 8 punktów. Tym samym za poprawne rozwiązanie całego testu uczeń może zdobyć maksymalnie 160 punktów. Uczeń zachowuje zdobyte punkty do dalszej klasyfikacji. Punkty zdobyte przez uczniów w etapie I (szkolnym) nie są wliczane do klasyfikacji drużynowej.
 • Etap próbny. Jest organizowany w celu sprawdzenia poprawności działania systemu komputerowego i jego znajomości przez uczestników. Nie jest traktowany jako część konkursu. Udział w etapie próbnym jest obowiązkowy.
 • Etap II (regionalny). Jest rozgrywany przez internet. Uczestnicy pracują indywidualnie przy komputerach w swoim gimnazjum. Są klasyfikowani indywidualnie i drużynowo. Uczestnik rozwiązuje w ciągu 90 minut test wielokrotnego wyboru (20 pytań). Na starcie otrzymuje kredyt 160 punktów. Zasady punktowania są takie same jak w I etapie, czyli może zdobyć w sumie 320 punków. Drużyna może zdobyć maksymalnie 1280 punktów. Szkoła zachowuje punkty, jeżeli drużyna zakwalifikuje się do finału.
 • Etap III (finał wojewódzki). Do finału zakwalifikowanych zostaje 50 najlepszych drużyn. Odbywa się on w XIV LO we Wrocławiu. Drużyna musi rozwiązać 6 zadań otwartych w ciągu 60 minut. Cztery zadania są rozwiązywane indywidualnie (30 minut, jeden uczeń - jedno zadanie), dwa drużynowo (30 minut). Za każde zadanie można zdobyć 200 punktów. Tym samym drużyna może zdobyć 1200 punktów (po 200 pkt indywidualnie i 400 drużynowo). Punkty zdobyte drużynowo są doliczane do klasyfikacji indywidualnej.
 • Piętnastu najlepszych zawodników w klasyfikacji indywidualnej zdobywa tytuł Laureata Ligi Naukowej (sumowane są punkty uzyskane w etapach I-III). Tytuł finalisty konkursu zdobywa kolejnych 30 najlepszych uczestników finału.
 • Nagrody: 
  - puchar prezydenta Wrocławia dla najlepszej szkoły w Lidze Humanistycznej i Matematycznej razem
  - obóz naukowy dla 4 najlepszych drużyn i najlepszych zawodników indywidualnych
  - tygodniowe karnety na basen i lodowisko przy XIV LO we Wrocławiu,
  - inne nagrody rzeczowe.

 

Przykładowe zadania: 

ETAP SZKOLNY

1. Z jaką stałą prędkością mógł jechać samochód, pokonujący drogę 1 km w czasie nie przekraczającym jednej minuty?
a. 70 km/h TAK/NIE
b. 16 m/s TAK/NIE
c. 50 km/h TAK/NIE
d. 20 m/s TAK/NIE

2. Która spośród wymienionych liczb jest iloczynem trzech różnych liczb pierwszych?
a. 10 TAK/NIE
b. 30 TAK/NIE
c. 12 TAK/NIE
d. 21 TAK/NIE

3. W pewnym roku przestępnym wystąpiło tyle samo wtorków co czwartków. Jakim dniem tygodnia mógł się zacząć ten rok?
a. wtorkiem TAK/NIE
b. środą TAK/NIE
c. czwartkiem TAK/NIE
d. piątkiem TAK/NIE

ETAP REGIONALNY

1. Która z liczb jest dzielnikiem jakiejś liczby pierwszej?
a. 23 TAK/NIE
b. 57 TAK/NIE
c. 1 TAK/NIE
d. 71 TAK/NIE

2. W ilu punktach prosta na płaszczyźnie może przecinać brzeg wielokąta, jeśli nie przechodzi przez żaden z jego wierzchołków?
a. 6 TAK/NIE
b. 7 TAK/NIE
c. 8 TAK/NIE
d. 9 TAK/NIE

3. Dodatni ułamek niewłaściwy można otrzymać jako wynik:
a. dodawania dwóch dodatnich ułamków właściwych TAK/NIE
b. odejmowania dwóch dodatnich ułamków właściwych TAK/NIE
c. mnożenia dwóch dodatnich ułamków właściwych TAK/NIE
d. dzielenia dwóch dodatnich ułamków właściwych TAK/NIE

FINAŁ

1. Ciąg liczb a1, a2, a3, a4... spełnia warunek a1+ a2+ a3+ a4+ ... + an= n2 dla dowolnej dodatniej liczby naturalnej n. Znajdź sumę a2005+ a2006+ a2007.

2. Kwadrat podzielono na 36 kwadratów, z których 35 ma pole 1, a jeden różne od 1. Jakie?

3. Punkt M leży wewnątrz kwadratu ABCD tak, że AM=BM=d, gdzie d jest odległością punktu M od boku CD. Jaki jest stosunek pól trójkąta ABM do pięciokąta ADCBM?

 

To skandal

Niezależnie od poziomu merytorycznego konkursu uważam za skandaliczne(!!!) to, że konkurs organizowany przez jakąś szkołę (choćby najbardziej renomowaną) zwalnia z egzaminu państwowego. To niesłychane i kurator powinien za taką decyzję zdrowo beknąć.

A CZY NAUCZYCIELE SZKÓŁ DADZĄ RADĘ

ZADANIA SPRAWIAJĄ problem nauczycielom. to przewyższa ich pozim znajomości matematyki

Powrót na górę strony