Polsko-Ukraiński Konkurs Fizyczny "Lwiątko" (XIII)

Data ostatniej modyfikacji:
2016-03-11
Autor: 
Magdalena Siankowska
studentka matematyki i fizyki UWr
Organizator: 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół V LO w Krakowie
ul. Studencka 12, 31-116 Kraków
tel. 514 866 380
e-mail: konkurs.lwiatko@gmail.com

strona domowa konkursu

 

Terminy: 

zgłoszenia do 22 lutego 2016
konkurs: 21 marca 2016

Jest to konkurs wzorowany na popularnym matematycznym "Kangurze". Może w nim wziąć udział każdy, kogo intrygują tajemnice natury, kto lubi myśleć i odgadywać, kto chce sprawdzić swoją wiedzę, intuicję i spostrzegawczość. W ciągu 75 minut w 30 zadaniach trzeba wybrać jedną z pięciu sugerowanych odpowiedzi. Tempo pracy jest szalone i nieuchronnie prowadzi do przegrzania mózgowego procesora, ale... na tym między innymi ta zabawa polega.

Zgłoszenia szkół przyjmowane są wyłącznie za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej konkursu.

 

Historia: 
  • Na pomysł konkursu wpadli w 2001 roku nauczyciele "uniwersyteckiego" liceum we Lwowie i stąd pochodzi nazwa.
  • Ideę tę podchwyciło I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Warszawie (popularna "Bednarska" - nazwa pochodzi od ulicy, na której szkoła się znajduje), któremu ukraińscy organizatorzy zaproponowali rozszerzenie konkursu na Polskę i udało się.
  • Pierwsza edycja międzynarodowa miała miejsce już w 2003 roku. Do konkursu co roku przyłączają się nowe kraje.
  • Patronat nad konkursem w Polsce objęło czasopismo dla nauczycieli "Fizyka w Szkole" i sprawowało go do roku 2006.
  • Od 2008 roku organizację konkursu na szczeblu krajowym przejęło V LO z Krakowa.

 

Skrót regulaminu: 
  • Konkurs odbywa się jednocześnie we wszystkich szkołach.
  • Grupę wiekową stanowi jeden rocznik (klasa).
  • W danej grupie wiekowej uczeń ma do rozwiązania 30 zadań testowych jednokrotnego wyboru, które musi rozwiązać w ciągu 75 minut. Zadania mają trzy poziomy trudności (po 10 zadań na każdym poziomie). Za każdą błędną odpowiedź odejmowane jest 25 % punktów możliwych do uzyskania za dane zadanie.
  • Po zawodach karty odpowiedzi wysyła się organizatorom, gdzie są komputerowo sprawdzane.
  • Na stronie internetowej Konkursu publikowana jest lista uczestników, którzy zajęli pierwsze 10 miejsc w każdej kategorii. Osoby, które wyróżnią się liczbą uzyskanych punktów, otrzymują dyplomy i nagrody książkowe. 

 

Przykładowe zadania: 

GIMNAZJUM
1. Organizowany corocznie od 2003 roku, konkurs "Lwiątko" odbędzie się w Polsce po raz dziesiąty w roku:
A. 2010, B. 2011, C. 2012, D. 2013, E. 2014.

2. "Eureka" zawołać miał, według legendy:
A. Pitagoras, B. Arystoteles, C. Euklides, D. Archimedes, E. Ptolemeusz.

3. Jakie zjawisko występuje na Księżycu?
A. tęcza, B. zorza polarna, C. zaćmienie Słońca, D. echo, E. wybuchy wulkanów.

4. Różnica między modelem heliocentrycznym (kopernikańskim) a geocentrycznym (przedkopernikańskim) polega na tym, że:
A. przed Kopernikiem uważano, że Ziemia stanowi centrum Wszechświata, a ruchy innych ciał niebieskich opisywano jako ruchy wokół Ziemi, co było bardzo skomplikowane.
B. w rzeczywistości to nie Słońce porusza się względem Ziemi, ale Ziemia względem Słońca.
C. Kopernik jako pierwszy zrozumiał, że to przyciąganie grawitacyjne ogromnego Słońca powoduje, że nieduża Ziemia wokół niego krąży, a nie odwrotnie.
D. Kopernik odkrył, że orbity planet są elipsami - przed Kopernikiem sądzono, że okręgami.
E. przed Kopernikiem sądzono, że Ziemia jest płaska, a Kopernik udowodnił, że jest kulista.

5. Przeważająca część energii kinetycznej 1) wypuszczonej z łuku strzały; 2) wyrzuconego z procy kamyka powstaje z energii potencjalnej sprężystości:
A. 1) cięciwy łuku; 2) gumy procy,
B. 1) cięciwy łuku; 2) widełek procy,
C. 1) drzewca łuku; 2) gumy procy,
D. 1) drzewca łuku; 2) widełek procy,
E. 1) i 2) mięśni strzelającego.

6. Jak zmienia się siła wyporu, działająca na bąbelek powietrza, podczas gdy wypływa on od dna jeziora ku powierzchni?
A. maleje, B. rośnie, C. nie zmienia się, D. to zależy od głębokości jeziora, E. to zależy od początkowej wielkości bąbelka.

7. Używane dawniej szklane strzykawki sterylizowano, ogrzewając je do temperatury powyżej 100°C. Należało przy tym wyjąć ze strzykawki metalowy tłok, ponieważ gdybyśmy zostawili tłok w strzykawce, to:
A. gotująca się woda mogłaby strzykawkę rozsadzić.
B. strzykawka pękłaby, bo wskutek rozszerzalności cieplnej średnica tłoka rośnie, a wewnętrzna średnica strzykawki maleje.
C. strzykawka pękłaby, bo wskutek różnicy rozszerzalności cieplnej wewnętrzna średnica strzykawki co prawda rośnie, ale mniej niż średnica tłoka.
D. w strzykawce powstałyby luzy, bo wskutek różnicy rozszerzalności cieplnej wewnętrzna średnica strzykawki rośnie bardziej niż średnica tłoka.
E. zetknięcie się z metalem w temperaturze powyżej 100°C spowodowałoby chemiczne uszkodzenie szkła.

8. Dwa bloczki o masach m1 = 120 g i m2 = 480 g powieszono w sposób pokazany na rysunku. Masa nitki (linia przerywana) jest pomijalnie mała. Siłomierz wskazuje (przyjmij g = 10 N/kg):
A. 6,0 N, B. 4,8 N, C. 4,4 N, D. 4,0 N, E. 3,6 N

 

PONADGIMNAZJALNE

1. Jeżeli w 2008 roku konkurs "Lwiątko" odbędzie się, jak zazwyczaj, w ostatni poniedziałek marca, to będzie to:
A. 25 marca, B. 27 marca, C. 28 marca, D. 31 marca,
E. 1 kwietnia.

2. W stanie nieważkości znajduje się:
A. skoczek do wody podczas lotu, jeśli opór powietrza jest pomijalnie mały.
B. skoczek do wody w chwili, gdy ma prędkość zero między opadaniem a wypływaniem do góry.
C. nurek w słonej wodzie, mającej gęstość dokładnie taką, jak gęstość jego ciała.
D. pasażer windy zjeżdżającej w dół ze stałą prędkością 9,81 m/s.
E. człowiek, który właśnie zszedł z wagi.

3. Prędkości kątowe minutowej ωm i godzinowej ωg wskazówki zegara spełniają zależność:
A. ωm = 60ωg, B. ωg = 60ωm, C. ωm = 12ωg, D. ωg = 12ωm, E. ωm = 24ωg.

4. Zjawisko faz dotyczy nie tylko Księżyca, ale przez teleskop możemy obserwować je także u planet. W fazie nowiu możemy, w odpowiednim czasie, zobaczyć z Ziemi:
A. tylko Księżyc,
B. Księżyc i wszystkie planety,
C. Księżyc, a spośród planet tylko Merkurego i Wenus,
D. Księżyc, a spośród planet tylko Wenus i Marsa,
E. Księżyc, a spośród planet tylko Marsa, Jowisza, Saturna, Urana i Neptuna.

5. Objętość piłki do tenisa to około:
A. 1,5 litra, B. 0,015 m3, C. 150000 mm3, D. 1500 cm3, E. 0,15 dm.

6. Dwa pudełka P1 i P2 spoczywają obok siebie na stole. Między ich bocznymi ścianami umieszczono mały ładunek wybuchowy. Pudełka są na zewnątrz identyczne, ale P1 ma 2 razy mniejszą masę niż P2. Eksplozja wprawiła pudełka w ruch. Pudełko P1 zatrzymało się po przebyciu 16 cm. Wynika stąd, że pudełko P2 przebyło do zatrzymania się drogę:
A. 2 cm, B. 4 cm, C. 8 cm, D. 32 cm, E. 64 cm.

7. Gwiazdy, które możemy oglądać w marcu jako gwiazdozbiór Lwiątko (Leo Minor, Mały Lew), podobnie jak gwiazdy widoczne jako inne gwiazdozbiory:
A. leżą w naszej Galaktyce,
B. są w przybliżeniu tak samo oddalone od Ziemi,
C. są w przybliżeniu tak samo oddalone od siebie,
D. są w przybliżeniu tych samych rozmiarów,
E. są wszystkie w tym samym wieku.

8. Żaróweczki są identyczne, bateryjki także. Bateryjki są świeże i mocne. Przewody krzyżują się bez zwarcia. Które żaróweczki świecą?
A. żadna, B. tylko 2 i 3, C. tylko 2 i 4, D. tylko 1 i 3,
E. wszystkie.

 

Bardzo dobre pytania, ale...

...szkoda, że nie ma do nich odpowiedzi!!!!

Odpowiedzi są

Pełne zestawy zadań wraz z odpowiedziami dostępne są na stronie domowej Konkursu. My zamieszczamy tylko krótkie recenzje i zachęcamy do odwiedzania tych stron.

Powrót na górę strony