Świetlik Przyrodniczy (VIII)

Data ostatniej modyfikacji:
2015-08-29
Autor: 
Małgorzata Mikołajczyk
pracownik IM UWr
Organizator: 

Fundacja "Akademia Młodych Odkrywców"
os. Bohaterów Września 12/5, 31-620 Kraków
tel. 730 100 301
e-mail: konkurs@swietlik.edu.pl

 

Patronat:

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kuratorium Oświaty w Krakowie

strona domowa konkursu

 

Terminy: 

zgłoszenia i wplaty od 1 listopada 2014
ogłoszenie doświadczeń 27 stycznia 2015
wysyłka testów 9 marca 2015
konkurs 17 marca 2015, godz. 10
ogłoszenie wyników 11 maja 2015
reklamacje i potwierdzenia danych do dyplomów 11-20 maja 2015
druk dyplomów 20-29 maja 2015
wysyłka nagród od 3 czerwca 2015

 

Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych "Świetlik" przeznaczony jest dla uczniów klas I-VI SP. Daje możliwość nauki przez zabawę i rozwija umiejętność właściwego interpretowania zjawisk ze świata organizmów żywych oraz przyrody nieożywionej, a także zjawisk fizycznych, astronomicznych i czy klimatycznych.

Konkurs jest jednoetapowy i ma formę testu jednokrotnego wyboru wzorowaną na matematycznym "Kangurze". Uczniowie przygotowują się do niego, przeprowadzając wcześniej proste eksperymenty z użyciem przyrządów i przedmiotów domowego użytku. Dokładne opisy tych doświadczeń są ogłaszane na stronie internetowej organizatora konkursu. Doświadczenia mogą być wykonywane w domu z rodzicami, na lekcjach lub na kółkach pozalekcyjnych.

 

Historia: 

Konkurs odbywa się od 2008 roku.

 

Skrót regulaminu: 
  • Zgłoszenia do konkursu dokonuje szkoła, wypełniając formularz internetowy, w którym musi wykazać wniesienie opłaty w odpowiedniej wysokości.
  • Konkurs jest jednoetapowy, odbywa się we wszystkich zgłoszonych szkołach w tym samym czasie.
  • Przed przystąpieniem do testu uczniowie wykonują zalecony zestaw eksperymentów.
  • Konkurs przeprowadzany jest w 5 kategoriach wiekowych, osobno na poziomie każdej z klas II-VI SP. Na każdym poziomie jest też inny zestaw eksperymentów.
  • Zadania testowe zawierają treści dotyczące przeprowadzonych eksperymentów (10-30% zadań) oraz inne treści ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, astronomia, geografia) dostosowane do wieku uczestników.
  • Test składa się z 18 (w kl. I-II) do 30 zadań (w kl. VI) za 3, 4 i 5 pkt. Na początku zawodnik otrzymuje tyle punktów, by minimalny możliwy do osiągnięcia wynik był 0. Potem za każdą błędną odpowiedź odejmuje mu się 1/3 punktów przewidzianą za rozwiązanie danego zadania.
  • Najlepsi uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe, a najliczniej procentowo reprezentowane szkoły mogą zamówić przeprowadzenie warsztatów z nauk przyrodniczych w siedzibie szkoły.
  • Wszystkie szkoły biorące udział w Konkursie mogą ubiegać się o uczestnictwo w podobnych warsztatach na terenie Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w kolejnym roku szkolnym.

  

Przykładowe zadania: 

klasa II (doświadczenia: szklanki z wodą, papierki)

1. Jeśli nalejemy wodę do trzech szklanek, to po 3 tygodniach wody będzie:
A. najmniej w szklance przykrytej, ustawionej w chłodnym miejscu
B. najmniej w szklance odkrytej, ustawionej w chłodnym miejscu
C. najmniej w szklance odkrytej, ustawionej w ciepłym miejscu
D. po równo w obu szklankach odkrytych

2. Na makulaturę nie można oddać
A. starych gazet
B. zniszczonych książek
C. tektury
D. papierków zabezpieczających jogurty lub śmietany w kubeczkach

3. W otwartej książce lewa strona ma numer 12. Kiedy przewrócisz 3 następne kartki, to prawa strona będzie miała numer
A. 15   B. 16   C. 18   D. 19

 

klasa III (doświadczenia: środek ciężkości, wiatraczek)

1. W celu znalezienia środka ciężkości koła i koła z kulką plasteliny umieszczamy te figury na stojącem ołówku. Środek ciężkości jest zawsze:
A. w tym samym miejscu koła
B. w środku koła
C. w miejscu stykania się figury z ołówkiem
D. poza punktem zetknięcia figury z ołówkiem

2. Wiatraczek z papieru kładziemy na ostrzu stojącego ołówka, pocieramy dłonie i umieszczamy je pod wiatraczkiem, nie dotykając go. Wiatraczek kręci się, ponieważ:
A. dmuchamy na niego
B. poruszając rękoma, tworzymy słaby wiatr
C. zimne powietrze unosi się do góry
D. ciepłe powietrze unosi się do góry

3. Jeśli dziś jest czwartek 10 kwietnia, to licząc od jutra po upływie 20 dni będzie
A. 30 IV   B. 31 IV   C. 1 V   D. 3 V

 

klasa IV (doświadczenia: plastikowa karta na wodzie, przemiany pary wodnej, tornado w butelce)

1. Po namydleniu jednego brzegu plastikowej karty i położeniu jej na wodzie karta
A. nie porusza się
B. zaczyna kręcić się w kółko
C. płynie namydlonym brzegiem do przodu
D. płynie brzegiem równoległym do namydlonego do przodu

2. Tornado to wiatr
A. w postaci trąby powietrznej wiejący z prędkością 300 km/h, w Polsce występuje kilka razy w roku
B. w postaci trąby powietrznej wiejący z prędkością 300 km/h, niewystępujący w Polsce
C. w postaci wirującej kolumny powietrza wiejący z prędkością 115-510 km/h, w Polsce występuje kilka razy w roku
D. w postaci wirującej kolumny powietrza wiejący z prędkością 115-510 km/h, niewystępujący w Polsce

3. Biedronka siedmiokropka składa na raz 40 jaj. Jeśli wszystkie przeobrażą się w dorosłe osobniki,  ile członków będzie liczyła rodzina, w której biedronka i jej siostra doczekają się potomstwa swoich potomków?
A. 42   B. 82   C. 162   D. 3202

 

klasa V (doświadczenia: wahadła, taśma izolacyjna, obraz w łyżce)

1. Dwa wahadła o różnej długości zawieszono na jednym poziomym sznurku. Okres drgań
A. wahadła dłuższego jest większy niż krótszego
B. wahadła krótszego jest większy niż dłuższego
C. obu wahadeł jest taki sam
D. wahadła z cięższą kulką jest większy bez względu na długość wahadeł

2. Odwrócony obraz swojej twarzy możesz zobaczyć tylko w lustrze
A. wypukłym, gdy twarz znajduje się daleko od niego
B. wklęsłym, gdy twarz znajduje się daleko od niego
C. wypukłym, gdy twarz znajduje się blisko niego
D. wklęsłym, gdy twarz znajduje się blisko niego

3. Dorosły człowiek posiada zębów
A. 20   B. 24   C. 32   D. 38

 

klasa VI (doświadczenia: fazy Księżyca, topnienie lodu, drożdże, pływające przedmioty)

1. Drożdże w czasie fermentacji wytwarzają:
A. cukier   B. tlen   C dwutlenek węgla   D. parę wodną 

2. Zjawisko topnienia lodu pod wysokim ciśnieniem w temperaturze poniżej 0°C to:
A. regelacja   B. regulacja   C. dyfuzja   D. sublimacja

3. Pilot do sprzętu RTV wysyła promieniowanie:
A. UV   B. radiowe   C. roentgenowskie   D. podczerwone

 

Powrót na górę strony