Konkurs Uczniowskich Prac Matematycznych (XLVI)

Data ostatniej modyfikacji:
2024-04-4
Autor: 
Joanna Polechońska
nauczycielka w GIM 1 we Wrocławiu
Organizator: 
 • Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Matematycznego
 • Redakcja miesięcznika "Delta"
  Instytut Matematyki UW, ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa
  tel. 22 554 44 02

strona domowa konkursu

 

Terminy: 
 • przesyłanie prac do 30 kwietnia 2024
 • finał KMM IX 2024 Wrocław

 

To elitarny konkurs rozgrywany pod patronatem MEN. Mogą brać w nim udział uczniowie wszystkich typów szkół, jednak bez podziału na kategorie wiekowe. Uczestnicy przedstawiają w formie pisemnej swoje samodzielne dokonanie matematyczne, a podczas finału prezentują je publicznie.

Jury Konkursu jest powoływane przez Zarząd Główny PTM na wniosek Komitetu Redakcyjnego Delty spośród znanych matematyków. Przy ocenie prac bierze ono pod uwagę, oprócz merytorycznej wartości pracy, samodzielność i oryginalność ujęcia tematu oraz przebieg referatu i dyskusji.

Zwycięzcy otrzymują medale: złoty, srebrny i brązowy, wyróżnienia oraz nagrody pieniężne ufundowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Nagrody otrzymują również nauczyciele - opiekunowie zwycięskich prac. Ogłoszenie wyników finału następuje w trakcie ważnej ogólnopolskiej imprezy matematycznej np. Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Kongresu Matematyków Polskich lub Kongresu Młodych Matematyków. Medale zwycięzcom wręcza Prezes Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

 

 

Konkurs ma charakter typowo badawczy. Nic dziwnego, że spośród jego laureatów rekrutuje się wielu wybitnych matematyków. W 2003 roku opiekunką zdobywczyni złotego medalu - Aleksandry Kwiatkowskiej z XIV LO we Wrocławiu była uczestniczka jednego z pierwszych Konkursów, wówczas uczennica III LO we Wrocławiu - prof. Ewa Damek z Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Konkurs ten stanowi krajowe eliminacje z zakresu matematyki do udziału w Konkursie Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej. O jednej z jego laureatek - Magdalenie Bojarskiej - gimnazjalistce z Warszawy, która wygrała KUPzM w 2007 roku pracą "O cyklach Hamiltona w uogólnionych grafach Halina", piszemy tutaj.

 

Historia: 

Konkurs organizowany jest od 1978 roku. Początkowo finały odbywały się podczas dorocznych zjazdów PTM w czerwcu. Obecnie przyznawane są podczas Forum Matematyków Polskich lub Kongresu Młodych Matematyków. Od 2016 roku konkurs nosi imię Pawła Domańskiego, zmarłego przedwcześnie pierwszego laureata z 1978 roku. Skrót jego pracy o liczbach Fibinacciego można znaleźć tutaj.

Od 1995 roku laureacji konkursu mogą zostać zakwalifikowani do European Union Contest for Young Scientists. W zawodach tych do roku 2013 laureaci KUPzM triumfowali 9-krotnie, zdobywając dwa razy I nagrodę, dwa razy II nagrodę, trzy razy III nagrodę, wyróznienie i nagrodę specjalną.

Dotychczasowymi wrocławskimi laureatami konkursu byli:

 • Jarosław Wróblewski, XIV LO Wrocław, 1981, obecnie IM UWr
 • Janusz Kalinowski, XIV LO Wrocław, 1982,
 • Rafał Kapelko, XIV LO Wrocław, 1989, studia IM UWr, obecnie WM PWr
 • Andrzej Żuk, III LO Wrocław, 1987, studia IM UWr, obecnie IM Uniwersytet Paryż 7
 • Ilona Królak, XIV LO Wrocław, 1993, obecnie IM UWr
 • Roman Wencel, ZSE Opole, 1993, obecnie IM UWr
 • Piotr Śniady, XIV LO Wrocław, 1994, studia IM UWr, obecnie IM PAN
 • Krzysztof Krupiński, I LO Jelenia Góra, 1995, obecnie IM UWr
 • Jakub Gismatulin, XIV LO Wrocław, 1998, obecnie IM UWr
 • Juliusz Jabłecki, III LO Wrocław, 2001, 2003, studia IM UWr, Instytut Ekonomiczny NBP
 • Aleksandra Kwiatkowska, XIV LO Wrocław, 2003, obecnie IM UWr
 • Lech Stawikowski, III LO Wrocław, 2004, studia IMIM UW,
 • Michał Marcinkowski, III LO Wrocław, 2005, obecnie IM UWr
 • Bartosz Chomiński, XIV LO Wrocław, 2020
 • Bartłomiej Bychawski, ALO PWr, 2022, 2021 (praca zajęła I m. w kategorii "matematyka" podczas EUCYS (EU Contest for Young Scientist) 2022 w Lejdzie, Holandia)
 • Łukasz Orski, ALO PWr, 2021
 • Szymon Perlicki, V LO Wrocław, 2022
 • Mateusz Wawrzyniak, ALO PWr Ww, 2023

 

Skrót regulaminu: 
 • W konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich typów szkół, bez podziału na kategorie wiekowe.
 • Konkurs składa się z eliminacji i finału.
 • Aby wziąć udział w eliminacjach należy przesłać w podanym terminie pod adresem redakcji  Delty jeden egzemplarz swojej pracy matematycznej, dołączając swoje dane osobowe (formularz do pobrania ze strony konkursu).
 • Praca powinna zawierać samodzielny wkład ucznia i pełną informację o źródłach, z których korzystał. Prace czysto kompilacyjne nie są dopuszczane do finału.
 • Nadesłane prace ocenia Jury Konkursu i recenzenci. Najlepsze są kwalifikowane do finału.
 • Zawiadomienia o zakwalifikowaniu do finału autorzy prac i ich opiekunowie otrzymują przed końcem roku szkolnego. Finał odbywa się w trakcie Walnego Zgromadzenia PTM.
 • Finaliści i opiekunowie prac otrzymują od Zarządu Głównego PTM zaproszenia do udziału w finale na koszt Towarzystwa.

  

Przykładowe zadania: 

Oto przykładowe tematy prac nadsyłanych na konkurs:

 • Podzielność liczb w poziomych rzędach trójkąta Pascala
 • Punkty charakterystyczne na prostej Eulera
 • Problem komiwojażera
 • O ukrytej podzielności wielomianów jednej zmiennej

 

Powrót na górę strony