Sowa Matematyczna (VI)

Data ostatniej modyfikacji:
2016-01-22
Autor: 
Joanna Polechońska
nauczyciel w GIM nr 1 we Wrocławiu
Organizator: 

Inter Art, Irena Oczkoś
ul. Studzienna 23-24/9, 82-300 Elbląg
mail: kontakt@sowa-mat.pl
strona domowa

 

Terminy: 

zakładanie kont i wnoszenie opłat - od 17.09. do 7.12.2015  
I etap - 07.01.2016
II etap -???.01. 2016

 

Konkurs jest adresowany do uczniów wszystkich typów szkół począwszy od klas III SP. Jego celem jest przygotowanie do egzaminów końcowych na poszczególnych etapach nauki. Zawody w całości odbywają się przez internet, ale istnieje możliwość wyboru wersji elektronicznej lub drukowanej. Konkurs  składa się z dwóch etapów: drużynowych eliminacji i indywidualnego finału. W pierwszym etapie czteroosobowe zespoły rozwiązują test wielokrotnego wyboru.  W finale indywidualnie rozwiązuje się zadania otwarte.

Zadania, choć nietrudne, są niestety niestarannie opracowane. Nie pokrywają się z podstawą programową i zawierają sporo błędów językowych. Ponadto pewnym nadużyciem jest nazwa "olimpiada", która jest tradycyjnie zarezerwowana dla zupełnie innego rodzaju zmagań konkursowych.

Zawody rozgrywane są w pięciu kategoriach wiekowych:

 • Junior (kl. III i IV SP),
 • Pitagoras (kl. V i VI SP),
 • Tales (kl. I i II GIM),
 • Archimedes ( kl. III GIM, kl. I liceów i techników, kl. I-III szkół zawodowych),
 • Euklides (kl. II i III liceów i techników).

Nagrody są przyznawane zwycięzcom II etapu w każdej kategorii i zależą od liczby uczestników konkursu. Może to być notebook lub iPod dla ucznia oraz projektor multimedialny dla jego szkoły.

 

Historia: 

Konkurs organizowany jest od 2011 roku.

 

Skrót regulaminu: 
 • Zgłoszenia szkół odbywają się przez wypełnienie formularza na stronie internetowej.
 • Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę czteroosobowych drużyn. Jeżeli liczba uczniów w drużynie jest  mniejsza, wymagane jest wniesienie opłaty jak za 4 uczestników. Dany uczeń może być członkiem tylko jednej drużyny. Wszyscy uczniowie wchodzący w skład drużyny muszą uczęszczać do tej samej szkoły. 
 • Zawody są dwuetapowe i odbywają się w macierzystych szkołach za pośrednictwem internetu lub w wersji drukowanej.
 • Eliminacje rozgrywane są drużynowo, a finał indywidualnie. Do finału przechodzą najlepsze drużyny z każdej kategorii wiekowej.
 • W przypadku uzyskania równej liczby punktów w finale o kolejności zajętych miejsc decyduje czas rozwiązania zadań. Organizator zastrzega sobie jednak prawo do urządzenia dogrywki w formie III etapu.
 • Nagrody przyznawane zwycięzcom finału w każdej kategorii wiekowej.

   
   

Przykładowe zadania: 

Pitagoras (kl. V i VI SP)
I etap
1.
Na półce jest 80 spinaczy z czego 30% stanowią miedziane. Ile ich jest?
A) 24   B) 12   C) 9   D) 18
2. Cena znaczka pocztowego wzrosła z 1,20 zł do 1,35 zł. O ile procent wzrosła ta cena?
A) 12,5   B) 10   C) 15   D) ok.11
3. W kartonie znajduje się 25 czarnych i 6 białych piłek. Ile najmniej piłek trzeba wyjąć "po omacku", aby mieć pewność, że wyjmiemy przynajmniej jedną parę piłek tego samego koloru?
A) 2   B) 7   C) 26   D) 3
finał
1. Ile jest liczb 7-cyfrowych utworzonych z cyfr 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, w których żadne dwie dwójki nie stoją obok siebie?
2. Do basenu woda doprowadzana jest przez 2 krany. Odkręcając tylko pierwszy, napełnimy basen w ciągu 12 h, a odkręcając tylko drugi - w ciągu 4 h. Ile będzie trwało napełnienie basenu, gdy odkręcimy oba krany?
3. W portmonetce jest 27 monet o nominałach 1 zł, 2 zł i 5 zł oraz o łącznej wartości 40 zł. Ile jest monet każdego rodzaju?

Tales (kl. I i II GM)
I etap
1.
Długość trasy na mapie w skali 1:1000000 jest równa 6,6 cm. W rzeczywistości trasa ta ma długość:
A) 0,0000066 cm   B) 0,0000006 dm   C) 66000000 cm   D) 660000 dm
2. Ile jest parzystych liczb dwucyfrowych, które można ułożyć z cyfr {1, 2, 3, 4, 6}, wykorzystując każdą z nich co najwyżej raz?
A) 13   B) 12   C) 14   D) 56
3. Do beczki napełnionej w 8% wodą dolano 5 litrów wody i okazało się, że beczka jest napełniona w 60%. Pojemność beczki wynosi:
A) ok. 96 l   B) ok.9,6 l   C) ok.7,2 l   D) ok.72 l
finał
1. Trzech chłopców i trzy dziewczynki należy ustawić w szeregu. Na ile sposobów można to zrobić tak, by żadne dwie dziewczynki nie stały obok siebie?
2. Znajdź ostatnią cyfrę liczby: 325+ 725+ 925.
3. Oblicz sumę liczb naturalnych od 1 do 200 niepodzielnych przez 5.

Archimedes ( kl. III GM, kl. I LO i TECH, kl. I-III ZSZ)
I etap
1.
Piotr, płacąc w sklepie za 10 batonów, podał kasjerce 50 zł i otrzymał 25,30 zł reszty. Które z równań odpowiada treści zadania, jeśli cenę dwóch batonów oznaczymy jako x?
A) 5x+25,30=50   B) 10x+25,30=50   C) 10x+24,70=50   D) 5x+24,70=50
2.
Ile jest dodatnich liczb naturalnych mniejszych od 52 a większych od 10, które nie mają żadnego nieparzystego dzielnika?
A) 42   B) 21   C) 0   D) 7
3. Jaki jest stosunek długości okręgu do jego średnicy?
A) 2   B) 3,14   C) pi   D) √3
finał
1.
Ile różnych dzielników naturalnych ma liczba 2160?
2. Zbadaj liczbę rozwiązań równania ||x-1|+|x+2|-|x+5||= k, w zależności od parametru k.
3. Zbadaj, w jakim stosunku dzieli wysokości czworościanu foremnego punkt ich przecięcia.

Euklides (kl. II-III LO i TECH)
I etap
1.
Ile jest liczb pierwszych większych od 17 i mniejszych od 97?
A) 78   B) 80   C) 16   D) 17
2. Liczba przekątnych dziesięciokąta foremnego jest równa:
A) 100   B) 35   C) 40   D) 70
3. Oblicz: 0,0016-0,25.
A) 5   B) 4   C) 0,4   D) 4,05
finał
1.
Na bal przybyło 5 małżeństw. Na ile sposobów można te 10 osób połączyć w 5 par tanecznych (panie tańczą z panami), by w żadnej nie było małżeństwa?
2. Rozwiąż równanie x3- 6x2+12x-12=0.
3.
Wykaż, że liczba 552 + 250 jest złożona.

 

Powrót na górę strony