Mistrzostwa Polski w Obliczeniach na Sorobanie (III)

Data ostatniej modyfikacji:
2016-06-12
Autor: 
Olga Jurak
studentka matematyki na UWr
Organizator: 

Akademia Sorobanu
http://www.akademiasorobanu.pl 

Zespół Szkolny w Cegłowie
ul. Poprzeczna 27, 05-319 Cegłów
tel. 25 757 01 79
e-mail: sekretariat@zsceglow.pl
http://zsceglow.pl
 

Patronat:

Partnerzy:

      

Terminy: 

zgłoszenia do 30 V 2016
zawody 11 VI 2016

 

Soroban to japońskie liczydło - przyrząd stymulujący wszechstronny rozwój umysłowy dzieci i dorosłych, pozwalający na osiągniębie niebywałej biegłości w rachunkach pamięciowych. Jego popularność na całym świecie nieustannie rośnie. Dzięki mistrzostwom Polski może zyskać popularność także w naszym kraju.

Rachunki na sorobanie usprawniają pracę mózgu. Nie tylko zwiększają jego "moc obliczeniową", ale uczą dyscypliny, koncentracji, motywują do rozwijania swoich umiejętności i dodają pewności siebie. Wyrabiają też świadomość liczb i pozwalają poznać własności działań. Dzięki wykorzystaniu (w zaawansowanych technikach rachunkowych) prawej półkuli mózgu, rozwijają kreatywne myślenie.  

Polskie zawody są otwarte dla uczestników z całgo kraju i w każdym wieku. Odbywają się na poziomie 8 kyu (bardzo elementarnym). Składają się z dwóch konkurencji: obliczanie sum liczb z karty zadań oraz sumowanie dyktowanych liczb. Konkurencje mogą się zmieniać w kolejnych latach w zależności od umiejętności zawodników. Zwycięzca otrzymuje puchar Mistrza Sorobanu oraz nagrody rzeczowe.

Mistrzostwom towarzyszą turnieje growe rodem z Japonii: go, kendama (łapanie kulki na sznurku) i hashi-soro (przekładanie koralików sorobanu patyczkami).

 

Historia: 

Konkurs odbywa się od 2014 roku. W I edycji uczestniczyło 19 osób w wieku od 7 do 71 lat.

Mistrzowie Sorobanu z poszczególnych edycji:

 • I 2014 - Martyna Cyranka, ZS Cegłów
 • II 2015 - Katarzyna Stankiewicz, ZS Cegłów 

 

Skrót regulaminu: 
 • Celem konkursu jest promocja japońskiego liczydła i zwrócenie uwagi na zalety jego używania w edukacji.
 • Udział w konkursie jest bezpłatny.
 • Zgłoszenia należy dokonać, wypełniając formularz online ze strony konkursu. Zgłaszać mogą się osoby indywidualne oraz grupy uczniów ze szkół.
 • Uczestnicy powinni przywieźć ze sobą sorobany. Organizatorzy zapewniają pewną liczbę sorobanów na miejscu. Należy zgłosić wcześniej chęć korzystania z nich.
 • Podczas konkursu uczestnicy rozwiązują zadania z zakresu dodawania i odejmowania liczb wielocyfrowych na poziomie 8 kyu (znajomość obsługi sorobanu w zakresie dodawania i odejmowania, wolne tempo obliczeń).
 • Rozgrywane są dwie konkurencje: dodawanie i odejmowanie przykładów z kart zadań oraz dodawanie i odejmowanie ze słuchu.
 • W czasie konkursu nie można robić żadnych notatek ani używać kalkulatora. Wszelkie zauważone nieprawidłowości mogą być podstawą do dyskwalifikacji uczestnika.
 • I konkurencja składa się z dwóch rund trwających po 10 minut. W każdej rundzie uczestnicy rozwiązują po 10 przykładów i zapisują wyniki na karcie zadań. Za każdy prawidłowo obliczony przykład zawodnik dostaje 1 punkt.
 • II konkurencja składa się z 10 zadań będących kombinacją dodawania i odejmowania liczb ze słuchu. Uczestnicy zapisują wyniki na karcie. Zadanie czytane jest tylko raz.
 • Po zakończeniu wszystkich konkurencji komisja sumuje punkty. W przypadku remisu przeprowadzana jest dogrywka w liczeniu ze słuchu o roznącym stopniu trudności. Konkurs kończy się z chwilą wyłonienia najlepszych trzech zawodników.
 • Zwycięzca otrzymuje puchar, a najlepszych trzech zawodników - nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.
 • Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, która obejmuje też przetwarzanie danych osobowych. Muszą być również pod opieką rodzica lub nauczyciela.

   

Przykładowe zadania: 

Arkusze przykładowych zadań do pobrania są tutaj.

 

Powrót na górę strony