Oxford Plus (XVII)

Data ostatniej modyfikacji:
2016-01-14
Autor: 
Joanna Polechońska
nauczycielka w Gimn. nr 1 we Wrocławiu
Organizator: 

sprawy merytoryczne
Oxford Educational sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 2A, 76-200 Słupsk

sprawy organizacyjne
Amercom S.A. Oddział Poznań
ul. Główna 12, 61-005 Poznań

biuro konkursu
ul. Grochowe Łąki 6, 61-752 Poznań
e-mail: infoamer@oxfordplus.pl
tel. 61 858 38 49

strona domowa konkursu

 

Terminy: 

W rok szkolnym 2013/14 konkurs został zawieszony. Od roku 2015 jest organizowany pod nazwą Olimpiada Wiedzy Archimedes+.

 

Inicjatorem międzynarodowych testów "Oxford Plus" jest londyńska szkoła językowa Oxford Educational. W Polsce jej ofertę poszerzono o konkursy z języka polskiego, biologii, historii i matematyki. Rywalizacja przebiega w 10 kategoriach wiekowych od klas 3. szkół podstawowych po klasy 3. licealne.

Każdy uczestnik konkursu i jego szkoła otrzymują upominki. Wśród osób, które zdobędą maksymalną liczbę punktów, losowane są cenne nagrody: netbook, kamera cyfrowa, konsole do gier i sprzęt elektroniczny.

 

Historia: 

Konkursy matematyczne z serii Oxford Plus organizowane są od 1997 roku.

 

Skrót regulaminu: 
  • W konkursie startuje się za pośrednictwem szkoły. Minimalna liczba zgłaszanych uczniów to 10 osób.
  • Zgłoszenie szkoły do konkursu następuje przez wysłanie (pocztą tradycyjną lub elektroniczną) formularza wraz z dowodem wpłaty wpisowego.
  • Warunkiem udziału w konkursie jest zakup przez każdego uczestnika określonej książki popularnonaukowej (w cenie 8,80 zł).
  • Konkurs jest jednoetapowy i odbywa się w macierzystych szkołach.
  • Ma formę testu jednokrotnego wyboru. Na rozwiązanie zadań jest 45 minut. Nie wolno używać kalkulatorów.
  • Odpowiedzi zaznacza się na specjalnych kartach, które należy odesłać organizatorowi w dniu konkursu.
  • Każdy uczestnik konkursu otrzymuje dyplom i upominek. Każda szkoła - upominki książkowe, a szkoła, która zgłosi co najmniej 30 uczestników - Wielką Encyklopedię Oxford.
  • Wszyscy uczniowie, którzy zdobędą maksymalną liczbę punktów (100), otrzymują nagrody książkowe i biorą udział w losowaniu cennych nagród.

 

Czy można gdzieś znaleźć

Czy można gdzieś znaleźć testy z poprzednich lat? Czy można zgłaszać uczniów z technikum?

Powrót na górę strony