Otwarta Szkoła 2015

Data ostatniej modyfikacji:
2017-09-24
Autor: 
Małgorzata Mikołajczyk
pracownik IM UWr
Organizator: 

Fundacja "Kapitan Światełko"
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 2a/4
44-100 Gliwice
otwartaszkola@kapitanswiatelko.pl
www.kapitanswiatelko.pl

http://www.otwartaszkola2015.pl

 

Terminy: 

Konkurs zamknięty od 2016 roku. 

przyjmowanie wniosków konkursowych: 17 sierpnia 2015 - 01 października 2015.
ocena wniosków: 02 października 2015 - 06 października 2015.
wizyty studyjne: 12 października 2015 - 30 października.
ocena najlepszych projektów: 04 listopada 2015 - 06 listopada 2015.
gala rozdania nagród: termin zostanie podany na stronie Konkursu.

Kontakt
koordynator projektu - Jakub Kajdaniuk
tel. 506 300 176 w godzinach 10 – 17
 

 

 

Konkurs skierowany jest do szkół publicznych i niepublicznych wszystkich szczebli edukacyjnych oraz do organizacji pozarządowych, które w terminie od 1 września 2010 roku do dnia 31 stycznia 2012 r. realizowały wspólny projekt. Jego celem jest promowanie współpracy między placówkami oświatowymi a ich otoczeniem oraz propagowanie modelu szkoły, która w swoich działaniach wychowawczych i edukacyjnych dąży do kształtowania w uczniach otwartej i prospołecznej postawy oraz wspiera ich aktywność obywatelską. Preferowane są zgłoszenia z miejscowości do 25 tysięcy mieszkańców.

Konkurs przeprowadzany jest w czterech kategoriach:

 • bezpieczeństwo,
 • edukacja prawna,
 • edukacja obywatelska,
 • edukacja globalna i międzykulturowa.

Szczegółowe informacje, dokumenty konkursowe oraz podsumowanie poprzedniej edycji można znaleźć na stronie domowej MEN.

 

Historia: 

W roku 2013 odbyła się ostatnia V edycja tego konkursu (wyniki konkursu).

 

Skrót regulaminu: 
 • Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez wypełnienie on-line formularza oraz wysłanie do MEN jego wersji papierowej z dopiskiem "Konkurs MEN - Otwarta Szkoła".
 • Uczestnicy konkursu wskazują w zgłoszeniu jeden obszar, w którym projekt był realizowany.
 • Przy ocenie wniosków pod uwagę brane są następujące aspekty współpracy: aktywność wszystkich partnerów i udział młodzieży w przygotowaniu i realizacji projektu, uniwersalność modelu współpracy, właściwe zarządzanie projektem, przejrzystość działań, odpowiedni podział kompetencji, innowacyjne metody współpracy, trwałość efektów projektu i współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego. 
 • Laureatów konkursu, spośród przedstawionych przez Komisję rekomendacji, wybiera
  Kapituła Konkursu powołana przez Ministra Edukacji Narodowej.
 • Laureatom przyznane zostaną dyplomy i nagrody rzeczowe.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać:

 • pod adresem e-mail: konkurs@otwartaszkola.org
 • od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-17:00 pod numeren telefonu:
  +48 607 198 493.

regulamin konkursu
  

Powrót na górę strony