Olimpiada Wiedzy 'Archimedes+'

Data ostatniej modyfikacji:
2016-02-1
Autor: 
Jan Dambiec
Organizator: 

Amercom S.A. Oddział Poznań
ul. Główna 12, 61-005 Poznań
matematyka@amercom.com.pl

strona domowa konkursu
                                                                                                                                                 
                                                                                                         

Terminy: 

zgłoszenia do 12 X 2015
test 6 XI 2015 godz. 10.00

 

Jest to ogólnopolski konkurs testowy. Odbywa się w kilku dziedzinach, m.in. językowej (polski, angielski, niemiecki), matematycznej, biologicznej i historycznej. Rywalizacja przebiega w 10 kategoriach wiekowych od klas III SP po klasy III LO. Niestety testy z poprzednich lat nie są publikowane na stronie konkursu, więc trudno ocenić ich poziom merytoryczny i scharakteryzować profil potencjalnego uczestnika (nie wiadomo, czy konkurs jest adresowany do uczniów szczególnie uzdolnionych i wykracza poza podstawę programową, czy też ma stanowić pomoc w opanowaniu standardowej wiedzy szkolnej).

 

Historia: 

Konkurs odbywa się od 2015 roku. Jest kontynuacją międzynarodowego konkursu Oxford Plus, który był organizowany w latach 1997-2013 przez londyńską szkołę językową Oxford Educational (odbyło się 17 edycji tego konkursu).

 

Skrót regulaminu: 
  • W konkursie startuje się za pośrednictwem szkoły. Minimalna liczba zgłaszanych uczniów to 10 osób.
  • Zgłoszenie szkoły następuje przez wysłanie (pocztą tradycyjną lub elektroniczną) formularza wraz z dowodem wpłaty wpisowego.
  • Warunkiem udziału w konkursie jest zakup przez każdego uczestnika książki popularnonaukowej (w cenie 8,80 zł).
  • Konkurs jest jednoetapowy i odbywa się w macierzystych szkołach.
  • Ma formę testu jednokrotnego wyboru. Na rozwiązanie zadań jest 45 minut. Nie wolno używać kalkulatorów.
  • Odpowiedzi zaznacza się na specjalnych kartach, które należy odesłać na adres organizatora w dniu konkursu.
  • Wszyscy uczniowie, którzy zdobędą maksymalną liczbę 100 punktów, otrzymują nagrody książkowe i biorą udział w losowaniu nagród rzeczowych.

 

Powrót na górę strony