Olimpiada Informatyczna Juniorów (XV)

Data ostatniej modyfikacji:
2021-05-3
Autor: 
Paweł Świątkowski
student informatyki i lingwistyki UAM
Organizator: 

ul. Nowogrodzka 73, 02-006 Warszawa
tel. 22 626 83 90
e-mail: olimpiada@oij.edu.pl

Patroni:
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Fundacja Rozwoju Informatyki
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

strona domowa olimpiady: https://oij.edu.pl

 

Terminy: 

I etap

  • tura testowa: 7 X 2020 godz. 10, 12 XI 2020 godz. 18
  • tura otwarta: 27 X 2020 - 7 XII 2020
  • tura ukryta: 24 XI 2020 - 4 I 2021

II etap:13 III 2021

III etap: 15 V 2021 (tryb rozproszony)

 

To kolejna po matematycznej ogólnopolska olimpiada przedmiotowa dla juniorów (dawniej gimnazjalistów). Jej celem jest zainteresowanie uczniów szkół podstawowych informatyką przez rozwiązywanie ciekawych zadań i stawianie wyzwań informatycznych, w których trzeba wykorzystać podejście algorytmiczne i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem technologii. Przygotowuje do startu w Olimpiadzie Informatycznej oraz innych zawodach programistycznych.

Od roku szkolnego 2014/2015 olimpiada prowadzona była w trybie zawodów indywidualnych i drużynowych. Uczestnikom udostępniana jest specjalna platforma edukacyjna stanowiąca narzędzie komunikacji i pracy. Stawiane przed nimi zadania promują informatykę jako naukę interdyscyplinarną w obrębie przedmiotów ścisłych. Zawody drużynowe rozwijają umiejętności pracy w zespole. W ramach projektu organizowane są również obozy naukowo-treningowe oraz otwarte seminaria i konsultacje dla uczniów. Na stronie zawodów dostępne jest archiwum zadań wraz z ich omówieniem. Obecnie olimpiada polega na rywalizacji indywidualnej.

Ważne jest również włączenie do projektu nauczycieli. W ramach działalności OIJ odbywają się konferencje metodyczne dla instruktorów, którzy przygotowują młodzież do startu w zawodach i chcą rozwijać kompetencje w tym zakresie. Program takich konferencji obejmuje wykłady i ćwiczenia z wykorzystania narzędzi informatycznych oraz metod pracy z uczniem zdolnym, dyskusje i warsztaty motywacyjno-interpersonalne. Udział w konferencji jest bezpłatny (w tym wyżywienie i zakwaterowanie, materiały dydaktyczne, koszty przejazdu). Liczba uczestników jest ograniczona.

 

Historia: 

Pierwsza edycja OIG odbyła się w roku szkolnym 2006/2007. W latach 2010–2014 Olimpiada była organizowana była w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym” prowadzonego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i współfinansowanego przez Unię Europejską. W latach 2014–2016 organizacja OIG była kontynuowana przez Stowarzyszenie TALENT w ramach zadania „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad dla uczniów gimnazjów z matematyki, informatyki i języka angielskiego" zleconego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Od 2017 roku rozgrywana jest Europejska Olimpiada Informatyczna Juniorów. Jej kolejne edycje odbyły się w Bułgarii (2017), Republice Tatarstanu w Rosji (2018), Słowenii (2019). Edycja 2020 zaplanowana była w Gruzji, ale ze względu na epidemię covid-19 przeprowadzona była zdalnie. W reprezentacji Polski znalazł się Marek Muzyka z klasy uniwersyteckiej w SP 3 Wrocław. W II reprezentacji kraju znaleźli się Karol Łacina z SP 76 Wrocław i Paulina Żeleźnik z SP 3 Wrocław.

 

Skrót regulaminu: 
  • Uczniowie mogą rejestrować się do udziału w olimpiadzie za pośrednictwem szkoły lub indywidualnie. Następnie uczestnicy rejestrują się samodzielnie na platformie OIJ.
  • Zawody są trzystopniowe. I etap składa się z testu wiedzy oraz dwóch tur zadań programistycznych. Pozostałe polegają na rozwiązywaniu zadań w warunkach kontriolowanej samodzielności.
  • Rozwiązani9a zadań to programy składające się z jednego pliku źródłowego w językach Python lub C++. Rozwiązania są oceniane automatycznie w skali od 0 do 100.
  • Szczegółowe ustalenia są tutaj

Powrót na górę strony