PIKOMAT (XXI)

Data ostatniej modyfikacji:
2015-08-30
Autor: 
Joanna Polechońska
nauczycielka w GIM 1 we Wrocławiu
Organizator: 

Śląskie Stowarzyszenie Oświatowe DELTA
ul. Żwirki i Wigury 32/5A, 40-063 Katowice
tel. 605 468 376, 504 065 662, 606 116 112, 504 519 816
tel./faks: 32 257 26 20
e-mail: ssodelta@wp.pl
http://www.ssodelta.edu.pl

współorganizator:
Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie

 

Terminy: 

W roku szkolnym 2013/14 konkurs został zawieszony.

 

Ten międzynarodowy konkurs matematyczny jest przedsięwzięciem samofinansującym się i niedochodowym. Uzyskiwane środki finansowe są przeznaczone na zakup nagród dla najlepszych uczestników oraz na pokrycie kosztów organizacyjnych. Udział w konkursie mogą brać uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z Polski oraz ich rówieśnicy z Zaolzia i szkół polskich na Litwie.

W pierwszym etapie konkursu uczniowie rozwiązują trzy serie zadań w domu, a odpowiedzi przesyłają pocztą do organizatora. Przy ocenianiu najwyżej punktowane są niekonwencjonalne pomysły, staranna analiza problemu i uwzględnienie wszystkich możliwych rozwiązań. Osoby, które uzyskają największą łączną liczbę punktów, są kwalifikowane do finału. Finał konkursu składa się z dwóch części: indywidualnej i zespołowej. W tej drugiej mieszane międzynarodowe zespoły rywalizują w rozwiązywaniu zadań praktycznych na trzech poziomach trudności, a jurorzy sprawdzają zadania z I części konkursu. Laureaci wyłaniani są na podstawie wyników z części indywidualnej finału.

 

Historia: 

Konkurs rozgrywany jest od 1991 roku.

 

Skrót regulaminu: 
 • Eliminacje składają się z trzech serii zadań (po 4 zadania w każdej) rozwiązywanych w domu. Każde rozwiązanie należy przedstawić na oddzielnym arkuszu A4, na którym w lewym górnym rogu należy podać imię i nazwisko, klasę, etap i dokładny adres szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela.
 • Rozwiązania muszą zostać terminowo wysłane do organizatora konkursu.
 • Za każde poprawne rozwiązanie uczestnik może otrzymać 1-6 punktów. Najwyżej punktowane są niekonwencjonalne pomysły, staranna analiza problemu i uwzględnienie wszystkich możliwych rozwiązań.
 • O kwalifikacji do III części eliminacji decyduje suma punktów z poprzednich etapów. O kwalifikacji do finału decyduje suma punktów ze wszystkich etapów eliminacji.
 • Wyniki i rozwiązania zadań podawane są na stronie konkursu.
 • Finał konkursu składa się z dwóch części: indywidualnej i zespołowej. W tej drugiej międzynarodowe mieszane zespoły rywalizują w rozwiązywaniu zadań praktycznych na trzech poziomach trudności. W tym czasie jury ocenia prace z części indywidualnej.
 • Podstawą do wyłonienia laureatów finału są wyniki z części indywidualnej finału.

   

Przykładowe zadania: 

SZKOŁY PODSTAWOWE

 • klasa IV
  W piekarni „U Króla” za 3 bochenki chleba i 5 bułek Ela zapłaciła 8 zł 30 gr, a za 1 bochenek takiego chleba i 1 taką bułkę zapłaciła 2 zł 50 gr. Jaka jest cena bochenka chleba i cena bułki w tej piekarni?
 • klasa V
  Jarek podzielił liczbę 45 na cztery takie składniki, że po dodaniu do pierwszej z nich 2, po odjęciu od drugiej 2, pomnożeniu trzeciej przez 2 i podzieleniu czwartej przez 2 otrzymał równe wyniki. Na jakie składniki Jarek podzielił liczbę 45?
 • klasa VI
  Marek wyjechał na deskorolce na spotkanie z Jankiem. W ciągu 8 minut przejechał 3,2 km, a następnie zwiększył swoją prędkość o 0,2 prędkości dotychczasowej i do spotkania jechał jeszcze 8 minut. Oblicz, jaką drogę przebył Marek i z jaką średnią prędkością jechał na deskorolce?

GIMNAZJUM

 • klasa I
  Cena programu komputerowego została podwyższona o 5% i 4 zł. Obecna cena to 58,70 zł. Jaka była cena tego programu komputerowego przed podwyżką, a jaka po podwyżce?
 • klasa II
  Wiedząc, że cyfra dziesiątek kwadratu liczby dwucyfrowej jest nieparzysta, znajdź cyfrę jedności tej liczby.
 • klasa III
  Janek, Marek i Kuba kupili wspólny prezent dla Kasi. Zapytani, jakie każdy z nich poniósł koszty, odpowiedzieli:
  - Janek: 0,4 tego, co w sumie Marek i Kuba.
  - Marek: 50% tego, co w sumie Janek i Kuba.
  - Kuba: 0,6 tego, co w sumie Janek i Marek.
  Czy wszyscy powiedzieli prawdę?

     

Powrót na górę strony