Jestem SMART (III)

Data ostatniej modyfikacji:
2019-09-29
Autor: 
Jolanta Lazar
nauczycielka w Gimnazjum nr 9 we Wrocławiu
Organizator: 

Redakcja "TiK w Edukacji"
ul. Kościuszki 29/2, 50-011 Wrocław
e-mail: redakcja@tikwedukacji.pl
tel. 71 797 28 46, fax 71 797 28 16
http://www.tikwedukacji.pl/

strona konkursu

 

 

Kontakt
tel. 71 797 48 21
e-mail: smart@tikwedukacji.pl

Patronat honorowy:

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej 
 • Ministerstwo Cyfryzacji 
 • Ośrodek Rozwoju Edukacji 
 • Kuratorium Oświaty w Poznaniu 
 • Lubuski Kurator Oświaty 
 • Opolski Kurator Oświaty 
 • Świętokrzyski Kurator Oświaty 
 • Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty 
 • Kuratorium Oświaty w Gdańsku 
 • Mazowiecki Kurator Oświaty 
 • Łódzki Kurator Oświaty 
 • Podkarpacki Kurator Oświaty  

 

Terminy: 

KONKURS ZAWIESZONY od roku szkolnego 2018/2019

 

rejestracja szkół online: do 22 listopada 2017
nadsyłanie prac: zgodnie z instrukcją przesłaną do szkoły
ogłoszenie wyników i wręczenie nagród: 8 grudnia 2017

 

Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do wykorzystywania internetu i urządzeń mobilnych w sposób świadomy i praktyczny oraz promocja nowoczesnych metod nauczania wśród nauczycieli. Konkurs ma uświadomić uczestnikom możliwości płynące z bezpiecznego korzystania z Internetu, przestrzec przed zagrożeniami czyhającymi w sieci i pokazać, w jaki sposób można wykorzystać urządzenia mobilne w różnych sytuacjach, nie tylko do zabawy. W puli nagród są tablety, smartfony, Powerbanki oraz projektory multimedialne, tablice interaktywne i laboratorium Einstein LabMate.

 

Historia: 

Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2015. Zgłosiło sie do niej 650 szkół z całej Polski. Oceniono 1500 prac plastycznych, 300 filmów i 100 realizacji projektu „Dzień z Technologią”. Kanał konkursu w serwisie YouTube odnotował 200 tys. odsłon i 5 tys. subskrypcji.

Laureaci 2015

 

Skrót regulaminu: 
 •  Konkurs jest adresowany do uczniów, nauczycieli oraz dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów.
 • Udział w konkursie jest bezpłatny. 
 • Organizator powołuje 10 członków Kapituły, w skład której wchodzą nauczyciele, trenerzy, artyści i pedagodzy.
 • Uczniowie SMART są: sprytni, mobilni, aktywni, rozsądni, technologicznie zakręceni.
 • Zgłoszenia szkoły do konkursu dokonuje dyrektor. Po przyjęciu zgłoszenia organizator wysyła do zainteresowanych szkół pakiet informacji na temat dalszego przebiegu konkursu.
 • Szkoły mogą zgłosić swój udział w trzech odrębnych kategoriach: konkurs plastyczny dla uczniów (indywidualny), konkurs filmowy dla uczniów i nauczycieli (grupy maks. 5 osobowe) i konkurs na zorganizowanie „Dnia z technologią” (dla szkół).
 • Szkoła może wystartować w jednej, dwóch lub we wszystkich kategoriach.
 • Po zakończeniu zbierania prac konkursowych powołana kapituła dokonuje wyboru laureatów w poszczególnych kategoriach. 
 • Na podstawie popularności filmów na kanale YouTube zostaje przyznana nagroda publiczności. Liczy się liczba odsłon i komentarzy oraz pozytywne oceny. 
 • W konkursie jest przyznawanych 28 nagród o łącznej wartości 20 000 zł. Nagrody mają charakter uznaniowy, a decyzje kapituły są ostateczne.
 • Wyniki konkursu są publikowane na stronie www.smart.tikwedukacji.pl.
 • Uroczyste wręczenie nagrody w konkursie na zorganizowanie „Dnia z Technologią” następuje podczas Ogólnopolskiego Zlotu Innowacyjnych Nauczycieli i Dyrektorów.
 • Nagrody w konkursie plastycznym oraz filmowym są wręczane laureatom do 31 grudnia 2016 roku. Dokładna data i sposób przekazania nagród są indywidualnie uzgadniane.

Konkurs plastyczny

 • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie zgłoszonych szkół podstawowych i gimnazjów.
 • Zadaniem konkursowym jest wykonanie przez ucznia pracy plastycznej w programie graficznym (rysunek, zdjęcie) przedstawiającej możliwości wykorzystania urządzeń mobilnych w różnych sytuacjach – do zabawy, nauki i rozwoju.
 • Praca powinna być zapisana w formacie .jpg. 
 • Bezpośredniego zgłoszenia pracy do konkursu dokonuje nauczyciel, zgodnie z instrukcją wysłaną przez organizatora.
 • Nauczyciel oświadcza, że posiada zgodę rodziców lub opiekunów prawnych dzieci na udział w konkursie oraz zgodę na publikację wysłanych prac wraz z nazwiskami uczniów.
 • Laureatów konkursu wyłania kapituła. Pod uwagę brane są m.in.: kreatywność, zgodność z tematyką konkursu, proedukacyjny pomysł na wykorzystywanie nowoczesnych technologii oraz walory artystyczne.

Konkurs filmowy

 • Konkurs jest adresowany do szkół podstawowych i gimnazjów.
 • Zadaniem konkursowym jest zorganizowanie przez szkołę wydarzenia promującego wykorzystanie nowoczesnych technologii w szkole. Wydarzenie może mieć formę m.in.: zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych z nowymi technologiami, przerw aktywizujących uczniów do korzystania z urządzeń mobilnych, konkursów, apelu, przedstawienia, festynu.
 • Zgłoszenia do konkursu dokonuje przedstawiciel szkoły, zgodnie z instrukcją wysłaną przez organizatora.
 • Zgłoszenie projektu do konkursu polega na wypełnieniu ankiety, do której należy dołączyć dodatkowe materiały, takie jak zdjęcia, filmy czy relacje lokalnych mediów. Materiały powinny być w formacie .jpg, .mov, .pdf, .doc lub spakowane w format .zip. 
 • Zwycięzcy są wyłaniani przez kapitułę. Pod uwagę brane są m.in.: zaangażowanie w rozwój technologii w szkole, wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w metodykę nauczania, dbanie o promocję bezpiecznego korzystania z Internetu wśród uczniów.

 

Przykładowe zadania: 

Bądź SMART. Udowodnij, że smartfon, tablet, laptop i internet nie służą tylko do zabawy i komunikacji z najbliższymi. Pokaż, jak dzięki tym narzędziom możesz:

 • dowiedzieć się, co oznacza trudne słowo 
 • zaplanować wycieczkę 
 • zrobić zdjęcie, obrobić je i podzielić się nim z innymi 
 • nauczyć się języka obcego 
 • przygotować fotoalbum online z wakacji 
 • dowiedzieć się, ile kilometrów przejechałeś na rowerze lub nartach 
 • sprawdzić, które produkty żywnościowe są zdrowe, a które warto ograniczyć 
 • nauczyć się grać na pianinie 
 • nagrać piosenkę dla babci z okazji jej święta 
 • przygotować listę prezentów, które chciałbyś dostać na urodziny 
 • dowiedzieć się, jak przyrządzić pyszną kolację dla rodziny 
 • stworzyć bloga i podzielić się z innymi swoimi pasjami 
 • przygotować się do lekcji 
 • wezwać pomoc w niebezpiecznych sytuacjach

 

Powrót na górę strony