Innowacyjny Nauczyciel 2015

Data ostatniej modyfikacji:
2017-09-24
Autor: 
Michał Śliwiński
nauczyciel w III LO Wrocław
Organizator: 

Microsoft Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 195A, 02-222 Warszawa

Współorganizatorzy:

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa

Tygodnik Społeczno-Oświatowy "Głos Nauczycielski"
ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa

Patronat

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
ul. Spartańska 1B, 02-637 Warszawa
e-mail: sekretariat@koweziu.edu.pl
tel. 22 844-07-40, 844-08-67, 844-18-68, fax 22 646-52-51

strona domowa konkursu

 

Terminy: 

Konkurs zamknięty od 2016 roku 

ogłoszenie konkursu: 9 lutego 2015
zamieszczenie projektu na portalu: 30 marca 2015
opublikowanie listy nauczycieli zakwalifikowanych do nagrody: 14 kwietnia 2015
prezentacja prac finalistów: 23 kwietnia 2015
rozstrzygnięcie konkursu: październik 2015

 

W konkursie mogą brać udział nauczyciele dowolnych przedmiotów ze wszystkich typów szkół (poza wyższymi uczelniami), którzy zrealizują z grupą uczniów projekt edukacyjny oraz opiszą jego przebieg i wyniki, a przeprowadzone zajęcia dydaktyczne (lekcyjne lub pozalekcyjne) udokumentują w formie filmu lub prezentacji multimedialnej.

Celem konkursu jest:

 • propagowanie realizacji projektów szkolnych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK),
 • kształcenie i rozwijanie umiejętności efektywnego wykorzystania TIK w procesie dydaktycznym,
 • rozwijanie umiejętności korzystania z zasobów internetowych w pracy z uczniami,
 • integracja nowoczesnych technologii w organizowaniu i realizowaniu szkolnego procesu dydaktycznego,
 • tworzenie bazy elektronicznych zasobów edukacyjnych dla ogółu nauczycieli.

 

Historia: 

Konkurs jest realizowany od 2005 roku, początkowo w ramach projektu "Partnerstwo dla Przyszłości".

W roku 2008 jedną z laureatek była absolwentka Instytutu Matematycznego UWr, obecnie nauczycielka matematyki w Gimnazjum w Żmigrodzie - Anna Wołoszyn. Jej projekt pt. "Marzenia o podatkach" dotyczył obliczeń procentowych w życiu człowieka. Uczniowie zapoznali się z pojęciami: myto, dziesięcina, podymne, świętopietrze, dowiedzieli się, jak dawniej zbierano podatki i jak działa współczesny system podatkowy, wykorzystali arkusz kalkulacyjny do tworzenia symulacji podatkowych, przedstawili graficznie obciążenia podatkowe osób prowadzących działalność gospodarczą i rolników, zaproponowali zmiany w polskim systemie podatkowym. Efektem ich pracy były prezentacje multimedialne, diagramy, quizy, strony www, grafiki oraz krzyżówki (materiały są do pobrania tutaj). W nagrodę pani Ania wzięła udział w Europejskim Forum Innowacyjnych Nauczycieli w Wiedniu. Jej relację można znaleźć tutaj.

 

Skrót regulaminu: 

W celu zgłoszenia udziału w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy,  potwierdzić go pieczęcią szkoły i wysłać na adres organizatora. Najlepsze prace są kwalifikowane do finału. Ich autorzy biorą udział w Ogólnopolskim Forum Innowacyjnych Szkół i Innowacyjnych Nauczycieli. Po opublikowaniu materiałów wybierana jest grupa laureatów, którzy uzyskują tytuł "Innowacyjny Nauczyciel” i pretendują do trzech głównych nagród w konkursie. Zwycięzcy ogłaszani są w przeddzień Dnia Edukacji Narodowej, podczas uroczystej Gali "Nauczyciel Roku".

Projekt konkursowy powinien spełniać następujące warunki:

 • zawierać elementy przygotowujące uczniów do wykorzystania umiejętności zdobytych podczas zajęć w wybranym zawodzie lub zachęcać do zainteresowania się nim i dalszym rozwojem w kierunku jego zdobycia,
 • dotyczyć wdrożenia nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych do procesu dydaktycznego dowolnego przedmiotu,
 • być projektem dydaktycznym zweryfikowanym wcześniej w czasie zajęć,
 • być przygotowany samodzielnie przez uczestnika konkursu,
 • być zgodnym z podstawą programową przedmiotów nauczania, których dotyczy,
 • być przygotowanym zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi na stronie konkursu i składać się z konspektu pozwalającego innym nauczycielom na odtworzenie zajęć, spisu potrzebnych zasobów i  materiałów pomocniczych dla nauczyciela i uczniów.
 • film powinien być podsumowaniem projektu, zachętą dla innych do skorzystania z przedstawianego pomysłu, powinien też prezentować wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej podczas trwania zajęć,
 • film powinien trwać maksymalnie 3 minuty, może być nieprofesjonalny w formacie wmv lub mpg.

Przy ocenie prac jury bierze pod uwagę: poprawność merytoryczną, przydatność w nauczaniu, stopień wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych, zaangażowanie uczniów i niezawodność techniczną aplikacji.

 

Powrót na górę strony