Stypendiada Gimnazjalna "Plus"

Data ostatniej modyfikacji:
2016-01-22
Autor: 
Joanna Polechońska
nauczycielka w GIM 1 Wrocław
Organizator: 

Firma Edukacyjna „Orzeł”, Oddział w Skierniewicach
ul. Trzcińska 21/23, 96-100 Skierniewice
e-mail: stypendiada@wp.pl
tel./faks 46 833 90 51, kom. 798 760 266

Terminy: 

zgłoszenia: 25 -29 stycznia 2016
test: 10 marca 2016

 

To ogólnopolski konkurs dla gimnazjalistów, którzy pragną sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności z matematyki. Odbywa się też w wersji Plus dla klas 4-6 SP oraz Plusik dla klas 1-3 SP.

Konkurs ma formę testu jednokrotnego wyboru składającego się z 20 pytań o zróżnicowanej trudności z 4 odpowiedziami. Zawody dbywają się na 3
poziomach, osobno dla każdej klasy. Zadania są typowe, podobne do tych rozwiązywanych w szkole. Udział w konkursie może więc być powtórzeniem wiadomości przed egzaminem gimnazjalnym, ale na pewno nie zadowoli uczniów uzdolnionych matematycznie.

Spośród uczestników jury wyłania stypendystów i laureatów. Nagrodą główną jest 2-miesięczne stypendium. Dodatkową nagrodą dla tzw. Złotych Orłów, czyli najlepszych uczestników ze szkół, które zgłosiły do Stypendiady powyżej 100 uczniów i uzyskały najlepszy średni wynik w kraju, jest 4-dniowa wycieczka do Słowacji i Austrii "Nad brzegiem Dunaju". 

 

Historia: 

I edycja konkursu odbyła się w roku 2008.

 

Skrót regulaminu: 
  • Warunkiem przystąpienia do konkursów jest przesłanie organizatorowi faksem lub tradycyjną pocztą karty zgłoszenia minimum 10 uczestników ze szkoły.
  • Konkurs ma formę testu jednokrotnego wyboru składającego się z 20 zadań, który uczniowie rozwiązują w czasie 60 minut. Zadania są podzielone na 4 grupy w zależności od stopnia trudności (od 1 do 4 pkt za prawidłową odpowiedź w danej grupie). W sumie uczestnik może zdobyć 50 punktów.
  • Spośród najlepszych uczestników jury wyłania stypendystów i laureatów. Dwumiesięczne stypendia naukowe otrzymują wszyscy, którzy uzyskają maksymalną liczbę 50 punktów. Laureaci otrzymują nagrody książkowe. Dodatkową nagrodą jest 4-dniowa wycieczka do Słowacji i Austrii dla najlepszych uczniów ze szkoły, która zgłosi do Stypendiady co najmniej 100 uczestników i uzyska najlepszy średni wynik w kraju.

  

Przykładowe zadania: 

Zad. 1. Do akwarium o wymiarach dna 5 dm x 4,5 dm wlano 45 litrów wody. Jaka jest wysokość wody w akwarium?
a) 20 cm  b) 30 cm  c) 2,5 dm  d) 0,3 dm

Zad. 2. Jeden bok prostokąta zwiększono o 50%, a drugi zmniejszono o 50%. Pole tego prostokąta:
a) nie zmieniło się  b) wzrosło o 25%  c) zmalało o 25%  d) wzrosło o 75%

Zad. 3. Po dodaniu sum algebraicznych 5x – 2y i y – 4x, otrzymamy wyrażenie:
a) xy  b) 9x c) x + y  d) x – 3y

 

Powrót na górę strony