Geogebra 2015

Data ostatniej modyfikacji:
2019-10-20
Autor: 
Olga Mikołajczyk
studentka matematyki na UWr
Organizator: 

Warszawskie Centrum Geogebry
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
http://www.geogebra.pl

strona domowa konkursu

 

Terminy: 

nadsyłanie prac: 31 VIII 2015
rozstrzygnięcie i wręczenie nagród: 20 IX 2015

W 2015 roku konkurs dla nauczycieli odbył się po raz ostatni. Od 2016 roku podobny konkurs pod nazwą Magik organizowany jest dla uczniów. 

 

Organizatorzy Ogólnopolskiej Konferencji GeoGebry co rok ogłaszają konkurs na ciekawą konstrukcję wykonaną w programie GeoGebra. Jego adresatami są nauczyciele (matematyki i innych przedmiotów). Niestety, nie mogą w nim startować uczniowie ani studenci. Celem konkursu jest upowszechnianie korzystania z programu GeoGebra na wszystkich poziomach nauczania, prezentacja wszechstronnych możliwości i zastosowań tego programu oraz zachęcanie do zapoznania się z nim, wykorzystania w pracy dydaktycznej i podejmowania własnych eksperymentów z programem.

Tematy prac konkursowych są następujące:

 • Animacja w GeoGebrze (konstrukcja wykorzystująca animację, niekoniecznie z zakresu matematyki)
 • Ilustracja twierdzenia matematycznego (konstrukcja może być statyczna lub dynamiczna)
 • Zastosowania matematyki (konstrukcja powinna odnosić się do zastosowania matematyki w innej dziedzinie nauki lub nauczania albo do zastosowania w życiu codziennym)
 • Sztuka i ekspresja artystyczna (dowolne formy ekspresji artystycznej wykonane w programie GeoGebra)
 • Eksperymentowanie z GeoGebrą (eksperymenty z oprogramowaniem do wizualizacji pojęć, grafiki komputerowej i do realizowania dowolnych własnych pomysłów, które wykraczają poza ramy poprzednich tematów).

 

Historia: 

Konkurs jest organizowany od 2011 roku. Zwycięskie prace można obejrzeć na stronie organizatora konkursu:

Od 2016 roku podobny konkurs pod nazwą Magik organizowany jest dla uczniów.

 

Skrót regulaminu: 
 • Aby wziąć udział w konkursie, należy przygotować autorską konstrukcję w programie GeoGebra na temat wybrany z listy i zamieścić na stronie http://www.geogebratube.org/ konferencje.geogebry[at]gmail.com wraz z elektroniczną wersją karty zgłoszenia pobraną ze strony organizatora konkursu.
 • Wypełnioną w formacie elektronicznym Kartę Uczestnika Konkursu GeoGebry należy przesłać na adres: konkurs.geogebry@gmail.com.
 • Wydrukowany i własnoręcznie podpisany formularz Karta Uczestnika Konkursu GeoGebry (w 2 egz.) należy przesłać do dnia 31 sierpnia tradycyjną pocztą na adres organizatora konkursu.
 • Konstrukcje ocenia jury powołane przez organizatora konkursu.
 • Wyniki konkursu są ogłaszane podczas dorocznej Ogólnopolskiej Konferencji Geogebry odbywającej się we wrześniu w Warszawie oraz na stronie internetowej organizatora konkursu.
 • Organizator ma prawo do nieodpłatnego korzystania z konstrukcji przysłanych na konkurs pod warunkiem każdorazowego podania nazwiska autora pracy.  
 • Laureaci konkursu otrzymują dyplomy.

 

Przykładowe zadania: 
 • Wirujące elipsy - animacja
 • Twierdzenie o dwusiecznej w trójkącie - ilustracja twierdzenia
 • Twierdzenie sinusów - ilustracja twierdzenia
 • Odległość na mapie - zastosowania matematyki do życia codziennego
 • Matematyczne wyszywanki - sztuka

 

Powrót na górę strony