Galileo

Data ostatniej modyfikacji:
2016-01-31
Autor: 
Jan Dambiec
Organizator: 

logoCentrum Edukacji Szkolnej
ul. Sęczkowa 90, 03-986 Warszawa
tel. 22 509 80 40, faks: 22 509 80 41
http://www.ces.edu.pl
strona domowa konkursu

      

Terminy: 

zgłoszenia do 12 II 2016
test 2 III 2016

 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjalistów, którzy chcą sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności z matematyki. W czasie 60 minut uczniowie rozwiązują test jednokrotnego wyboru składający się z 26 pytań z 4 możliwymi odpowiedziami. Na starcie uczestnik otrzymuje tyle punktów, ile jest pytań. Za każdą poprawnie zaznaczoną odpowiedź dodawany jest, a za niepoprawną - odejmowany jest 1 punkt. Zawodnik ma prawo wstrzymać się od odpowiedzi i nie otrzymuje wtedy punktów ujemnych. W najgorszym wypadku z testu można otrzymać 0 punktów, a w najlepszym podwoić początkowy stan punktów.

Zawody odbywają się na 6 poziomach. Oprócz matematyki uczniowie mogą spróbować swoich sił w testach z języka polskiego, angielskiego, niemieckiego, historii, przyrody, biologii, geografii, fizyki i chemii. Konkursy nie są przeznaczone tylko dla najlepszych. Każdy ma szansę sprawdzenia swoich umiejętności, ponieważ do rozwiązania są typowe zadania szkolne. Dlatego Galileo może stanowić formę podsumowania wiadomości po I semestrze roku szkolnego.

Na stronie organizatora dostępne są testy z lat ubiegłych, a także podany jest zakres tematyczny konkursu dla poszczególnych poziomów. Nagrodami dla zwycięzców są dyplomy i książki. Dodatkowo dla każdej szkoły, z której łącznie we wszystkich konkursach organizowanych przez CES weźmie udział więcej niż 150 uczniów, przewidziano nagrodę w postaci zestawu zborów testów.

Konkurs odbywa się zimą i ma dwa odpowiedniki prowadzone przez tego samego organizatora: jesienny- Multitest oraz wiosenny - Albus.

 

Historia: 

Konkurs organizowany jest od 2013 roku.

 

Skrót regulaminu: 
  • Zgłoszenia uczniów dokonuje szkoła, wypełniając kartę na stronie internetowej albo faksem, pocztą lub przekazując dane telefonicznie.
  • Konkurs ma formę testu jednokrotnego wyboru składającego się z 26 pytań z 4 możliwymi odpowiedziami. Uczniowie zaznaczają wyniki na karcie odpowiedzi.
  • Przed konkursem każdy uczestnik otrzymuje tyle punktów, ile jest pytań. Za każdą poprawną odpowiedź dostaje 1 punkt, a za niepoprawną (-1) punkt. Wstrzymanie się od odpowiedzi daje 0 pkt. W najgorszym wypadku z testu można otrzymać 0 punktów, a w najlepszym 52.
  • Na napisanie testu konkursowego uczniowie mają 60 minut. Robią to w warunkach kontrolowanej samodzielności.
  • Szkoła ma 7 dni na odesłanie kart odpowiedzi do organizatora.
  • Każdy uczestnik konkursu otrzymuje dyplom za udział, a najlepsi w poszczególnych kategoriach wiekowych - nagrody książkowe.

   

Przykładowe zadania: 

KLASA IV SP
1.  Z cyfr 4, 2, 0, 7 zbuduj największą i najmniejszą liczbę czterocyfrową (każda cyfra w liczbie występuje tylko raz). Różnica tych liczb wynosi:
A) 5383   B) 5373   C) 5473   D) 5327
2. Które zdanie jest fałszywe?
A) Każdy kwadrat jest prostokątem.   B) Miara kąta półpełnego wynosi 180°.
C) Proste równoległe przecinają się w jednym punkcie.
D) Miara kata pełnego jest cztery razy większa od miary kata prostego.
3. Długość odcinka AB ma 4 cm i stanowi ¼ długości odcinka KL. Długość odcinka KL wynosi:
A) 1 cm   B) 16 cm   C) 2 cm   D) 24 cm

KLASA 5 SP
1. Które zdanie jest fałszywe?
A) Dwa jest liczbą pierwszą.   B) Jeden jest liczbą pierwszą.
C) Każda liczba pierwsza ma dwa dzielniki.   D) Są 4 liczby pierwsze dwucyfrowe mniejsze od 20.
2. Pan Robert jechał samochodem 5 godzin z prędkością 80 km/h, zużywając 6 litrów benzyny na 100 km. W baku było 45 litraów benzyny. Ile jej pozostało?
A) 19 l   B) 24 l   C) 21 l   D) 25 l
3. Wartość wyrażenia 1,2·32/3–0,25:0,1 wynosi:
A) 4,5   B) 2,5   C) 2   D) 7

KLASA VI SP
1. Krew stanowi 8% wagi ciała człowieka. Janek waży 48 kg. Ile kg krwi zawiera organizm Janka?
A) 348 dag   B) 384 dag   C) 3,96 kg   D) ponad 4 kg
2. Bok kwadratu wynoszący 20 cm zwiększono o 15%. Pole nowego kwadratu jest równe:
A) 519 cm  B) 529 cm  C) 629 cm2   D) 460 cm2
3. Długości boków trójkąta prostokątnego wynoszą 3 cm, 4 cm i 5 cm. Długość wysokości opuszczonej na przeciwprostokątną wynosi:
A) 2,4 cm   B) 2,2 m   C) 2,8 cm   D) 2,6 cm

KLASA I GM
1. Ojciec ma 37 lat a syn 7. Za ile lat syn będzie 4 razy młodszy od ojca?
A) za 5 lat   B) za 3 lata   C) za 8 lat   D) za 13 lat
2. Ile miedzi znajduje się w złotym naszyjniku próby 0,960 ważącym 32 g?
A) 1,28 g   B) 3,16 g   C) 30,72 g   D) 24,82 g 
3. Który z ułamków ma rozwinięcie dziesiętne nieskończone?
A) 27/16   B) 37/8   C) 49/20   D) 511/12

KLASA II GM
1. Pan Jurek wpłacił do banku pewną kwotę pieniędzy. Po upływie roku otrzymał wraz z odsetkami 2850 zł. Ile pieniędzy wpłacił, jeśli oprocentowanie w skali roku wynosi 14%? Przy obliczeniach nie uwzględniamy podatku od odsetek.
A) 2400 zł   B) 2200 zł   C) 2500 zł   D) 2600 zł
2. Która równość jest fałszywa?
A) (x–√3)(x+√3) = x2–3   B) (½x–4)2 = ¼x2–4x+16
C) 2(a–x)+2(ax) = (a–x)(2x+2)   D) (3x+y)(3x+y) = 9x2+y2
3. Ilu punktów wspólnych nie może mieć prosta z okręgiem?
A) 0   B) 1   C) 2   D) 3

KLASA III GM
1. Rozwiązaniem równania (2/3)2x-7= (3/2)7x-2
A) -2    B) 2    C) 1   D) -1
2. Rzucamy dwiemia kostkami do gry. Prawdopodobieństwo zdarzenia, że otrzymamy iloczyn oczek równy 12 wynosi:
A) 1/36   B) 1/6    C) 1/18    D) 1/9
3. Wielościany foremne to bryły wypukłe, których ściany są przystającymi wielokątami foremnymi i których każdy wierzchołek należy do takiej samej liczby ścian. Każda ściana dwunastościanu foremnego jest:
A) trójkątem foremnym    B) czworokątem foremnym     C) pięciokątem foremnym     
D) sześciokątem foremnym.

 

Powrót na górę strony