Ekonomiczne


Redaktor działu:
Joanna Polechońska (jpolechonska(at)wp.pl)
nauczycielka w Gimnazjum nr 1 we Wrocławiu


Olimpiada Przedsiębiorczości (XV)

Zawody skierowane są do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ale po uzyskaniu zgody właściwego komitetu okręgowego możliwy jest udział także młodszych uczniów. Zakres tematyczny olimpiady odpowiada programowi nauczania przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych, ale poszerzany jest dodatkowo o problematykę związaną ze zmienianym rokrocznie hasłem przewodnim. W roku szkolnym 2013/2014 jest to "Własna firma".


Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej (XXXIII)

Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jej głównym celem jest edukacja ekonomiczna młodzieży, pogłębianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła zawodów ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej oraz sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia. Zakres tematyczny zadań jest zgodny z podstawą programową nauczania przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych.


Matematyka i Ekonomia dla kl. 4-6 (VI)

Konkurs promuje edukację ekonomiczną wśród uczniów klas4-6 szkół podstawowych, uczy przedsiębiorczości i podejmowania decyzji dotyczących m.in. lokat, kredytów i buchalterii domowej. Honorowy patronat nad konkursem objął Dolnośląski Kurator Oświaty.


Matematyka i Ekonomia dla kl. 7-8 (XIII)

Konkurs promuje edukację ekonomiczną wśród uczniów starszych klas szkół podstawowych, uczy przedsiębiorczości i podejmowania decyzji dotyczących m.in. lokat, kredytów i buchalterii domowej. Patronat honorowy nad konkursem objął Dolnośląski Kurator Oświaty.


Komiks ekonomiczny (X)

To innowacyjny projekt edukacyjny, którego celem jest przedstawienie zagadnień związanych z gospodarką w przystępnej formie obrazkowej, ciekawej dla odbiorcy w każdym wieku. Składa się z konkursu na najlepsze komiksy i animacje o tematyce ekonomiczno-społecznej, a następnie na bazie wybranych prac eksperci opracowują scenariusze lekcji WOS-u i podstaw przedsiębiorczości, które przekazywane są bezpłatnie wraz z antologią komiksową nauczycielom gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Powrót na górę strony