Ekonomiczne


Redaktor działu:
Joanna Polechońska (jpolechonska(at)wp.pl)
nauczycielka w Gimnazjum nr 1 we Wrocławiu


Olimpiada Statystyczna (VIII)

Zawody adresowane są do uczniów szkół średnich. Ich celem jest rozpowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych.


Europejski Konkurs Statystyczny (III)

Ten międzynarodowy konkurs skierowany jest do uczniów w dwóch kategoriach wiekowych: 14–16 lat (kl. 7-8 SP) i 16–19 lat (szkoły średnie). Uczestnicy przystępują do niego w maksymalnie 3-osobowych zespołach. Celem konkursu jest zaciekawienie uczniów statystyką jako nauką oraz statystyką publiczną, a także zachęcanie nauczycieli do wykorzystywania oficjalnych statystyk podczas zajęć z młodzieżą.


Olimpiada Przedsiębiorczości (XV)

Zawody skierowane są do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ale po uzyskaniu zgody właściwego komitetu okręgowego możliwy jest udział także młodszych uczniów. Zakres tematyczny olimpiady odpowiada programowi nauczania przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych, ale poszerzany jest dodatkowo o problematykę związaną ze zmienianym rokrocznie hasłem przewodnim. W roku szkolnym 2013/2014 jest to "Własna firma".


Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej (XXXIII)

Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jej głównym celem jest edukacja ekonomiczna młodzieży, pogłębianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła zawodów ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej oraz sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia. Zakres tematyczny zadań jest zgodny z podstawą programową nauczania przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych.


Matematyka i Ekonomia dla kl. 4-6 (VIII)

Konkurs promuje edukację ekonomiczną wśród uczniów klas4-6 szkół podstawowych, uczy przedsiębiorczości i podejmowania decyzji dotyczących m.in. lokat, kredytów i buchalterii domowej. Honorowy patronat nad konkursem objął Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego.

Powrót na górę strony